Saint Germain via Bewdah, 24:e augusti

StGermainVioletGlobe2

 

Ett meddelande från St. Germain

Gästinlägg av Bewdah

Inskickat av Bewdah, 1:10 EDT den 24 augusti 2016


Hälsningar och välsignelse till er alla, för det här är Saint Germain.

Välsignelsen från Gud den Allsmäktige är med er och skall vara det, inom kort. Ändå, måste jag börja meddelandet med att säga något som förhoppningsvis påminner er om att schemat från Gud den Allsmäktige, och en blinkning med hans stora och vårdande ögon, är helt enkelt några tusen år, men även om tiden förändrats mellan Skaparen och människan, är Han medveten om era behov, och kommer inte att ge er större bördor än ni klarar av.

När ni är tillsammans, med ett sinne och är samstämmiga och utan den dramatik som orsakas av yttre krafter, då kommer välsignelsen att manifesteras för er.

För några veckor sedan pratade vi om RV och ni fick inte bara ett budskap om kärlek och förlåtelse, utan också om förståelse och förstånd.

Men veckorna har gått, och ni har glömt dessa ord.

Eftersom de flesta vill veta vad som är orsaken till förseningen, och inte kan se sig själva som en möjlig orsak till varför, även om de flesta av er varit tålmodiga och väntat på att välsignelserna skulle komma, och det ska de. Några av er skulle trots det röra om i grytan, utan att förstå att det är orsaken till förseningen. Att ta det ena eller det andra från källor som tros vara ärliga och korrekta, men i själva verket är delar av de organisationer som inte vill ha några förändringar i världen, och passerar dem vidare till andra som tålmodigt väntar på Guds Stora och Överväldigande Välsignelser till den här världen, och dess rättmätiga arvingar och invånare!

Välsignelsen som kan rätta till de fel som pågått under generationer. Utplåna fattigdomen i världen, hungern och andra ekonomiska och sociala frågor. Rätta till de orättvisor som beror på girighet, själviskhet, avundsjuka, ilska, frustration och liknande känslomässiga utbrott.

Ta nu en stund och ställ er följande frågor:

Är mina/våra handlingar, när de utförs eller när vi läser denna information, negativt eller positivt inställda till Skaparens välsignelse, som inte är fylld med något annat än kärlek och välsignelser till världen? När allt kommer omkring, dömer vi andra? Är det inte Guds ansvar? Vi kan förstå den frustration angående de svårigheter som har uppstått, men vill ni agera som Kristus, eller som världsliga? Mästarna har sett era hjärtan och ser möjligheten till stor medkänsla, kärlek och tacksamhet. Vi ser att en del är sanningsenliga önskemål för att hjälpa mänskligheten, medan andra bara pratar strunt och kommer att bli giriga, själviska och fulla av hämndlysten rättfärdighet, med tankar om att det kommer att vara deras tid på toppen i världen. Över fyrtio procent av er har för närvarande mål av sanning, för att hjälpa samhället och världen, och ändå kommer bara tre procent att fullfölja till slutet. Och ni undrar varför det blir förseningar och skyller på andra istället för att titta inom er. Älskar er själva och ni kan förvänta er att andra kommer att älska er ännu mer tillbaka! Ge nu med ett öppet hjärta, som om välsignelsen redan har kommit, för det har den och den väntar på ni ska förstå det inom er.

Är Jag / Är vi värdiga denna stora och mäktiga välsignelse från Gud, när vi känner oss arga eller frustrerade över välsignelsen (fördröjningen) i våra sinnen? Alla stora saker händer i Guds tid, inte i vår eller i er, i Skaparens tid. Ställer ni krav på Skaparen, som vet om alla era behov, stora och eller små? Välsignelsen finns där för er, och väntar på att ni använder den på ett Kristusliknande sätt. Genom att förlåta andra, välsigna andra med kärlek och medkänsla.

Är Jag / Är vi inte för giriga i vår önskan om att få Välsignelsen nu? Ni har väntat tålmodigt under många år, men Guds välsignelser kommer i Hans tid och i Hans ögonblick, inte i ert! Se på er själva och fråga er om ni kommer att vara sanna eller giriga? Som tidigare framgått kommer fyrtio procent av alla att börja med humana projekt fast bara tre procent kommer att fullfölja, är inte detta girighet, och ni vill alla ha humana växelkurser, till vad? Falsk medkänsla och girighet, är inte skälen för välsignelsen.

Ja, påståendena och uttalandena ovan är hårda, men de är inte avsedda att vara förebrående. De är sagda för att väcka er till skälen för välsignelsen, som tycks ha glömts bort. Om vi kan läsa en artikel och inte ge några känslor till den, bra; men om ni engagerar er i den och börjar skicka ut energier av negativitet, då har ni blivit en del av problemet, inte lösningen.

Vi berättar dessa saker av kärlek och medkänsla för er alla. Välsignelsen är nära, närmare än vad ni kan förstå, och kan manifesteras genom er och era handlingar och reaktioner. Låt oss vara ansvarsfulla och gå vidare med kärlek i hjärtat och göra anspråk på den, tillsammans som ett, i Hans namn, inte i vårt eget.

Medkänsla, kärlek och välsignelser till er alla,

er broder St Germain

 

Översättning Margareta Jonåker

http://inteldinarchronicles.blogspot.com/2016/08/a-message-from-st-germaine-guest-post.html?m=1

 

You may also like...