Ärkeängel Uriel via Natalie Glasson, 3 november, 2017

Ärkeängel Uriel

Tjäna dig själv

via Natalie Glasson

3 november, 2017

Hälsningar! Jag är Ärkeängel Uriel, jag kommer med välsignelser och kärlek från Änglariket. Vi stöttar som bäst er uppstigning och önskar delge er lite information för att stötta ert personliga sam-skapande tillsammans med Skaparen. Jag, ärkeängel Uriel är känd som den visaste av Ärkeänglarna, min förmåga att ha tillgång till visdom, inspiration och Skaparens gudomliga vägledning är extremt tydlig, det är det som jag önskar inpränta i er egen varelse och det gör jag nu, vänligen ta emot min energi.

Universums mysterier

Visdom, kunskap och hågkomst om Skaparens sanning uppstår alltid inifrån varenda själ samt Moder Jord, detta är en ständig process som alltid kommer att fortgå. Den fungerar som en stöttande energi, den tröstar varje själ och den återtar dem ständigt till sitt centrum. Uppväckandet av kunskap liknar en stark kraft eller våg, som rör sig igenom var och en av oss, ibland långsamt och ibland i snabb takt. Den är vår ständiga följeslagare, den leder ständigt till förändringar inom vår gestalt, vår kropp, våra varseblivningar och vår verklighet. Det är en energi som ni har fått lära känna såsom er egen; det är Skaparen som rör sig genom er. Det är en energi som ni kan känna igen som inspiration, upplysning, klarhet eller lyster.

Ni har förmågan att fungera i harmoni tillsammans med denna ständiga energi av förändring och hågkomst inom er gestalt. Ni kan bjuda in den att snabba på sin rytm för att utvidga er uppmärksamhet till Skaparens sanning inom er. När ni arbetar med denna energi är det viktigt att inse att ni får tillgång till Universums kunskap och visdom, den är vidsträckt, bortom vad man kan föreställa sig. Ni kan endast få en förståelse om det som är ändamålsenligt och vad ni behöver förstå inom er nuvarande verklighet. På många sätt så går inget förlorat inom Skaparens Universum. Ni kommer inte att minnas visdomar eller sanningar vilka inte tjänar er inom er nuvarande livstid. Detta är ofta var själarna, i synnerhet de som är inkarnerade på Jorden, blir innästlade i Lagarna inom Skaparens Universum. De ber ständigt om att erhålla visdom eller förståelse gällande ett visst ämne, och ändå går det inte in i deras medvetna hjärna. Detta beror på att det inte finns något behov för dem att erhålla denna visdom. De blir innästlade, för de är inte villiga att uppmärksamma detta, sålunda skapar de en blockering för sig själva, de kan inte se bortom att få ta emot den information de efterfrågar och därför missar eller ignorerar de den visdom som Skaparen tilldelar dem och som allra mest stöttar dem. Denna upplevelse resulterar i känslor av att vara försummad eller ohörd av Skaparen och bygger upp en misstro gentemot en själv och Skaparen.

Skaparen delar med sig till er all den information och visdom som ni får när ni ber om den, detta är en lag inom Skaparens Universum. Med den förståelsen börjar ni uppmärksamma att Skaparen sam-skapar tillsammans med er och inte önskar att ni ska distraheras på grund av er väg på Jorden som kräver er fokus samt Skaparens Universum som befinner sig bortom utvidgande. Sålunda påbörjas en process av att inte hålla fast er själva, när ni börjar dansa i harmoni med Skaparen. En viktig insikt uppstår, samt en förståelse gällande hur ni i harmoni ska existera på Jorden presenterar sig själv.

