Arkturierna via Suzanne Lie, 23 januari, 2019

Arkturierna

via Suzanne Lie

23 januari, 2019

”För sent att ändra sig”

Kära Ni som står i färd med att Uppstiga!

Idag vill vi påminna er om att inte låta något eller någon förminska er eller få er att nedvärdera er själva! Vissa människor kan avskräckas av ert Högre-Dimensionella SJÄLV. I det fallet, så kan denna person bli arg när man konfronteras med någon som behöver hjälp.

Vänligen kom ihåg att varje människa har sina egna frågeställningar som skrämmer en. Därför skulle man kunna bli arg när man skräms av meddelanden som man ännu inte känner sig redo att ta itu med. Någon som inte är redo att möta sanningen om vad som äger rum i ens liv och/eller i ens land, kan skrämmas av de utmaningar som man står inför och man kan då ”ta ut sin rädsla” på andra.

När en ledare INTE sänder ut villkorslös medkänsla och högre-dimensionellt självförtroende, så är det svårare för dem som hotas av denna ledares beslut och det är svårare för dem att arbeta under och/eller ledas av denna varelse, för att kunna känna sig trygga.

Ledare som sänder ut självkänsla, vänlighet och hopp till alla de leder, kan ibland bli ersatta med ledare som ”tar ut sin egen osäkerhet och dolda rädsla” på dem som det är meningen att de ska leda.

Hur säker en ”självisk och orättvis” ledare än kan förefalla, så är sanningen att de vet hur de känner sig, och de lever i ständig rädsla för att andra ska förstå hur mycket de bekymrar sig över att deras rädsla ska avslöjas. Därför styr dessa ledare andra via självaste den rädsla som vistas inom deras eget hjärta och sinne.

Dessa ”förlorade ledare”, såsom vi Arkturier kallar dem, kommer emellertid i slutänden att bli tvungna att möta sin egen rädsla, såväl som den stora skada som deras räddhågade ledarskap har skapat. Olyckligtvis är det så att ledare som styr via sin egen rädsla, svaga självkänsla och brist på självförtroende, vanligen ”AGERAR” som om de inte fruktade och de förefaller älska sig själva på ett väldigt narcissistiskt sätt, medan de ständigt hittar fel hos dem som de borde vägleda och beskydda.

Därför måste dessa ”ledare” hålla sin ”öppnade dörr till rädslan” stängd för andras åsyn, medan de på egen hand försöker möta denna rädsla. Närhelst en ”förlorad ledare” behöver den styrka och visdom som en god ledare kärleksfullt och målmedvetet erbjuder, så väljer man ofta att förolämpa, nedvärdera eller skrämma alla som de borde leda med styrka, mod och kärleksfullt självförtroende.

Man kan bara ge till andra vad man har inom sig själv. För att kunna sända ut kärlek, självkänsla, värdighet och hopp till alla som man leder, så måste man därför som ledare ha dessa egenskaper inom sig själv.

Det krävs en hel del mod att leda andra genom att tala sanningen på ett positivt och modigt sätt. Därför måste en ledare vara positiv inom sitt eget tänkande och viktigast av allt, komma ihåg att för att man ska kunna vara positiv inom sig själv, så måste man känna kärlek och respekt FÖR sig själv.

Andra kanske inte känner till en förlorad ledares kamp att upprätthålla självförtroendet för sig själv och att förmå upprätthålla en positiv och modig inställning för sig själv, samt för dem som de leder. Att vara en bra ledare är inte bara en gåva. Att vara en bra ledare är något som en person har funderat på alltsedan sin ungdom och man har redan i sin ungdom tagit ansvar för att ”vara en bra ledare”.

En bra ledare måste alltid komma ihåg att man TILL ATT BÖRJA MED måste leda sig själv. Man måste också komma ihåg att vara medveten om sina egna tankar och känslor, för ”Vad man TÄNKER, det FÖRVERKLIGAR man”.

Vänligen kom ihåg att ilskan döljer sig precis under rädsla och oro. Men om denna rädsla och oro är okända för ledaren, så döljer man omedvetet denna hemlighet för sig själv och använder ilska och dömande av andra i sitt ledarskap.

Det är på det här sättet som den förlorade ledaren försöker återspegla sin egen rädsla till hjärtan och sinnen hos dem som de leder. Detta beteende är likt en läkare som ger patienten något som gör dem sjukare, snarare än att ge patienten det som skulle bota dem.

Olyckligtvis ser de som har levt i skuggan av ”makt över andra, girighet och dold osäkerhet” under största delen av sina liv, sitt negativa beteende som positivt, för det ger dem vad de tror att de vill ha.

SAMTLIGA människor vill emellertid ha KÄRLEK. Men vissa förlorade ledare råkar så vilse i sig själva att de inte kan se utanför sig själva, eller uppfatta sig själva på samma sätt som andra uppfattar dem. Lyckligtvis för dessa förlorade ledare, så finns det alltid andra som har gått förlorade, vilka är redo att uppfatta den förlorade ledaren såsom en bra ledare.

De förlorade ledarna ser inte sig själva som om de hade detta själviska, ”jag först”- beteende som andra uppfattar att de har. I själva verket inser de förlorade ledarna sällan några av sina tillkortakommanden, eftersom dessa slags ledare enbart uppfattar vad de vill uppfatta.

Å andra sidan så sänder de som lever via ”makt inom”, istället för ”makt över”, ut den kärlek och respekt som de själva har fått ta emot. En förlorad ledares rädsla kan interagera med andra direkt när den förlorade ledaren känner sig hotad, vilket sker mycket ofta.

När andra behöver deras hjälp, kan de förlorade därför inte ta sig tiden att förstå varför andra kommer till dem för att få ta del av det som de inte ens kan ge till sig själva.

Eftersom dessa förlorade ledare inte kan vara ärliga med sig själva eller med sina reaktioner på utmaningar, blir de förargade över att de uppmanas att lämna sina trygga, skyddade illusioner för att börja ta itu med att tänka på, samt att ta hand om andra.

De förlorade ledarna förmår såklart inte lägga märke till att de är källan till sin egen rädsla, eftersom att möta sin rädsla är något som de kommer att göra allt för att undvika. Ifall det skadar andra bryr de sig inte, för de bryr sig BARA om sina egna olösbara problem gällande kroniskt MISSNÖJE.

Men ifall de kan finna ett sätt att göra andra ”missnöjda”, så kan de låtsas vara hjälten och rädda dem från självaste det problem som ”räddaren” skapade.

De förlorade ledarna kan ljuga för sig själva att de faktiskt försöker vara goda människor och göra det rätta, men de undrar ständigt varför de känner sig så rädda, förargade och ensamma. Javisst, det är andras fel att de känner sig på det sättet. Därför behöver de aldrig rannsaka sig själva och kan alltid skylla sina ”problem” på andra.

Ett av de största problemen för de förlorade ledarna är de som lever via Kärlek, Makt Inombords, Omsorg om Andra och ständigt konsulterar sitt eget Högre SJÄLV. Varför förefaller dessa människor på något sätt vara lyckliga, förälskade, ha goda vänner och en känsla av Inre Frid och SJÄLV-förtroende.

”HA”, säger de förlorade ledarna. ”Vem behöver kärlek och vänner och självförtroende och inre frid, när jag kan ha PENGAR OCH MAKT ÖVER ANDRA?”

När dessa förlorade ”står inför sin Skapare” så får de kanske svaret på denna fråga.

MEN, då kommer det att vara ”för sent att ändra sig!”

 

Arkturierna

 

 

Översättning: Aslög

 

 

You may also like...