Ärkeängel Raphael via Natalie Glasson, 25 januari 2019

 

Ärkeängel Raphael via Natalie Glasson, 25 januari 2019

 

Det Högre Syftet med att Be om Healing

Ärkeängel Raphael

Det Högre Syftet med att Be om Healing av Ärkeängel Raphael

Kanalisering genom Natalie Glasson – 25 januari 2019 –
Originalkälla: Sacred School of OmNa

 

Hälsningar, jag är Ärkeängel Raphael, och jag kommer till er med mitt Healingteam av Änglar för att dela visdom och höga vibrationer av healande transmissioner. Jag vill uppmuntra er att be om healing från mig, Ärkeängel Raphael, mitt Healingteam av Änglar och i sanning vilken guide som helst ni är i resonans med i ert inre. Att be om och begära healing för er själva, är nu väldigt viktigt, eftersom healing inte bara är en överföring av energi eller en fysiskt hjälp, det utvecklar er relation med Skaparen vilket tillåter er att hjälpa andra. När ni ber om healing, högt eller bara i tanken, skapar ni en pelare av ljus som strömmar från ert inre och genom er varelse. Ju mer ljus ni förankrar inom er, desto lättare blir det för er att manifestera och uppleva Skaparens egenskaper inom er. Genom att be om healing sammanfogar ni er själva med Skaparen, och upplever kraften i enigheten med Skaparen varje dag. Nedan finns några exempel som hjälper er att förankra healing till er själva:

”Jag ber om att anpassas till den healande energin från Ärkeängels Raphael, låt mig acceptera och uppleva en healing som passar mig.”

”Jag ber att Ärkeängel Raphael och Healingänglarna nu ska omge mig helt, i en bubbla av healing och närande ljus. Jag ber att ditt healande ljus hjälper mig att öka min ljuskvot och förstå mina förmågor av acceptans, omvandling och förankring av medvetenheten från Skaparen, som jag behöver i mitt liv just nu, för att aktivera min Skaparens närvaro inom mig. Hjälp mig att förkroppsliga helheten och fullkomligheten av Skaparens ljus i mig, bygga mitt band med Skaparen och inspirera andra att göra det samma. Låt det ske.’

”Jag ber det kraftfulla kärleksmedvetandet från Ärkeängel Raphael, Healingänglarna och Skaparen, att tränga igenom min aura och lösa upp alla negativa energier, känslor eller tankemönster. Jag ber den kraftfulla kärleksmedvetenheten från Ärkeängel Raphael, Healingänglarna och Skaparen, att tränga in i min fysiska kropp och omvandla all negativ medvetenhet från smärta, lidande och sjukdom, till ett positivt kärleksfullt medvetande av högsta vibration. Jag ber den kärleksfulla medvetenheten från Ärkeängel Raphael, Healingänglarna och Skaparen, att särskilt tränga in i (den delen av din kropp) för att manifestera perfekt strålande hälsa. Jag är öppen för att mina energier ska skifta, så att hela mitt väsen blir anpassat till Skaparens ljus, och få uppleva en kontinuerlig uppvaknandeprocess.”

”Jag är öppen för healing från Ärkeängel Raphael, och vill be dig om att främst hjälpa mig att förstå syftet och innebörden av mitt nuvarande lidande, så att jag kan förstå den undervisning som Skaparen vill att jag ska övervinna, för att med lätthet få perfekt hälsa.’

”Jag ber Ärkeängels Raphael att aktivera mina naturligt healande förmågor, min naturliga förmåga att absorbera och dechiffrera Skaparens medvetenhet, bemästra förmågan att acceptera, skifta och förankra vibrationer av healing. Låt mig känna, uppleva eller erkänna dina helande vibrationer och mitt eget healande, vårdande och uppvaknande ljus, flödande från min varelse. Tack.’

”Jag ber om den healande närvaron av Ärkeängels Raphael, för att kanalisera medvetenheten om kärlek, balans, frid och jämlikhet, mellan Skaparens maskulina och feminina aspekt i min varelse. Låt mig uppleva de sälla och glädjande vibrationerna och medvetenheten från änglarnas rike.’

