Brendas blogg via Brenda Hoffman 5 oktober 2018

Brendas blogg genom Brenda Hoffman 5 oktober 2018

Kära ni,

de senaste månaderna har ni flutit in och ut ur 5D samtidigt som ni upprätthållit er trygghet och ert vetande från 3D. Lite som att flytta från nian till gymnasiet samtidigt som allt som var underbart i nian behålls. Så kan man inte göra – och inte heller är det möjligt för er att upprätthålla både ett 3D- och ett 5D-liv.

Många av er blev upprörda över politiska händelser som nyligen ägde rum – ni trodde att ert engagemang behövdes. De här känslorna är varken nödvändiga eller passande för de ni blivit.

Ni har ännu inte till fullo gjort anspråk på ert 5D-jag. Därför hoppade ni in i stridigheterna i 3D i tron att utan er hjälp skulle de men mindre kunskaper än ni själva omöjligt kunna förstå hur de skulle förändra sina 3D-liv. Sådana tankar och handlingar är en förlängning av det omhändertagande som finns i 3D.

För om du tror att ingen annan än du eller sådana som du kan lösa problem i 3D, 4D eller 5D och där bortom, då utnämner du dig till en högre stående varelse som måste leda dina lärjungar till de rätta tankarna och handlingarna. Du berättar för andra att endast du är tillräckligt klok för att styra i områden du inte längre är särskilt intresserad av.

Om de här handlingarna var glädjefyllda skulle ni inte känna er så uppskakade som många av er gjorde efter de senaste politiska utspelen. Sådana här svårigheter är inte längre en del av er värld. För de svårigheter ni försökte lösa var 3D-problem.

Er roll är att leva i glädje.

Om de senaste dagarnas nyheter beredde er glädje kan det vara något ni vill utforska. Men det troliga är att i stället för glädje skapade nyheterna rädsla och vrede – ingen av dem handlar om glädje.

Ni frågar än en gång: ”Vem är jag?”, för om ni inte längre tillhör 3D, vilken roll ska ni då spela? Och vårt svar är, som alltid, den roll som skänker er glädje.

Kanske tror ni att vi talar i gåtor, eftersom ni inte kan se någon glädje i ert liv, varken i nuet eller i framtiden. Sanningen är väldigt annorlunda mot hur ni känner just nu, för glädjeämnena i 5D är inte samma som glädjeämnena i 3D. Tävling, rädsla och ilska är viktiga inslag i 3D. Detta skapar endast små manifestationer av det som är rätt i det globala samhället.

Ni som befinner er i 5D är i ett annat aktivitetsläge. För ni skapar en ny känslomässig/andlig mötesplats för alla. Ett tillstånd som uppmuntrar glädje och ignorerar rädsla.

Ni har inte längre varken tiden eller energin att hoppa mellan rädslan i 3D och skapandet i 5D. Därmed upptäcker ni att era rädslor och er ilska är för djupgående för att kunna bearbetas på ett eller flera sätt. Som om glädje aldrig mera skulle vara möjlig att känna. För ni upptäcker att det är mycket obekvämare att känna rädsla i 5D än det var i 3D. Och att glädje är lättare att uppleva än i 3D.

Att hoppa mellan rädslan i 3D och glädjen i 5D är för svårt för er nu när ni kommit till den här punkten i er jordiska utveckling.

Om ni inte vore så förfinade i 5D skulle ni enkelt kunna hoppa mellan de två dimensionerna. Och det är vad ni gjort de senaste månaderna. Åh, ni kanske tappade bort er mitt i en kedja av tankar, eller glömde bort vad ni precis höll på att prata om, men förutom några små missöden av den typ vi just beskrev tyckte ni att det var relativt enkelt att hoppa mellan dimensionerna.

När ni nu proklamerat er avsikt att tillhöra 5D och förändrat era celler och tankemönster, när ni nu välkomnat flera av era delar till er egen varelse, då vill ni inte längre spela med i 3D. Ni har bemästrat det riket, så det finns inte mycket av intresse kvar där. I stället är ni trollbundna av alla möjligheter i 5D och där bortom.

Därmed är ni redo att leva i glädje och trötta på att leva i rädsla. Följderna av denna rädsla har blivit lika jobbiga för er som att gräva en djup grop i lerjord. Det finna andra saker ni ska utforska och skapa.

Det ni en gång stod ut med, som att gräva en grop eftersom ni behövde pengar, är likvärdigt med att fortsätta gräva det där hålet efter att ha vunnit flera miljoner kronor på lotto.

Ni har inget intresse av att slåss med andra, eller med er själva, för ni är klara med de lektionerna. De nya lektionerna ni otåligt väntar på att få påbörja handlar om att upptäcka glädje.

När ni tillåter er att helt och hållet släppa taget om rädslan i 3D, i vetskap om att andra är mera intresserade av att fullfölja lektioner i rädsla än ni är, då och först då kommer ni att kunna tillåta er att sola i det gyllene ljus ni blivit.

Ni tillhör inte 3D på något sätt. Så det är dags att varsamt skjuta undan de här 3D-rädslorna och upptäcka era nya lektioner i kärlek och glädje. Så är det. Amen.

Översättning: Sara

Du gillar kanske också...