Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 9:e april, 2017

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 9:e april, 2017

 

9:e APRIL, 2017

Hälsningar kära ni, vi kommer i kärlek och ger vägledning till alla som försöker förstå vad som händer i världen, och hur det är relaterat till uppstigningen. Tro inte att det inte sker några framsteg, vi har förklarat det tidigare, att de täta och tunga energierna som skapats av människan genom århundraden av liv i fruktan och med stängda hjärtan, måste rensas globalt och individuellt för att energierna av ovillkorlig kärlek ska kunna manifesteras.

Gud, Källan, det Gudomliga Medvetandet, eller vad ni väljer att kalla DET, är total och fullständig, balanserat mellan maskulin och feminin energi. Det Gudomliga feminina är Moderns/Gudsaspekt av ETT, medan de Gudomliga maskulina är Faderns/Gudsaspekt av ETT. En stor del av världen fortsätter att erkänna och dyrka endast Faderns/Gudsaspekt, och förminskar Guds andra hälft till oviktigt eller obefintlig. Många religioner fortsätter även i dag att främja denna grovt felaktiga tolkning av sanningen.

De Gudomliga feminina energierna är centrerade i hjärtat, flödar som ovillkorlig kärlek, och är absolut nödvändiga för helheten. Utan Guds feminina aspekt, får ni en vänsterhjärnas värld av patriarkalisk ledning och frånvaro av kärlek, som är exakt vad ni nu bevittnar på så många ställen. Stängda hjärtan kan inte sända ut de receptiva, intuitiva, kreativa energierna av det Gudomliga Feminina, vilket resulterar i en obalans och ett överskott av maskulina energier – aktivitet, vara, göra, lag- och kraftenergier.

Denna ojämna balans kan lätt observeras över hela världen, och är särskilt uppenbar i mellanöstern, där kvinnor för det mesta fortfarande är utsatta för dominans och nycker av det maskulina. Vid en viss tidpunkt i allas andliga utveckling, kommer man att bli medveten om dessa obalanser, och man börjar då intuitivt att tyst ifrågasätta många begrepp och övertygelser, som tidigare accepterats som normala.

Män och kvinnor som levt liv efter liv med stängda hjärtan, och blockerat uttrycket av de Gudomliga Feminina energierna, upptäcker att uppvaknandeprocessen blir en förvirrande och smärtsam tid, eftersom deras identitet och självuppfattning har byggt på myterna om att det maskulina är viktigare än den feminina. Men processen med att öppna hjärtat, kan bara börja när man inser att det är stängt.

Några exempel på personlighetsdrag hos män eller kvinnor, som har begränsad sig till endast det maskulina är; att alltid bestämma även om det inte är upp till dem, är dominerande och känner behov av att alltid tala om för för andra vad de ska göra, att de egna åsikterna och övertygelserna är de enda riktiga och har en attityd med att ”mitt sätt är det enda rätta”, oavsett vad andra känner, vill eller tänker.

Män och kvinnor kan också ha överskott av kvinnlig energi, vilket yttrar sig i att de ständigt förlitar sig på andra, i tron att de antingen inte är värda att ha egna åsikter eller inte kan välja, eller inte kan tänka självständigt. På grund av dessa föreställningar ger de konsekvent sin egen makt till andra. Ofta är det de som öppet och känslosamt ”älskar” allt och alla, på ett falskt och ofta irriterande sätt, eftersom det inte finns några maskulina egenskaper att balansera.

De flesta människor är en kombination av dessa egenskaper, med hjärtan som till viss del är öppna eller som öppnas nu, eftersom energierna för uppstigningen tvingar fram en rensning av gamla cellulära minnen. Dessa obalanser börjar ses både globalt och individuellt, eftersom mänskligheten nu utvecklats tillräckligt mycket för att rätta till dem. Om en andligt redo och medveten person, helt enkelt ignorerar behovet av att införa balans i sitt liv, då kommer ”väckarklockan” att ringa – och tvinga personen att nyttja de maskulina eller feminina nödvändiga energierna.

Till exempel: En alltför feminin kvinna, som alltid är beroende av sin make eller andra, att tala om för henne vad hon ska göra, kan plötsligt bli ensam och tvingas aktivera sin maskulina aspekt för att överleva. Hon är livrädd i början, men upptäcker snart att hon klarar det. Så småningom, när de gamla rädslorna försvinner, och hon lämnar sitt tidigare medvetandetillstånd, då utvecklas hon till en ny och mer balanserad individ.

Individer som har levt liv efter liv som ett enda kön, kommer någon gång att inse att han/hon måste leva som det andra könet, för att andligen utvecklas till den balans som behövs. Således kan han/hon välja att inkarnera till det kön som är nödvändigt, men väl på jorden blir dessa kära varelser omedvetna om sina val, och börjar tro att det finns en medicinsk orsak till deras förvirring beträffande könstillhörigheten.

Förvirring angående könstillhörigheten, beror på att individen upplever resonansen av den dominerande energin från tidigare liv, som fortfarande är aktiv i det cellulära minnet, och de tror därför att de befinner sig i fel kropp.