”Jag ber om ett intensivt healande från Ärkeängel Raphael, Healingänglarna och Skaparen. Jag ber om ett intensivt uppvaknande, förkroppsligande av ljus och medvetenhet, och förbindningen med Skaparen. Låt alla negativa blockeringar i min fysiska och andliga kropp försvinna, så att jag kan fokusera på att bygga mitt band med Skaparen. Tack.’

Använd en eller flera av dessa invokationer för att hjälpa till med anslutningen till mig, Ärkeängel Raphael och Skaparen. Jag kommer att stödja er för att få en passande healing och en djupare förbindelse med Skaparen.

Förankring av Skaparens Energier för Acceptans, Omvandling och Kärlek

Skaparen förstår genom mitt, Ärkeängels Raphaels, uttryck och energi, egenskaperna för healing, omtanke, möjligheten för att hjälpa, och själens anslutning och evolution. Att hjälpa till att ta hand om människor, är faktiskt ett av mina många syften; att dela de viktigaste energierna för att stödja tillväxten. Vi kan nu förstå att varje själ har förmågan att heala, eftersom varje själ kan, om den vill, ägna sig åt att ta hand om sig själv och bry sig om att hjälpa andra genom processen av förankring med Skaparens energier av acceptans, omvandling och kärlek. Jag känner att det här meddelandet är väldigt simpelt, men ändå viktigt, eftersom det hjälper er att inse hur lätt det kan vara att förkroppsliga Skaparens ljus, skapa omvandlingar i ert eget och andras liv.

Det Högre Syftet med att Acceptera Healing

Det finns ett större syfte med min nuvarande kommunikation och uppmuntran av att be om healing för er själva. Min avsikt är göra er uppmärksamma på den omvandling som finns tillgänglig för att ta plats inom mänskligheten, genom den enkla processen av att be om healing. Denna omvandling är växlingen och återfödseln av ert energetiska vibrationsmönster, särskilt på det fysiska planet.

Mänskligheten har skapat en mall för existensen genom sina tankar om hur den fysiska kroppen manifesterar på Jorden, och genererat detta under många generationer och civilisationer. Den kan liknas vid kunskap eller förståelse för mänskligt liv, som finns inbäddat i den fysiska kroppen och medvetenheten hos en människa, som ärvts genom generationer. Dessa simpla övertygelser kan gälla en persons utseende, hur man ska agera och reagera, vad som finns tillgängligt och är möjligt för de på Jorden, och i sanning, de flesta saker som varje person upplever på Jorden. Det är besläktat med DNA;

information, karaktär, egenskap och beteende, som pågått under generationer. Självklart är varje fysisk person olika, och själen kan påverka den fysiska kroppens manifestation beroende på vilka lärdomar man vill ta till sig. Denna mall har utvecklats och ändrats, men människorna har ändå samma medvetenhet, vilken manifesterar sig i deras fysiska kroppar.

Då fler människor vaknar upp blir Jordens vibrationer snabbare. Informationen, mallen eller den kodade medvetenheten inom varje fysisk varelse, är inte längre tillämpbar eller relevant för den nuvarande uppstigningen. Detta har ändrats under en tid, men Jag, Ärkeängel Raphael och mitt Healingteam av Änglar vill öka, transformera eller uppgradera mänsklighetens mall av existens i de fysiska kropparna, så att deras fysiska kroppar motsvarar ljuset i deras själar.

Många av er upplever redan, och får uppdateringar till energierna och medvetenheten i den fysiska kroppen. Det är viktigt att inse att detta måste ske på massnivå. Jag, Ärkeängel Raphael, vill hjälpa borttagandet av smärtor, bemödanden, lidanden, negativa tankar och falska övertygelser, som finns inom medvetenheten eller i den cellulära strukturen hos den fysiska kroppen, genom allt från den nuvarande verkligheten och sedan generationer tillbaka. Nu är det dags att frigöra gamla energier från den fysiska kroppen, och tillåta en ny högre positiv vibration och medvetenhet, att förankras för att stödja er själs utveckling. Om den fysiska kroppens partiklar, cellstruktur och fysiska manifestation har lägre vibrationer, så kommer det bara att säkerställa att vibrationerna förblir på en lägre nivå. Genom att öka vibrationen som finns i den fysiska kroppen, tillåter ni er själva att länka till högre dimensioner, och hjälper då till att släppa begränsningar och ta bort rädslan, som hindrar och försvagar mänskligheten.