Hur du ska Dansa i Harmoni tillsammans med Skaparen

  • Förstå följande: att fråga efter information, visdom, hågkomst och vägledning är nyckeln, samt agera utifrån detta.
  • Säkerställ att du upplever en energi av klarhet inom alla aspekter av din varelse, samt att du befinner dig i ett tillstånd av mottagande samt mottaglighet. För att säkerställa din klarhet och mottaglighet kan du kalla på mig, Ärkeängel Uriel, och be mig ladda ner och inom din gestalt aktivera klarhetens ljus. Föreställ dig klarhetens ljus som ett renande och utrensande ljus, som flödar från min gestalt och skapar klarhet inom alla aspekter av din gestalt. Be sedan mig, Ärkeängel Uriel, att hjälpa dig att inom dig få tillgång till din energi av frid, som när den strålar ut från din gestalt skapar ett centrerat tillstånd av mottaglighet för Skaparen och alla skiften inom dig.
  • Fokusera eller föreställ dig själv, när du tar emot den visdom, inspiration eller upplysning som du behöver.
  • Föreställ dig Skaparens energi som rör sig igenom dig, energin av upplysning och inspiration som ständigt stöttar och aktiverar skiften inom din varelse. Kom ihåg att denna energi är din kompanjon och den är bekant för dig.
  • Lägg märke till ifall något svar dyker upp inom din varelse, på din ursprungliga fråga samt begäran om visdom.
  • Ifall visdom uppstår inom ditt sinne, dina känslor och din uppmärksamhet, låt det ske, acceptera den villigt, även fastän du inte förstår den. Om det inte dyker upp någon visdom, uppmärksamma att ifall det är lämpligt, så kommer visdomen och informationen med gudomlig tajmning strömma till dig.
  • Det är viktigt att inse att ett tillstånd av frid samt icke-fasthållande också behövs. Om du fortsätter fråga och utöva denna process och ingen visdom strömmar till dig, så behöver du inse att den information som du ber om inte behövs inom din verklighet och din andliga evolution just nu. I stället finns det ett behov för dig att förändra ditt perspektiv och börja fundera över det som du efterfrågar, varför du efterfrågar det och det resultat som du vill manifestera eller uppleva. När du börjar tänka annorlunda, så släpper du taget om fasthållandet vid den visdom som Skaparen är övertygad om att du inte behöver. I stället öppnar du dig själv för att ta emot allt det överflöd av visdom och den upplysning som tjänar dig väl inom din verklighet och skapar den största uppfyllelsen.

Den process som jag vägleder dig till att utforska, är att fungera i harmoni tillsammans med Skaparen i att tjäna dig själv. Det förekommer en massa prat om att vara till service för andra, men att kunna tjäna dig själv är väsentligt som en grund för att hjälpa dig att vara till service för andra. När du inser att det är omöjligt att förstå och få tillgång till det enorma utvidgande som Skaparen är, medan du inser att du helt och hållet och absolut förkroppsligar allting som är Skaparen, så förstår du att det finns visdom som tjänar dig och visdom som distraherar dig. Att söka efter visdom som distraherar dig leder enbart till otillfredsställelse och stagnation. Exempel på förfrågningar gällande visdom skulle kunna vara att önska få veta namnet på din själsgrupp, något som gäller en tidigare livstid, närvaron av en själsfrände eller att önska få upplysning om ett visst ämne. För vissa blir dessa frågor besvarade av Skaparen, för det tjänar dem att få veta detta, för andra blir det en ständig kamp och besatthet som leder till misstro, allt på grund av att informationen, fastän man verkligen önskar få den, inte kommer att tjäna dem.

Begrunda tillsammans med Skaparen

Ta dig tid att begrunda tillsammans med Skaparen, vad som ska vara till service för dig själv. För att påbörja denna process, sätt dig fridfullt ner och fokusera på andningen. Bjud in Skaparen att inifrån dig aktivera sig och närvara runtomkring dig. Ta dig tid att känna, förnimma eller uppmärksamma Skaparen, att bli bekant med och medveten om Skaparens närvaro. Känn det som om du var ett med Skaparen, att Skaparen är harmoniserad med alla aspekter av din varelse och ditt liv. Uttala sedan högt, eller inom ditt sinne:

’Älskade Skapare, visa för mig vad det betyder för mig att i sanning tjäna mig själv. Vad behöver jag förstå, begripa och verkställa, för att vara till service för mig själv och det liv som min själ önskar uppleva på Jorden? Jag tar tacksamt emot din gudomliga inspiration i egenskap av inspirerade tankar inom mitt sinne eller i mina känslor inom min gestalt. Tack så mycket.’

Sitt fridfullt och i stället för att fokusera på att ta emot, bara låt dig själv vara ett tillsammans med Skaparen.

Det är nu dags att tjäna dig själv, du har väntat i åtskilliga livstider på detta.

Jag finns med dig, jag är ditt Ljus.

Ärkeängel Uriel.

 

Archangel Uriel via Natalie Glasson, November 3d, 2017

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...