Rådet via Ron Head, 9 april, 2017

Rådet, 9 april 2017

Via Ron Head

Dags för peptalk

 

Det är dags för några uppmuntrande ord. Egentligen kommer det bara att vara en påminnelse om saker som ni redan känner till. Naturligtvis finns det alltid nya människor som hittar oss, och det här är kanske första gången de har blivit utsatta för dessa tankar. Men händelser har nyligen inträffat som har gjort att många av er har fått panik, som ni kallar det. Ni känner er vilsna, frustrerade och hjälplösa. Ni trodde att ni stod utanför sådana känslor, men hur underbar er nuvarande medvetandenivå än är, kan det dröja innan ni når det tillståndet. Så låt oss påminna er om en sak eller två.

Den första är att det ni ser omkring er är, och kommer alltid att vara, en återspegling av tillståndet i ert medvetande. Vi talar inte, globalt sett, om ert personliga medvetande utan om det kollektiva medvetandet. Då måste ni också inse att människor fortfarande skapar versioner av sitt förflutna, eftersom de ännu inte har höjt sig över den förmågan. När de skapar använder de nästan alltid tidigare erfarenheter för att föreställa sig framtiden, och även då agerar de för det mesta på ett mindre medvetet sätt. Om de plötsligt skulle börja agera, som en enhet i nuet, från sitt högre medvetande, skulle er värld förändras så snabbt att ert kollektiva huvud skulle snurra.

Vi behöver fortfarande hjälpa er att komma bort från ert paniktillstånd. Vad kan ni göra för att förhindra nästa problem? Kan ni personligen stoppa nästa missil? Kan ni förändra er nation? Kan ni förändra det sätt på vilket ert lands medborgare, eller icke-medborgare, agerar? Vi skulle kunna göra den här listan väldigt lång. För de flesta av er kommer svaret på dessa frågor att bli nej.

Det finns ingen åtgärd, som de flesta av er som läser det här kan vidta, som skulle ha någon effekt på dessa saker. Det beror inte på att ni är ineffektiva, det beror snarare på att en enskild handling inte har någon större effekt på det kollektiva medvetandet – vanligtvis. Och skapelsen är en återspegling av det kollektiva medvetandet.

Men det kollektiva medvetandet kan förändras. Det har förändrats och det håller på att förändras. Det förändras varje gång ert eget medvetande förändras, och ni vet det vid det här laget. För ett kort tag sedan var ni mycket medvetna om det, och ni kämpade er fram på ett underbart sätt. Men ibland kan en händelse eller två göra att ni spårar ur. Inga problem, som ni säger. Det är det vi är här för.

Vi vill påminna er om att varje gång ni har en upplyftande tanke eller ni gör en kärleksfull handling, så höjs vibrationsfältet där ni bor. Det är bara en fråga om balans. Om det vi alltid har sagt är sant (och det är det), och kärleksfull energi är mycket kraftigare än dess motsats, då har varje kärleksfull tanke och handling den energi som behövs för att övervinna mycket. Balansen är till er fördel.

När ni tänker: ”Det finns inget jag kan göra,” är ert tänkande på en nivå av den gamla verkligheten. Men om ni tänker och agerar utifrån vetskapen om att ni kan göra skillnad, och när ni agerar utifrån avsikten att höja vibrationsfältet, då kommer ni att göra det. Ni kanske ännu inte kan se omfattningen av er påverkan, men det kommer en tid när ni kan det.

Som ni kan se är den ena tanken mycket stärkande, och den andra är det inte. Och det mest fantastiska är, att valet att ha den ena eller andra alltid är upp till er.

När det är relativt lugnt, börjar ni alla känna att saker och ting blir mycket annorlunda. Ni känner att något stort närmar sig. Ni kan inte uttrycka det i ord, men ni vet att det är där. Vi kan inte tala om för er vad det är. Vi kan inte tala om vad det är, därför att det förändras allt eftersom ni förändras, men vi kan säga så mycket att det ni känner är er egen växande kraft.

Andra känner det också, ska ni veta. Och insikten om det här är till stora delar orsaken till mycket av det kaos som händer. Det kommer alltid att finnas tröghet. Alla vill att saker och ting ska vara annorlunda, men ingen vill ha den förändring som krävs. Förändringar är ganska ofta smärtsamma, och det har alltid en förmåga att leda till det okända, det ovissa. Därför är det något som orsakar rädsla.

Vad är motsatsen till rädsla? De flesta skulle säga mod. Vi kan tala om för er, som vi har sagt många gånger förut, att motsatsen till rädsla är kärlek. Så älska er själva tillbaka till er kapacitet. Ni är den kraft som kommer att förändra allt detta. Var medvetna om det.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://ronahead.com/

Du gillar kanske också...