Ärkeängel Uriel via Linda Dillon, 16 mars 2017

Ärkeängel Uriel – Infriandet av ert Hjärtas Önskan är Just Nu

Lördagens Konferenssamtal, 18 mars 2017

 

Beskrivning: Infriandet av Moderns Plan är genom infriandet av era drömmar, av ert uppdrag och syfte genom gåvan av kärlek, klarhet, renhet och nåd.

https://youtu.be/uy5J9W50eAg

Hälsningar, jag är Uriel. Ja, Ärkeängeln av Silver, den som för med sig framtiden, och ja, framtiden är nu. Och jag kommer för att vända mig till er, att omfamna er, och kort tala denna dag om förändring.

Och ni säger till mig, ”Men Uriel, förändring är blått. ” Och jag skulle föreslå för er att hur förändringen kommer till er är genom förflyttningen av energi, av ren energi, genom multiversum, omniversum, in i vad ni ser som ert rike.

Jag vill heller inte föreslå att ni för fram alla förändringar för mänskligheten och var och en av er, oavsett stråle, är också ankare och de som för in och skapar framtiden.

Och detta är det heliga partnerskap som vi har engagerat oss i och gick in i för länge sedan… länge sedan… och visste helt och fullt att tiden för er uppstigning, upp för er silvertråd för att återvända hem till den Enda, till infriandet av Moderns Plan, är skriven i silver och den skiner starkt som en kallande stig.

Ingen energi är perfekt statisk eller perfekt stilla; energins natur är rörelse. All skapelses natur är mönstrad på Modern, på andetaget, vilket är er närmaste identifikation till det mönstret.

Men vad ni andas in och andas ut är kärlek. Och när det inte är av kärlek då är det inte av  renhet och inte av skapelse; det är en disharmonisk energi som bara skapar förödelse och kaos och ni har sett ganska mycket av det på den senaste tiden på er planet.

Och ni skulle säga, ”Varför? Varför kommer detta upp till ytan?” För det blir skingrat, gjort av med… för energin av infriande, förankringen i det fysiska av Moderns Plan av den Nya Varelsen och Nya Jorden, Nya Verkligheten, Städer av Ljus, handling, ja, baserade på inspiration är inte nödvändighet, kommer i förgrunden… så det finns ingen plats.

Och vad ni gör är att ni går från deklarationen att det inte finns mer rum för kaos eller det som inte är av kärlek, till handlingarna som krävs… ja, vi talar om dem… för att göra detta till en fysisk verklighet.

Förändringarna som sker på planeten, som ljusarbetare, som de som håller kärleken, som Gaianer, är mycket snabb. ”Men vi har väntat och väntat och väntat.” Vad jag säger till er är att dessa förändringar rör sig verkligen med kärlekens hastighet och de förankras i det fysiska mycket snabbt.

Och så, måste ni, mina älskade vänner, vara på en plats av stor klarhet. Och det är därför, som förberedelse för denna förändring, av radikal förändring, som Modern fortsätter att sända Sina gåvor, inbäddade i Tsunamin av Kärlek, av klarhet och renhet och nåd… för dessa är hörnstenarna för er framtid vilket är ert nu.

Från det faller, så klart, förundran, och vördnad och mod och glädje och alla de andra Välsignelserna och Dygderna som ni har välsignats med helt bokstavligen. Men Modern Själv, som förberedelse för denna tid av infrielse, har stärkt er med klarhet och renhet och nåd. Dessa är de väsentligheterna som ni går mot och som jag går mot med er.

Ni kanske har tänkt , under en lång tid, att jag har väntat i vingarna… jag skulle säga tålmodigt… väntat på denna tid av infrielse. Och ni har rätt i det! Men jag har inte varit en overksam Ärkeängel; för era drömmar om framtiden, så klart, föds genom er men jag är mycket involverad i att leverera dessa drömmar, i att tända er inspiration, i er integration och när ni för fram vad som är nödvändigt… ja, för kollektivet… men främst, kära ni, för er själva.

Det finns ingen infrielse av Moderns Plan om ni inte är infriandet av er dröm, om er mission och syfte, om ni för fram, i form, förankrat, i en kropp, vad ni önskar, vad ni önskar uppleva… inte på sätt som är ovänliga eller sträva eller tvingande eller aggressiva, för att rulla över någon har aldrig löst något.

Och mänskligheten har lärt sig detta och fortsätter verkligen att lära sig det, men ni är i förgrunden, ni är de som visar vägen. Så infriandet av era hjärtans önskningar… ja, med allt ni behöver, för det är en del av det, eller hur… är just nu.

Så, jag uppmanar er, jag ber er, jag bönfaller er… Vänta Inte! Var i tillståndet av klarhet, och var redo, förberedda och aktivt skapande, för framtiden är nu. Och jag är med er och jag leder er och jag går med er och jag skyddar er rygg.

Gå med min kärlek. Farväl.

Kanaliserat genom Linda Dillon.

© 2017 Council of Love, Inc.
http://counciloflove.com/

This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

You may also like...