Arkturierna via Daniel Scranton, 6 november, 2017

Arkturierna, 6 november 2017  

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Vi har tagit oss friheten att observera konsekvenserna av varje enskild människas handlingar under en period på tjugofyra timmar, och vi gjorde det för att vi ville se effekten av era handlingar. Vi ville objektivt mäta vad ni fick ut av de handlingar ni gjorde. Och vi märkte att det var något märkligt med de handlingar ni utförde.

För det mesta görs de utan någon riktig koll på vad det är ni gör. De görs ofta utan att ni har något syfte med dem. Många av de handlingar ni utför är vanemässiga och därför meningslösa för er. Det pågår färre försök att utföra handlingar för egen vinning skull än ni kanske tror. De flesta av era handlingar görs av plikt eller skyldighet. Vissa görs för att täcka upp dåligt samvete, och det är dem vi vill tala med er om här.

När ni vidtar åtgärder för att ni vill undvika att känna känslor, visar ni verkligen ett ineffektivt beteende. Ni vidtar ibland åtgärder för att kompensera för något, men som många av er har märkt, det finns inte tillräckligt med timmar på dygnet för att ge er möjligheten att vidta tillräckligt många åtgärder för att kompensera för något som händer djupt inom er.

Här är vår rekommendation till er alla. Observera era egna handlingar. Var närvarande och uppmärksamma när ni vidtar åtgärder. Var medvetna om vad agerandet är menat att åstadkomma för er, och var medvetna om den vibration ni lägger in i handlingen.

Om ni inte gör något för att ändra er vibration, kommer ingen handling som innehåller den vibrationen att förändra era omständigheter. För att bättre serva er, kommer många av dessa handlingar att dra er längre ner i ett hål, därför att det är först när ni har nått botten som ni är villiga att titta på den vibration ni har, vibrationen som är kärnan i de handlingar som ni har utfört. När ni tittar, känner och höjer er vibration – det är då era handlingar blir mest effektiva.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...