Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 25 januari 2019

Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 25 januari 2019

Per Staffan 26 januari 2019

Ett Meddelande till Ljusarbetare – 25 januari 2019

Av Caroline Oceana Ryan

Den här veckans vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Feernas Äldste, Änglarna och Ärkeänglarna, kända som kollektivet:

Hälsningar, kära ni! Vi är väldigt nöjda att få den här tiden att tala med er idag.

Och idag presenterar vår skrivare en fråga från en läsare, som frågar:

Det verkar som om det avsiktliga valet att skada andra på ett dedikerat (svuret), sätt skulle leda till att ett väsen upplever ett karmiskt resultat.

Kanske genom att degraderas från mänsklig status efter döden och uppleva livet som en grov varelse av något slag, på en fysisk plats som kan vara en annan planet, kanske till och med i en annan galax där var och en jagar den andra.

Skulle detta vara Helvetet som avspeglar sig i den katolska kyrkans läror?

KOLLEKTIVET: Hälsningar, kära du! Vi hjälper gärna till med denna fråga.

Och vi skulle säga att det verkligen är en situation för karmisk balansering när man tar på sig ett löfte eller ed för att agera på destruktiva sätt gentemot andra, antingen de fokuserar på att skada ”deras egen sort” eller varelser av annat slag.

Många är missnöjda för närvarande med att den federala regeringen stängts ned i USA, på ett sådant sätt att arbetstagare har blivit olagligt beordrade att fortsätta att arbeta på sina jobb, men att de inte har fått lön på över en månad-en ohållbar situation för de flesta arbetande människor.

Både arbetstagarna och observatörerna av den här situationen talar om grymhet och orättvisa (och det finns mer än en person ansvarig för det) och det onödiga lidande som det har medfört.

Förstå att de som orsakar smärta för andra och har en mycket mörk avsikt, spelar fortfarande en roll i Uppstigningen, liksom de som hjälper andra med den högsta avsikten.

Den mörkare rollen är inte en trevlig roll att uppleva eller observera.

Märkligt nog så tjänar det som ett slags rensning av allt som följer med det ego-centrerade livet som de flesta människor har blivit tränade att leva, inklusive dem som har tillfogat dem grymheten.

Det finns faser som inträffar när man får mörka beteenden av en annan person:

Först är det ofta en chock att någon kan tillfoga en annan varelse något sådant.

Sedan finns det en okänslighet och misstro, ibland en förnekelse att händelsen har inträffat, medan inre resurser samlas för att svara på den yttre handlingen.

Därefter finns det ofta en önskan om hämnd eller rättvisa – om någon slags handling som öppet talar ut som ett vittne till den mörka avsikten och vad den har skapat – att förklara det felaktiga i inte bara själva handlingen, utan avsikten från den som skapade den.

Och slutligen, om man inte är fångad i chock och motvilja i oändlighet, finns det en önskan att avsluta alla former av sådan grymhet.

Utöver det finns det behov av att rensa sig själv från behovet av att endast positiva omständigheter skall uppstå i ens liv, för att man skall förbli lugn och centrerad varje dag, oavsett vad vad som komma skall.

Denna sista fas är den mest krävande, och kan inte nås av de som fastnat i en av de tidigare faserna.

(Processen är annorlunda för barn och ungdom – vi talar här om arbetsföra vuxna som är oberoende av andra, oberoende av andras omsorg, men beroende av vissa sociala och politiska förutsättningar för att fungera fullt och dugligt.)

Och så trots det skenbara, har även de mörkare inställda varelserna sin roll att spela i utvecklingen av dem på Ljusets väg.

De med mörkare avsikt kan inte alltid fångas i ett nät, i vilket de måste svara mot de mörka herrarna som utfärdar order till dem, med hot mot de underlydande som inte vågar utföra dem.

Det är verkligen möjligt för någon med en pågående mörk avsikt att reinkarnera på Jorden eller någon annanstans som ett lägre väsen – att övergå, med andra ord, men detta är inte det vanliga resultatet.

De flesta kommer att reinkarnera som människor igen, om de är mänskliga till att börja med, och om det här är deras hemplanet – deras plats för själens ursprung eller den plats som de tilldelades av den mörka hierarkin som deras själ abonnerar på.

Helvetet är faktiskt en självskapad lägre dimension, som inte upplevs slumpmässigt av de som ”förtjänar” detta, utan av de som föreställer sig att det är där de hör hemma – att det är allt de förtjänar.

Det är också där en varelse kommer att vara efter fysisk död, om de blev strikt informerade om att de skulle hamna där och de följaktligen trodde detta. Även om det verkade vara en skrämmande och fruktansvärd verklighet att acceptera, så om de trodde det fullt ut, så är det vad de finner.