För närvarande när människor på jorden ber om healande, med tillåtelse av själen, arbetar Änglar och Ärkeänglar med den fysiska kroppens energi, för att kunna släppa rädslor och begränsningar från den egna verkligheten och från generationerna före, vilket ger en större frihet till energierna. Detta visar sig som en förbättrad hälsa och vitalitet, en förnyad livskraft i kroppen och dess funktion, på en fysisk och andlig nivå. Det är helt enkelt en healing med fokus på den fysiska kroppen och frigörandet av gamla energimönster. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för personen att skapa en medvetenhet inom den fysiska kroppen, och en cellulär struktur som är lämplig, för att uppnå en större känsla av mästarskap. Om ni vill uppleva denna healingprocess för att hjälpa er andliga tillväxt, och hjälpa er fysiska kropp att gradvis omvandlas till rent Skaparljus, så kan ni använda denna invokation för att bistå er i healingen och aktiveringen.

Healing och Aktivering för Er Fysiska Kropp

”Ärkeängel Raphael, Ärkeänglar och Healingänglar, mina älskade guider och Skaparen, jag kallar på er heliga närvaro, stöd och skydd. Vänligen balansera och förbered mina energier så att jag kan öppna upp för att omvandla medvetenheten och ljusvibrationen i min kropp.

Jag ber er nu att kanalisera änglarnas och Skaparens rena och strålande healande energier till min energi och fysiska kropp. Tillåt mig acceptera en högre vibration av ljus, en renare vibration av kärlek, en ny positiv medvetenhet och förankra detta djupt i min fysiska kropp, mitt kött, mina ben, mitt blod, mina organ, mitt DNA och den cellulära strukturen.

Jag ber att all negativ tidigare programmering, medvetenhet, övertygelser och rädslor som finns lagrade i min kropp från tidigare generationer på Jorden, och från min nuvarande livstid på Jorden, löses upp och nu frigörs med lätthet och perfektion.

Snälla hjälp till med denna omvandling av energi inom min fysiska kropp, så att detta blir en gradvis process av frid och ökande perfekt hälsa. Snälla förankra ert stöd och hjälp i min varelse och energi.

Min fysiska kropp innehåller nu det rena ljuset, kärleken och medvetenheten från själen, själsgruppen och Skaparen, vilket hjälper min fortsatta andliga utveckling på Jorden, utan rädsla eller tvivel, omfamnad av kärlek och positivitet. Låt det bli så, Tack.”

Ta er tid för att föreställa er, känna eller erkänna det healande, föryngrande och aktiverande ljuset, som flödar in i er fysiska kropp, sitt eller ligg lugna tills ni känner att processen är klar. Det är fördelaktigt att träna detta varje dag i 14 dagar, för att tillåta att omvandlingen kommer i er fysiska kropp. Det är viktigt att göra så under de 14 dagarna med transmutation av alla negativa vibrationer, och förkroppsligandet av de positiva vibrationerna som ni ber om från Änglarna av kärlek som omger er, eftersom de kanaliserar sin rena kärleksenergi djupt in i er varelse. Be om detta åtminstone tre gånger om dagen, eftersom det kommer att se till att ni får stöttning och hålls i kärlek, så att all negativ energi eller medvetenhet, kan släppas direkt och omvandlas till kärlek av de högsta vibrationerna.

Denna healingprocess kommer naturligt för de som ber om healing från

sina guider och de inre planen, men att fokusera intentionerna på denna healing och aktiveringsprocess, kommer att öka er andliga tillväxt och låta era fysiska kroppar bli en stödjande energi, till er utveckling på Jorden. Det är ett steg framåt till uppstigning, mästarskap och en större integration med Skaparens själ.

 

Med ständigt stöd och kärlek,

Ärkeängel Raphael

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...