Ärkeängel Zadkiel via Linda Robinson, 30 december 2015 

Unknown

Ärkeängel Zadkiel, 30 december 2015
via Linda Robinson
januari 2016

ETT ANROP TILL KÄRLEKEN

Hälsningar Älskade Ni!

Detta är Ärkeängeln Zadkiel tillsammans med Heliga Lady Ametist och Änglariket av Ljus. Idag utfärdar och begär vi ett anrop till Kärleken.

Ni och er planet fortsätter att ta emot många vågor av kraftfull energi. Resultatet av denna energis effekter kommer att återspeglas i det sätt på vilket ni utför era tankar och handlingar. Därför begär vi ett anrop till Kärleken.

Detta anrop till Kärleken börjar med individen och ger krusningar ut i mänsklighetens massor och in i etern. Ni är alla sammankopplade i en stor väv av liv och evighet. Ni kanske vill föreställa er det som en stor väv av silkestråd där varje korsande punkt innehåller Själen och Anden av en individ. Detta är en stor väv och sprider sig långt bortom fantasin. Den innehåller en punkt för varje Varelse inklusive dem i alla dimensioner av Universum, både synliga och osynliga. Silkestrådarna sammankopplar punkterna och dessa kan betraktas som trådar av Ljus eller energi.

Föreställ er en mild bris som förekommer i en av skärningspunkterna. Denna bris ger krusningar över hela väven och varje korsande punkt eller Varelse känner brisen. Detta kan ske medvetet eller omedvetet men det återspeglas i den totala vetskapen hos varje Varelse.

Effekterna av tankarna och handlingarna hos en individ kan jämföras med effekterna av brisen. Vad en individ gör påverkar det hela. Ni och alla Varelser är samankopplade i Skapelsens Enhet. Vi i de osynliga världarna är också sammankopplade med er. Därför kan varje tanke eller handling, oavsett hur små, ha en stor inverkan när den ger krusningar ut i Skapelsens väv.

När ni beaktar att ni är en del av en stor Skapelseväv inser ni att varje Varelse kommer från samma Källa även om ni uttrycker er personlighet på olika sätt. Den röda tråden är att ni alla kommer från samma Källa.

Ni alla bär en Gudomlig Gnista av Ljus i ert hjärtcenter. Detta är det Ljus som reflekteras som er del av den stora Skapelseväven.

För att påbörja kallelsen till Kärleken kanske ni vill börja er resa med insikten att ni alla är sammankopplade i detta stora Skapelsenät.

Då kanske ni vill vända fokus till ert hjärtcenter. Låt er uppmärksamhet vila i detta område och fokusera på er Gudomliga Gnista som bor där inne. Det är en vacker Gnista av Ljus som alltid skiner och påminner er om er kontakt med Skaparen. Den påminner er om att varje Varelse som ni interagerar med också har en Gudomlig Gnista inom sitt hjärtcentrum.

När ni fokuserar på er Gudomliga Gnista växer den sig ljusare, för det ni riktar er uppmärksamhet mot ökar. När ni fokuserar på er Gudomliga Gnista börjar ni uppfatta en känsla av den eviga Kärleken som är bosatt där. Återigen, ju mer ni fokuserar på denna känsla av Kärlek, desto starkare växer den. Ni kanske upptäcker att denna Kärlek börjar växa tills den omger hela er Varelse och strålar ut till dem omkring er. Ni kan fortsätta denna övning och föreställa er att den här Kärleken omger er planet och strålar in i etern.

Ni börjar inse att era känslor av Kärlek ger krusningar ut i stora Skapelsenätet. Ju mer ni fokuserar på Kärleken i ert hjärtcenter, desto starkare kommer er Kärlekskrusning att bli.

När ni reflekterar på denna Skapelseväv börjar ni inse att om ni spenderar lite tid varje dag med att fokusera på er Gudomliga Gnista och dess strålande Kärlek och Ljus, kan det vara till stor nytta för mänskligheten och Omniversum.

Fortsatt reflektion på Enheten och sammankopplingen kan leda er till att inse att era tankar och handlingar är kraftfulla. Deras energi strålar genom hela mänskligheten och Omniversum. När era tankar och handlingar är för det högsta goda skapar detta en energi som främjar Kärlek och Ljus. Varje enskild tanke eller handling är kraftfull. Därför ber vi er att vara uppmärksam på era tankar och sätta en avsikt för det högsta goda.

När många individer övervakar sina tankar och anger en avsikt för det högsta goda, börjar en känsla av Kärlek spridas över hela Skapelsens tyg. En känsla av fredligt Ljus är tillgänglig för alla Varelser. Ni är en vacker ledstjärna av Kärlekfullt Ljus.

Kära ni, vi är mycket tacksamma för att ni har svarat på vårt anrop till Kärleken. Vi ansluter med er när ni vänder inåt för att fokusera på er Gudomliga Gnista och skickar Kärlek och Ljus i hela Skapelseväven.

Vet att ni är högt älskad.

VI ÄR Ärkeängeln Zadkiel, Heliga Lady Ametist och Änglariket av Ljus

… och vi omger er med Kärlek.

Och så är det.

 

All rights reserved Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.

Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given.  Linda M. Robinson,

www.PersonalPathwaysOfLight.com.

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...