(I detta holografiska Universum har du faktiskt alltid den existens du tror är naturlig för dig, eller som du förtjänar, oavsett om du är i en kropp eller utanför.)

Det finns faktiskt en hög grad av rädsla, skuld, skam och hopplöshet som åtföljer alla som skapar ett helvetesuttryck av efterlivet.

Ingen behöver hamna i en sådan existens, men om det är vad sinnet, hjärtat och förväntningarna skapar så upplever man det, ja.

Den katolska kyrkan har genom århundradena använt bilden av evigt straff som en hävstång för social, mental/emotionell, politisk, ekonomisk och eterisk kontroll av massorna.

De har från detta extraherat stora energireserver som används av dess ledare (och deras överherrar) för egna ändamål.

Deras läror är för det mesta en mänsklig konstruktion, inte en Gudomlig.

Det här är inte för att nedvärdera renheten, kärleken och den orubbliga hängivenheten hos de många miljoner katolska människor som älskar och följer närvaron och presenterade undervisningar av mästare som Yeshua och Jungfru Maria – det här vackert högintensiva fokuset kommer absolut från, tillhör, och möter det Gudomliga.

När vi ser resultatet av lägre jordiska former av makt, beteenden av så många i myndighetspositioner i mänskligt skapade strukturer, finner vi en grymhet och kriminalitet som avslöjar det sanna uppdraget och utformningen av många i politiska positioner.

Det är inte Gudomlighet. Det är den mörkare aspekten av mänskligheten och de raser som kom till jorden för länge sedan för att invadera och styra jorden och hennes folk, under vilka miljoner har svultit, lidit och dött i onödiga krig och andra förtryckande förhållanden och under vilka miljontals andra har känt sig skyldiga och terroriserats med att de skulle sändas till helvetet efter den fysiska döden.

Varje ande står inför sina egna resultat efter den fysiska döden, så vi skulle aldrig kunna säga, ”Detta är vad som händer” när det gäller varje mörkt inställd person som av fri vilja tillämpar grymhet över andra.

Varje väg är unik.

Ändå kommer vi att säga att det finns ett avslöjande av det som personen vägrade se i jordelivet, vilket är att det som de begått mot andra kostar dem aspekter av deras egen själ och deras egen kraft.

Och att de har mycket framför sig för att mildra tyngden av densiteten som deras själ tog på sig för att utföra dessa handlingar och resonera eteriskt på en mycket tät nivå.

Och så böjer sig den långa bågen i det moraliska Universumet” verkligen mot rättvisa”, som en stor man en gång sa.

All sanning ska bli uppenbarad, och balans återställd.

När det gäller varelser som jagar varandra – det förekommer i de mörka lägre världarna, och inte bara på vissa fysiska platser i denna eller någon annan galax.

Kan en själ ta sig från den mörka vägen? Ja, men det behövs ofta hjälp, för deras tidigare lojaliteter kommer att hållas emot dem, för att hålla dem på plats.

Skicka dem Ljus, de förlorade som för länge sedan gav sig över till de tätare aspekterna av ert Universum, och antingen aldrig hade någon mänsklighet eller försakade den för länge sedan.

För er mänskliga ras är en av känslor, av medkänsla, av förmågan att älska och försvara varandra och av samvete.

Inte alla raser är lika begåvade.

Det är en av anledningarna till att så många andra raser, födda på andra ställen i detta och andra Universum, är så fascinerade av hur ni lever, hur ni behandlar varandra, och hur ni nu utvecklas eteriskt.

Vi skulle säga, att hellre än att vara chockade, upprörda eller ha medlidande mot dem som visar sig vara desperat förlorade och rädda när de följer deras överherrars krav, skicka dem högre Ljus varje dag.

Om du känner att du inte kan göra det, kalla till dig assistans från alla oss i de högre världarna – det här är det arbete vi är mer än glada att utföra för dig, om du bara kallar på oss av din egen fria vilja och kräver detta och andra högre former av Gudomligt ingripande på din Uppstigande planet.

Det här är en del av varför ni kom – ja, för att bevittna några av djupen i mörkret och att ta dem till en högre Ljusfrekvens, var och en på sitt eget sätt.

Namaste, kära ni! Vad som än kan hända nu är ni aldrig ensamma.

Copyright 2019, Caroline Oceana Ryan

Om ni repostar, behåll integriteten för denna information genom att skriva ut den exakt som ni hittar den här, inklusive länken till det ursprungliga inlägget. the link to the original post. Tack.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...