Ärkeängel Uriel via Natalie Glasson, 5 oktober, 2018

Ärkeängel Uriel

via Natalie Glasson

5 oktober, 2018

”Den nya Verkligheten av Enhet”

Den Solära nivån inom Skaparens Universum representeras av en koppar-gyllene färg och övervakas av Helios och Vesta. Syftet med den Solära nivån är att framkalla en balanserad energi mellan Skaparens Maskulina och Feminina vibrationer, framkalla nya skapelser som har fötts fram utifrån balans och enhet. Den Solära nivån stöttar ett förstärkande, bemäktigande och utvidgande av ljuset och kan liknas vid solens strålande sken.

Vi, Änglariket, förkroppsligar i lika hög grad både de Maskulina och de Feminina energierna inom våra energifält, fastän vi inte betraktar energierna som antingen Maskulina eller Feminina, deras enade skapande är helt enkelt en integrerad aspekt av allt som vi är. I sanning förmår vi inte framkalla en idé eller ett koncept gällande separation inom vår essens. Men vi uppmärksammar att förståelsen, upptäckandet och hågkomsten av det Gudomliga Maskulina och Feminina är en integrerad aspekt i Jordens Uppstigningsskola. Inom Skaparens Universum förekommer flera nivåer och dimensioner, där separationen mellan det Gudomliga Maskulina och Feminina blir respekterat och utforskat. Såväl som områden där ett sammanförande och integrerande av dessa två av Skaparens heliga aspekter hyllas och upplevs fullt ut, såsom ett uppväckande av hågkomsten om Skaparen.

Jag, Ärkeängel Uriel, önskar ta er uppmärksamhet till den Solära nivån, på grund av det mästerliga och häpnadsväckande uppvaknande och utflöde som äger rum utifrån denna nivå i Skaparens Universum. Helios och Vesta, övervakarna och representanterna för den Solära nivån, framkallar en ny avsikt som redan finns i bruk på den Solära nivån och som manifesterar sig inom den Planetariska nivån samt de Jordiska vibrationerna. Den Solära nivån sammanför det Gudomliga Maskulina och Feminina vid en högre frekvens och vibration än någonsin tidigare, detta innebär att det ljus som skapas är sublimt, kraftfullt och verksamt för alla. En högre frekvens av syntetiserat ljus från det Gudomliga Maskulina och Feminina finns nu tillgänglig för alla att ladda ner, för att ni ska kunna skapa en helig aktivering och hågkomst inom er. Detta skapar en harmonisering med en enhetsenergi och enighet som kommer att bli hisnande inspirerande, i och med att den förespråkar nya förståelser om er själva, verkligheten och en andlig tillväxt.

Ännu mer anmärkningsvärt är att Helios och Vesta får ta emot direkt vägledning från Skaparen gällande avsikter som kommer att placeras in till kärnan på den Solära nivån, för att framkalla nya skapelser av enhet. Sålunda skapar den Solära nivån nya manifestationer, nya energier och till och med en ny verklighet av enhet för alla att få utforska. Medan energin skapas på den Solära nivån, så får varje person en direkt förbindelse med den Solära nivån inom sin själ. Därför börjar transformationerna redan äga rum inom själen och strålar ut till hela ert varande.

När jag, ÄÄ Uriel, använder ordet ’verklighet’, så talar jag om en uppfattning av självet samt omgivningen. Varje person och själ har en personlig uppfattning om sig själv och sin omgivning, till och med gällande Skaparen. Denna synpunkt eller verklighet är öppen för skiften, transformationer och förändringar, sålunda är en verklighet aldrig densamma, vilket innebär att ett perspektiv aldrig kan vara detsamma i något nuvarande ögonblick. Den Solära nivån skapar en ny verklighet med sammanhållning och enhet, detta är en ny synpunkt, ett nytt perspektiv, en ny förståelse och upplevelse utifrån Skaparens nivå, denna vibration har aldrig blivit upplevd inom de jordiska sfärerna, på den Planetariska nivån och den Solära nivån. Detta bekräftar att mänskligheten har samtyckt till att genom sin själ förkroppsliga en transformation som fokuserar på enhet och att släppa taget om gamla koncept och uppfattningar om vad sammanhållning och enhet är och hur den sker inombords. Föreställ er en ny idé om vad enhet är, hur det är att existera i egenskap av och utstråla enhet, såväl som att hur den skulle kunna påverka ert liv. Det är omöjligt att föreställa sig hur ett nytt perspektiv gällande enhet skulle se ut och hur det skulle kunna inverka på er medvetenhet och inre visdom, detta beror på att detta aldrig förr har upplevts inom dessa dimensioner. Men ni förkroppsligar redan den nya verkligheten gällande enhet för att ni har existerat inom andra dimensioner med högre frekvenser än den Solära nivån och ni är ett förkroppsligande av allting som Skaparen innebär. Processen är en upplevelse av en hågkomst för er själ och en ny aktivering och ett nytt förkroppsligande för er fysiska gestalt.

