Ärkeängel Uriel via Jahn J Kassl, 9 augusti, 2018

LJUSET BRYTER IGENOM!

MEDDELANDE FRÅN ÄRKEÄNGEL URIEL

Kanaliserat av Jahn J Kassl

ÄLSKADE MÄNNISKOR!

Älskade människor av den enda, eviga, oändliga och allestädes närvarande Guden! Vi är ett och jag är bland er!

Jag är ÄRKEÄNGEL URIEL

Det är dags att uppleva djupa förändringar. Det är dags för den inre och yttre transformationen av mänskligheten och världen.

Det jag har kommit för att avslöja för er är: Det gudomliga ljuset bryter igenom på alla nivåer! Ingenting kan gömma sig från det längre. Allt kommer i dagen och upp till ytan.

  • Nu har den förutspådda tiden kommit när de halvhjärtade spys ut.
  • Nu är dagarna här när ni kan ta stora steg mot upplysning!
  • Nu sprids Himlens Rike i era hjärtan och på jorden.

Dessa tider kräver bara en sak av er: modet att ge upp vanor och att öppna era hjärtan för det nya.

 

”BEREDSKAP ATT TA RISKER”

En viss grad av ”beredskap att ta risker” är nu nödvändig så att ni kan leva upp till de utmaningar som de pågående transformationsprocesserna konfronterar er med. Den som förblir rigid och inte resonerar med ljusets nuvarande energi står inför scenariot att komma efter och avvika från ljusets väg.

Ljusets höga frekvenser – det är Guds ljus från den CENTRALA SOLEN – förändrar din egen energivibration; den är förhöjd tills du har nått den punkt som behövs i dessa dagar.

De som avstår från detta kommer att lida psykiskt, andligt och fysiskt och kommer inte att kunna följa skiftet som kommer på jorden.

Därför uppmanar jag er att öppna era hjärtan för de möjligheter som denna höjning av energi erbjuder. Då har ni alla förutsättningar att resonera med tiden, och ni behöver inte kämpa emot längre.

Uppstigning till ljuset av den femte dimensionen är nyckelfrågan för dem som har nått slutet av sin resa på jorden. Detta gäller dig som lyssnar på det här meddelandet.

ASCENSION – VART TILL?

Faktum är att det inte handlar om att nå den femte dimensionen utan att nå en överordnad nivå av varande. För det är det nödvändigt att förstå att alla de olika ”nivåerna” av varande består av en oändlig mängd ”delnivåer”. Dessa ”oktaver” och ”sub-oktaver” varierar i tillgänglig frekvens och ljus.

Det betyder att det finns en oändlig mängd 3D-, 4D- och 5D-världar – och det är en stor prestation när en människa kan kalla en högre nivå av den 4: e dimensionen sitt nya hem.

Detta innebär, var snäll och släpp loss era fixeringar om den femte dimensionen – eftersom VARJE uppstigning, som innebär att människan återvänder till en högre nivå, är en stor framgång för en människa.

Att veta detta är väldigt värdefullt för att undkomma ”uppstigningsstress”. För liksom vissa har kommit att känna ”uppstigningströtthet”, lider andra av ”uppstigningsstress”.

Ingetdera bidrar till ens egen utveckling. Vet detta: Även mästaren Jesus kom en gång till jorden från den högsta vibrationsmässiga nivån av den 4: e dimensionen, och kom först därefter in i riket bortom femte dimensionens rymd och tid.

Väx och utvecklas utan stress – men var konsekventa. Ta de nödvändiga transformationsstegen. Undvik långa pauser, men ta pauser och var beredda att ta fler risker.

Motsägande? Bara vid första anblicken. Denna ”gåta” är en liten övning för er nästa meditation.

ATT VÅGA DET OKÄNDA

Idag har Skaparen kallat mänskligheten tillbaka till ljuset. Denna uppstigning kan endast startas utan säkerhetslina och behärskas utan säkerhetsnät. Himlen ger allt för att människor ska kunna hitta sin väg och hålla sig på rätt spår.

Detta krävs av dig: lite mer mod att våga det okända utan att kasta allt hittills existerande överbord!

Alltför många klamrar sig fast vid det gamla. De håller sig fast vid vad som verkar säkert utan att inse att det som behövs idag är att släppa exakt detta! Inte allt på en gång, men ett förmodat säkerhetsnät åt gången. I gengäld visar sig Gud i era liv och allt förändras.

Ingen sten lämnas orörd i denna värld. Så hur kan då en människa vara densamma inuti?

Er uppstigning äger rum och ju ljusare ni blir, desto högre dimension kommer ni att komma in i efter det här livet.

Jag säger er: Inte bara den femte dimensionen är ljus. Det finns ljusa 3D-riken och ljusa 4D-riken. Ert mål efter detta liv på jorden borde vara att återvända till en högre värld – inte till det rike ni kom ifrån innan ni kom ner till jorden.

Detta är absolut påtagligt nu för varje människa – det är möjligt för alla som inte kastar bort sina talanger.

Den som vill lämna världen som en bättre och ljusare människa har förstått vad uppstigningsprocessen handlar om.

Koppla av och ge er själva till Guds händer.

Fortsätt! Steg för steg, ingen brådska, ingen rush – men fortsätt.

Det är uppenbarat för er: Ljuset bryter igenom på alla nivåer!

Jag älskar er oändligt.

ÄRKEÄNGEL URIEL

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...