Ärkeängel Zadkiel via Linda Robinson 1 november, 2016

Unknown

Ärkeängel Zadkiel

via Linda Robinson

1 november, 2016

Er specifika väg

 

Hälsningar älskade Ni!

VI ÄR Ärkeängel Zadkiel och den Heliga Amethyst av den Sjunde Strålen av Transformation och Manifestering, tillsammans med en Skara från Ljusets Änglasfär. Idag önskar vi tala om er specifika väg.

Ni är unika Varelser av Ljus. Ni brister fram från Skaparen med Kärlek och Ljus. Ni innehåller alla universella aspekter och egenskaper som behövs för att hjälpa er utföra ert specifika uppdrag. Alltigenom era många inkarnationer har ni fortsatt utveckla specifika egenskaper och ni har tillämpat dem för allas högsta goda.

Varje individ har en unik väg och uppgift. I varje inkarnation har ni utfört ert specifika uppdrag. Detta har lett till att ni har utvecklat ytterligare ett flertal egenskaper och utmärkande drag, vilka bidrar till ert uppdrag och till det högsta goda.

Ni har använt dessa egenskaper i varje livstid, när ni har rört er längs er väg. Ni spelar er specifika roll i livets stora väv och universella skapelse.

Varje livstid kan anses vara ett led av fotsteg. Varje steg leder till det nästföljande. När ni fokuserar på varje fotsteg när det sker, kan ni uppleva erfarenheten av det och ta emot de signaler som leder er till nästa steg. Varje steg är en del av er unika väg och ert bidrag till det högsta goda.

Därför är det viktigt för er ett förbli sann till er specifika väg.

Ett flertal möjligheter erbjuds er under tiden som ni går längs er väg. Dessa kan dyka upp som ett vägskäl, där man kan göra olika val. De kan också dyka upp som flera möjligheter, vilka presenteras samtidigt. Varje alternativ representerar en riktning på er väg. Dessa ska inte ses som bra eller dåliga, utan hellre som ett urval av de val som just den tiden kan passa in för er väg. Det val ni gör hjälper till att avgöra nästa steg på er väg och kan också påverka framtida riktningar.

Därför är det till hjälp att vara i samklang med vilka ni är och vad ni känner att ert bidrag till det högsta goda skulle kunna vara. På grund av att varje individ är annorlunda, så är detta ett mycket individuellt beslut.

Det kan vara spännande för er, för det låter er få tillgång till er potential och göra det som hjärtat längtar efter.

Ni kanske redan från tidig ålder har vetat vad ert hjärta längtar efter, eller så kan ni ha fått flera valmöjligheter som har kallat på er. Hursomhelst, så är det ibland till hjälp att stanna upp och reflektera över var på er väg ni befinner er.

En av de första uppskattningarna som man kan göra, är att avgöra ifall ens riktning får hjärtat att sjunga. Ni kan vilja reservera en liten stilla stund för att tänka över er väg och ert nästa steg. Tona in er till hjärtat och se hur det känns när ni tänker på eller föreställer er ert nästa steg. Känner ni er lycklig och glädjefylld? Om det stämmer, kan det vara en indikering på att det stämmer in på er specifika väg. Om ni inte känner er glädjefylld, kan ni fokusera på varje del i nästa steg, för att försöka isolera vilken del som inte får er att känna er glädjefylld, samt ifall ni önskar göra ändringar i den.

Genom att regelbundet göra detta, så är det mer sannolikt att ni förblir sann till er specifika väg.

En annan aspekt att fundera över är att avgöra ifall nästa steg på er väg är för det högsta goda. Ni lever just nu i en era där ni kan se att alla och allting hänger ihop. Er väg är en del av den större väven i skapelsen och allt påverkar allting annat. När ert nästa steg är i harmoni med det högsta goda, gynnas alla och ni rör er framåt i en flytande rörelse.

Att hålla er i det närvarande ögonblicket kan också hjälpa er att ta nästa steg. Ni kan upptäcka förändringar i omständigheterna, som hjälper er att veta ifall ni ska göra en justering, eller så kan ni se tecken som bekräftar att ert nästa steg är där ni önskar vara.

Dessa tecken kan inkludera en bok som ni läser, något ni ser på TV, eller ett samtal ni har med någon. Ni kan få syn på en fjäder eller ett annat föremål i naturen, eller ett djur som är speciellt för er. När ni håller er kvar i det nuvarande ögonblicket, kan ni känna igen signalerna när de dyker upp.

Att ära er själva och regelbundet ta denna stilla stund för att fundera över ert nästa steg, kan hjälpa er att göra det som får hjärtat att sjunga medan ni tjänar det högsta goda.

Älskade, vi är lyckliga över att ni rör er framåt på er specifika väg. Ni arbetar för det högsta goda.

Var medvetna om att ni är högt älskade.

VI ÄR Ärkeängel Zadkiel och den Heliga Amethyst … och vi omger er med Kärlek.

Så är det.

 

 

All rights reserved Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.

 

Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given.  Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.

This information may be published in journals, magazines or public print only with written permission.  Email:  Linda@PersonalPathwaysOfLight.com

 

Website:  www.PersonalPathwaysOfLight.com

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...