Ladda ner Energin i den Nya Verkligheten av Enhet.

Jag, ÄÄ Uriel, önskar bjuda in dig till att ladda ner energin i den nya verkligheten av enhet som skapas inom kärnan av den Solära nivån. Det spelar ingen roll ifall du inte förstår, eller att du inte kan begripa hur det skulle vara att få ta emot från en plats och ett tillstånd av balanserat Gudomligt Maskulint och Feminint. Tillåt dig helt enkelt att bli en mottagande källa där den nya verkligheten skapas.

Under en meditation eller stilla stund, föreställ dig att du vistas inom en koppar-gyllene ljuskammare, framför dig finns en synnerligen strålande och intensiv sol, som strålar emot dig. Det är tryggt och säkert för dig att stirra in i den och ta emot dess heliga ljusstrålar. Låt dig själv bada i, samt ta emot ljuset från den Solära ljusnivåns kärna, under så lång tid som det känns lämpligt.

När du känner dig redo, uttala din avsikt:

Jag låter mig själv bli en mottagande källa för den Solära nivåns nya manifestationer, skapelser och verklighet gällande sammanhållande, enhet och balans. Jag bjuder in en ny verklighet och syn på sammanhållande, enhet och balans att laddas ner och aktiveras genom min själ och att föras till ett fullständigt förkroppsligande och en funktion inom mig. Jag är nu redo att släppa taget om gamla idéer och koncept gällande sammanhållande, enhet, balans och harmoni och jag ersätter dessa med en ny uppfattning såsom skapad av Skaparen och inom den Solära nivåns kärna. Tack så mycket, jag är nu redo att ta emot och öppna upp mig själv för att ta emot allt som är ändamålsenligt.’

Föreställ dig, förnim eller uppmärksamma att det från den Solära nivåns centrum, som ligger framför dig, uppstår en ny manifestering av energi, den Solära nivån föder fram en ny verklighet av enhet. Den Solära nivån kommer att skänka dig denna energi på det sätt som är mest ändamålsenligt för dig. Vänligen var uppmärksam på alla symboler, visioner, insikter eller sensationer som föds när du tar emot nerladdningen av ljus. Ta emot under så lång tid som det känns lämpligt.

Ta sedan din fokus till ditt Själs-Stjärn-Chakra ovanför huvudet och uppmärksamma eller var bara helt enkelt medveten om att din själ aktiverar, framkallar en hågkomst och en sanning till ditt nuvarande förkroppsligande. Följ strömmen av ditt själs-ljus från ditt Själs-Stjärn-Chakra ner längs din chakrapelare och in till ditt Jord-Stjärn-Chakra under fötterna. Lägg märke till att du tar in den nya verkligheten av sammanhållande och enhet från din själ till att bli manifesterad och jordad inom dig. Din själ kommer att ’dra nya ledningar’ i hela din varelse, och skapar nya kemiska reaktioner inom din kropp som kommer att skifta programmerandet av din fysiska kropp och väcka upp nya möjligheter inom dig på ett fysisk och andligt plan. Du tillåter din själ att uppgradera hela ditt väsen och energifält, för att göra det möjligt för dig att existera med en ny uppfattning om dig själv och din omgivning.

Kom ihåg att det inte finns något behov för dig att begripa och förstå hur din nya verklighet gällande sammanhållning och enhet ska se ut. Bara var medveten om att energin har laddats ner och förståelsen kommer att infinna sig i gudomlig tid. Du behöver inte begripa, utan det gäller mer för dig att vara medveten om närvaron av balans, sammanhållande, enhet, harmoni, samt syntesen av det Gudomliga Maskulina och Feminina inom dig och din verklighet. När du blir medveten om det motsatta, bjud in din själ till att framkalla den nya verkligheten av sammanhållande och enhet till gällande område, situation, eller upplevelse, för att manifestera en transformation och ytterligare jorda energin till din varelse och ditt vardagsliv.

Jag, Ärkeängel Uriel, finns närvarande för att stötta dig.

Med Änglarnas frid,

Ärkeängel Uriel.

 

Channeled through Natalie Glasson – 5th October 2018

 

Original Source: Sacred School of OmNa www.omna.org

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...