Ärkeängel Rafael via Natalie Glasson, 30 April 2021

 

Ärkeängel Rafael via Natalie Glasson 30 April 2021

Ärkeängeln Rafael

Audio: sananda.website/archangel-raphael-via-natalie-glasson-april-30th-2021/

Livets Tillväxt av Ärkeängel Rafael – Natalie Glasson

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar och kärlek Jag, Ärkeängel Rafael sträcker mig mot er. Jag kommer med vibrationerna av healing och sanning, som jag sträcker ut genom min varelse från Skaparen och Änglarnas Rike. Det är en ära att vara hos och jag vill idag tala om Livets Tillväxt.

Livet är energi, vibrationer och frekvenser, det kan tolkas som upplevelser, scenarier och situationer. Livet är en essens av Skaparen som flödar genom er. Det uttrycks från er och ni skapar med denna essens det vi kallar liv. Livet blir då något ni upplever dagligen, något ni blir väldigt engagerade i, som en berättelse som nystas upp med er som huvudpersoner. När vi tänker på livet som energi, inser vi att livet är närvarande i allt och alla, vi är källan till livet. Jag, Ärkeängel Rafael, säger vi för att ni, jag och alla varelser på Jorden och i de Inre Planen, är källan till liv och livet är Skaparens essens.

Livet kan se annorlunda ut på Jorden mot i de Inre Planen, men vibrationerna och frekvenserna är samma. Skapelserna och upplevelserna kan vara olika och varierande. Allt beror på er tro, era perspektiv och era syften i varje dimension. Livet finns i alla dimensioner och upplevs inte bara på Jorden, men definitionen, syftet och betydelsen förändras dramatiskt.

Idag vill jag tala om livets tillväxt, därför lägger jag märke till och celebrerar ert syfte på Jorden. Livets Tillväxt innebär att öka Skaparens essens, att höja Skaparens vibrationer inom den dimension och verklighet ni existerar. Jag vill erkänna Skaparen som hel och komplett. När vi talar om Skaparens Tillväxt talar vi om att utforska Skaparens fullständiga natur. Utforska allt som är Skaparen, minns och sammanfatta för er själva allt som är Skaparen, inom er och i ert förkroppsligande. Tillväxt verkar ofta som om det är ett momentum som rör sig framåt. När man är i en tillväxtprocess finns det ett behov av att fortsätta framåt. Tillväxt när ni är anslutna till Skaparen, är dock mer som utforskning, en process för upptäckt, förverkligande och förståelse. Genom mina ord kan ni börja känna igen ert syfte på Jorden, och utforska Skaparens sanna natur i den dimension och verklighet, som ni för närvarande befinner er i.

Enligt mitt sätt att se kan tillväxt förklaras som healing. När ni känner igen er egen healingprocess, inser ni att ni har vuxit, det har skett en viss tillväxt, en viss utveckling, upptäckt eller förverkligande. Genom att acceptera detta så har det faktiskt framkallat healing, rensning och den support ni behöver. Tillväxt och healing är för mig samma sak. Healing är en process av tillväxt, utveckling, släppa taget, att inse vad man behöver släppa och vad som måste accepteras för att man ska kunna upptäcka, utforska och känna igen Skaparens essens. Livet är en vibration som flödar genom allt, som är kontinuerlig och där ni kan manifestera allt ni vill uppleva i er verklighet. När ni börjar tänka på ert liv på detta sätt, erkänna livet som essensen från Skaparen som strömmar genom er, att tillväxt är en naturlig del av livet som healar er, då får ni tillgång till er förmåga att släppa det som inte längre behövs, och att acceptera det som krävs för att stödja er.

Jag, Ärkeängel Rafael, ber er att gå inom er för att ansluta till er själ, ha bara bara en intention att andas djupt. Observera sedan er själva och er verklighet. Inse att ert sätt att uppfatta er själva har skapats av er själva. Därför, om ni inte gillar det sätt ni uppfattar er själva på, så kan ni ändra och skifta det. Förstå att era upplevelser i er verklighet har skapats av er, ibland tillsammans med andra, därför kan de varieras och förändras. Om ni accepterar syftet, Livets Tillväxt, så börjar ni undersöka er själva och er verklighet, på ett nytt sätt med ett nytt perspektiv. Erkänn till att börja med att livet är energi, en essens. Tillväxt är utveckling, förståelse, upptäckt och healing. Healing är en process av att acceptera och släppa taget. Ni kan känna er lite bortkopplade från er fysiska verklighet på grund av detta perspektiv, för ni dras djupare in i er så att ni kan se er och er verklighet förnyad.

Jag, Ärkeängel Rafael ber er uppmärksamma vad ni behöver släppa och vad ni behöver acceptera angående er själva och er verklighet. Om ni fortsätter att fråga er själva kommer ni att märka att en healing påbörjas. En healing kan noteras när ni känner er mer hela, mer nöjda och kanske mer fridfulla. Detta är symtom på healing. Ni kommer också att lägga märke till när en healing äger rum, eftersom ni kommer att känna er inspirerade och beslutsamma att utforska, utforska Skaparen, utforska ert uttryck för Skaparen och hur ni kan samskapa med Skaparen, då ni är på Jorden för att stödja er själva och andra. Genom denna process kommer ni att märka vad livet verkligen är. Det handlar faktiskt inte om era upplevelser, inte heller objekten eller situationerna i er verklighet, även om dessa verkar vara ert liv. Det är energin som går igenom alla dessa saker, och den energi som går igenom er, vilket ni är fontänen av; ni är vattenfall av livets energi.

När ni tillåter er själva att komma i kontakt med livet, livets vibrationer och essens, uttrycker ni en otroligt unik vibration från Skaparen, precis som alla andra varelser på Jorden. Ni behöver experimentera och utforska vad denna essens är.

Vilka egenskaper innehåller era livs vibrationer?

Vilka vibrationer, vilka färger?

Tillåt era livs vibrationer som ett energiflöde genom er. Det ni kommer att märka är att en del av denna vibration känns anmärkningsvärt bekant, eftersom den är ert liv, allt ni har upplevt, allt ni vet. En annan del av denna vibration kommer att kännas helt annorlunda, kanske till och med spännande, eftersom det är allt som kommer, allt ni vill skapa och uppleva. Meditera eller stilla er och säg helt enkelt,

”Jag ber min själ att ansluta mig djupt till mitt livs vibrationer och min essens.”

När ni ber om detta så bara låt det ske, ni kommer att känna och bekräfta att essensen i ert liv är Skaparens flöde, är Skaparens vibration och frekvens. De är emellertid också era när de flödar genom er, och det kommer att förklara så mycket om er själva, er själ och det ni vill skapa tillsammans på Jorden.

När ni gör den här processen kan ni upptäcka att er målsättning för Jorden skiftas och förändras, för ni kommer tillbaka till livets grunder, varför ni är här på Jorden, vad ni är här för att uppleva, vad ni är här för att skapa och hur ni är Skaparen. Livet är Skaparens energi och ni behöver låta detta liv flöda genom er, för att skapas i den dimension som ni för närvarande finns inom. Ni är Livets Tillväxt och det är dags att växa, att växa utifrån själens och Skaparens essens. Att växa utifrån sanningen, att återskapa ert liv tillsammans med Skaparen, er själ, själsgrupp och er sanning.

Detta är mycket viktigt nu och det är en oerhört kraftfull healingprocess.

Min kärlek är alltid med er, jag är här för att stödja er,

Jag är Ärkeängel Rafael

More Archangel Raphael
omna.co.uk
Översättning: Maggan

 

Du gillar kanske också...