Ärkeängel Uriel via Jahn J Kassl, 11 september, 2018

Ärkeängel Uriel

via Jahn J Kassl

11 september, 2018

’GUD ÄR VÅRT LJUS’

LÅT LJUSET KOMMA IN!

 

Denna värld som har plågats av mörker, har blivit ljus. Låt Ljuset komma in! Ljuset genomsyrar allt levande – för att prisa Gud och ära allt liv.

Jag är ÄRKEÄNGEL URIEL.

Gud är vårt Ljus och jag kommer till er för att ge er denna sanning.

Älskade människa!

Det Gudomliga Ljuset gör livet möjligt. Utan Gud finns inget liv. Alla världar och alla varelser är sammanbundna och förenade av det gudomliga Ljuset.

Oskiljaktligt och odelbart är vi alla delar av Gud och ju högre vårt medvetande är, desto större blir denna del, tills vi i slutänden fullständigt smälter samman med Gud. Då är vi inte längre en del av det hela utan självaste helheten – och all separation har upphävts.

Det är nu dags för dig att minnas detta. Det är dags att uppfatta Guds Ljus i allt som är och dags att se Guds Ljus till och med i det djupaste mörker.

Livets mirakel uppenbaras för dig så snart du uppfattar det Ljus som är inneboende i varje varelse.

För varhelst det finns en själ, så verkar Gud och varhelst det finns människor, så verkar Ljuset – annars skulle det inte finnas något liv.

Nu när en konflikt råder i den här världen, mellan olika vibrationsfält, så är det av oerhörd betydelse att de människor som är goda förblir goda. Det är synnerligen viktigt att inte bli infekterad av mörka, elakartade fenomen.

FÖRBLI CENTRERAD OCH UPPRÄTTHÅLL FREKVENSEN!

Poängen är att tappert fortsätta färdas på Ljusets väg och att inte avvika från Kärlekens väg. Det är väsentligt att i sanning förstå dagens händelser på Jorden och att placera dem i rätt sammanhang.

När en hel värld förändras, så är det väsentligt för individen att förbli orienterad, för på samma sätt som varje positivt avslöjande stärker tilliten, så kan varje negativ urladdning röra upp tvivel.

Nu är det synnerligen viktigt att förbli centrerad och orienterad – och det kan du uppnå genom en djup inre förbindelse och en tydlig uppmärksamhet om vad som pågår.

UPPNÅ EN INRE TRYGGHET

Medvetenheten om att du består av Ljus och att varje själsfyllt liv består av Ljus, möjliggör för dig att förbli centrerad till och med under de svåraste tiderna och hindrar dig från att bli vilseledd av ondska eller mörker.

Krigarna av Ljus får nu möta utmaningen att upprätthålla sin Ljusfrekvens. Fastän världen kollapsar över era huvuden, kommer Ljuset att styra era hjärtan och sann frid kommer att finnas i era hjärtan.

Så säkerställ att ni motverkar tidens stormar med er egen höga frekvens. Låt er inte dras ner i mörker, utan håll er uppmärksamma. Upptäck allt som försöker försvaga er och få er att avvika från den rätta vägen.

Inre trygghet, inre självsäkerhet och inre visshet uppnås genom att man riktar lika mycket uppmärksamhet inåt som utåt. Alla som tar hand om själ och kropp i lika hög grad behöver inte uppleva några orenheter.

Daglig rening och dagligt energiarbete är nu av yttersta vikt, för människor som upprätthåller sin höga frekvens förblir orörda av alla pågående negativa inflytanden.

För att tryggt kunna navigera genom dessa tider, behöver ni hänge er själva till att dagligen jobba på att höja er medvetenhet. Detta är det enda sätt på vilket ni kan komma närmare er Gud och närmare er själva. Gradvis kommer all separation att lyftas och enheten i allt liv kan begripas.

Utifrån detta perspektiv är det möjligt att välja det rätta och ljusa handlandet. Alla som förblir rena inombords kan inte förorenas av något yttre fenomen.

Gud är mitt Ljus och Gud är ert Ljus!

Vi alla är ett. Denna verklighet lyfter upp er och bortom samtliga fält av låg vibration. Jag finns med er.

Ärkeängel Uriel.

 

Channeled by Jahn J Kassl
English edition by crystalflow translations

 

Översättning: Aslög

 

 

 

.

 

You may also like...