Individer som vaknar upp till sanningen om balansen, men som fram till nu har levt enligt strikta tredimensionella föreställningar om män och kvinnors roller, kommer att med skräck kliva ut ur den formen. Om en persons familj, vänner, kyrka, etc. fortfarande håller hårt på könsbegreppen, måste uppvaknandet ske tyst inom dem själva. Om han inte motsätter sig det, kommer hans medvetande försiktigt att börja öppnas, och börja röra sig mot en ny och högre förståelse om de sanna rollerna, för män och kvinnor.

Att börja acceptera det feminina som lika viktigt som det maskulina, kan vara en överväldigande process, för de som vuxit upp i samhällen som tycker att män är mer värdefulla än kvinnor. Men många är nu redo att förstå och acceptera den viktiga betydelsen av den Gudomliga Moderns energi – de receptiva, intuitiva, kreativa, ovillkorliga kärlekens energier, som manifesteras på alla nivåer – fysiskt, emotionellt, mentalt och andligt.

Likaså, lika viktigt och värdefullt är energierna av det Gudomliga Maskulina – aktivitet, vara, göra, tänkare. Dessa aspekter av Gudomlig Fadersenergi är lika nödvändiga för det fullständiga och totala uttrycket av Gud. Meningen är att de ska arbeta simultant med de feminina, så att alla handlingar utförs med ovillkorlig kärlek.

En balanserad kvinna uppträder och agerar feminint, men respekterar sig själv och kan säga nej, har egen inneboende kraft och är inte rädd för att ta ansvar för de åtgärder som är nödvändiga för det som återspeglar behoven, inte på grund av det alla andra vill. En balanserad människa är en som tar beslut genom det maskulina, men är inte rädd för att älska och bli älskad, respekterar andra, och känner inte behov av att dominera för att känna sig uppskattad.

Vi talar inte om kvinnor som försöker vara som män eller män som försöker vara som kvinnor. Vi talar om mänsklighetens evolution mot andlig helhet, genom acceptans och uttryck från båda delarna av den Gudomliga Helheten. En balanserad kvinna kommer att fortsätta att se ut och bete sig på ett feminint sätt, precis som att balanserade män kommer att fortsätta att agera och se maskulina ut, men när båda områdena är öppna (vänster hjärnhalva och hjärtat), kommer de att kunna leva och uttrycka båda aspekterna i alla situationer.

Det tredimensionella medvetandet fortsätter att främjas genom filmer, TV, tidningar, spel och reklam, med begreppen av att ”riktiga män” bara är tuffa, dominanta och kraftfulla, utan att ta hänsyn till vem som kan komma till skada. Många accepterar fortfarande dessa myter, som till största delen främjas av de som på något sätt kan dra nytta av det.

Anledningen till att det förekommer så många självmord inom det militära nu, beror på att dessa kära ofta upplever en stor inre konflikt efter att man bestämt sig för engagemanget, för deras hjärtan har börjat öppnas eller är redan öppna. De kallas för hjältar hemma, och av rädsla för att svika sina familjer, vänner och alla andra kära, håller de kvar föreställningarna om att krig och våld är bra lösningar. De kan inte hitta någon väg ut ur sina dilemman, och då tar de till den enda lösning de känner till.

Medierna fortsätter att föra fram begreppen om den ideala kvinnan som fysiskt perfekt och vacker, men något intelligensbefriad, och behöver därför en man för att bli något av värde. Den ideala mannen framförs som fysiskt stark och kraftfull, som tar ansvar för alla situationer på ”sitt” sätt, är rik och stilig och tillsammans lever de sedan lyckligt alla sina dagar. Dessa begrepp försvinner nu snabbt för de flesta, men det finns fortfarande många, även bland de mer utvecklade, som tänker på sig själva som ”ena halvan av ett par”, som behöver hitta den ”rätta” för att bli hela.

Ni är, och har alltid varit, hela och kompletta, med eller utan en annan person. Glöm aldrig det. Många som har gått in i relationer med tron att de skulle finna evigt lycka och fulländning, lär sig nu de nödvändiga läxorna för självförverkligande, genom den hårda vägen svåra upplevelser.

Den tiden måste komma till varje själ som utvecklas, för att balansera de maskulina och feminina energierna, som redan finns till fullo inom varje individ. Det maskulinas själv skyddar och stöttar det femininas själv, och det femininas själv älskar och mottar idéerna från det maskulinas själv, inget är underordnat det andra.

Under andra livstiders upplevelser, baserade på dualitet och separation, lärde sig individerna att livet blev mindre smärtsamt om de stängde sina hjärtan, och det har resulterat i de skapelser av obalans ni bevittnar i världen idag. Mycket skrivs och kanaliseras, som handlar om att ha ett öppet hjärta. Det är inte bara vackra ord, för hjärtat är där det Gudomliga Feminina vilar, tills det erkänns.

Ett öppet hjärta i balans med det maskulina, tillåter själen att leva i helhet, i stället för till hälften.

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...