Ärkeängel Uriel via Jennifer Hoffman, 23 augusti

Unknown

Ärkeängel Uriel via Jennifer Hoffman, 23 augusti

Gör Anspråk på Er Gudomlighet i Varje Stund

by Jennifer | Aug 22, 2016 

Den gudomliga vägen är er i varje stund, den är inte er belöning för att ni levt ett gott liv eller för att ni varit en källa till ljus för världen under ert liv. Gudomlighet lever inte i himlen eller i livet efter detta; det är inte en del av Källans eller Guds fristående rike eller bortom slöjan. Ni är en gudomlig varelse som har valt att gå in i mänsklighetens begränsning och sedan integrerat er gudomlighet inom er mänsklighet, för att bli ett fullt integrerat uttryck av Gud som människa. Lidande existerar för att förbindelsen till gudomligheten är begränsad. När ni gör anspråk på er gudomlighet i varje stund, gör ni varje stund till ett yttre uttryck av det gudomliga inom er och höjer varje erfarenhet till den gudomliga frekvensen.

Ni är ett utflöde av Källans ljus och kan aldrig förlora förbindelsen från det, vara mindre än eller ovärdig det som är er Källa.

Det behövs ingen betalning, lidande eller väntan för er förbindelse med Källan. De som tror att Gud alltid är skild från eller separerad från mänskligheten är helt enkelt felunderrättade.

Gud är i er och överallt runt er; det gudomliga är ni och ni är det gudomliga. Det är ert val att leva varje stund som ett gudomligt uttryck för er mänsklighet, eller som en människa som försöker vara tillräckligt bra för att vara värdig gudomlighet.

Lidande finns när ni glömmer att ni är gudomliga, att ni i grunden är en spirituell varelse och att världen existerar för er att uppleva som gudomlig och inom energin av er gudomlighet. Ni väljer svåra, utmanade och smärtsamma livsupplevelser, vilka ni försöker, i er mänsklighet, att transformera så de är värdiga gudomlighet, snarare än att göra anspråk på er gudomlighet i varje stund så att varje aspekt av er liv är i resonans med den gudomliga frekvensen. Då har allt ni väljer en gudomlig upplevelse, vilket är en del av er själs mission och väg.

När ni gör anspråk på er gudomlighet i varje stund, leder ni med er gudomlighet och för den energin till världen.

Världen behöver er gudomlighet, inte er mänsklighet. Den behöver inte mer lidande; den behöver källor av gudomlig transformation. Ni blir denna källa när ni gör anspråk på er gudomlighet i varje stund. Det högsta uttrycket av er energi är integrationen av människa och gudomlighet, av spirit och människa, vilket är det fulla uttrycket av himmelriket på jorden.

När ni lever som en gudomlig varelse, uttrycker ni er gudomlighet i allt ni gör och bjuder in Universums medskapande partnerskap i allt. Det är en affirmation av er tillit, er förbindelse med Källan och er villighet att åter göra anspråk på er gudomlighet och leva ert liv som en spirituell varelse med kontroll över er verklighet, och vara villig att uppleva världen på sättet ni väljer. Kom ihåg er gudomlighet genom att komma ihåg att ni är gudomliga och gör anspråk på er gudomlighet i varje stund. Förvänta er att era behov blir tillfredsställda, era drömmar infriade, er verklighet reflekterad i ert hjärtas önskningar. Det är så ni kommer ihåg att ni är gudomliga och agerar som en gudomlig varelse, inom er gudomlighet.

Denna veckas meddelande har varit ett kanaliserat meddelande från Ärkeängel Uriel. Jag hoppas ni uppskattade det. För mer information om Ärkeängel Uriel besök urielheals.com

=================================

If you like this article and would like to work with me because you are ready for profound personal and spiritual transformation, consider a personal intuitive consultation or intuitive coaching, where we work together to examine your life path, purpose, potential, and possibilities and help you choose one that will bring you the joy, abundance, love, peace and power that you are ready for. Click here to explore the possibilities for transformation.

Copyright (c) 2016 by Jennifer Hoffman. All rights reserved. You may quote, copy, translate and link to this article, in its entirety, on free, non-donation based websites only, as long as you include the author name and a working link back to this website. All other uses are strictly prohibited.

 

http://enlighteninglife.com/claim-your-divinity-in-each-moment/

Svensk översättning Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...