Ärkeängel Zadkiel via Linda Robinson, 14 juli, 2018

MEDDELANDE FRÅN ÄRKEÄNGELN ZADKIEL ~ JULI 2018 SÄNT VIA LINDA ROBINSON MEDVETET SAMSKAPANDE

Hälsningar Älskade Ni,

Vi är Ärkeängeln Zadkiel och Lady Ametist och vi hälsar er i Kärlek. Idag förenas vi med en representant från Ljusvarelserna för att diskutera medvetet samskapande.

Ni avancerar mycket snabbt på er uppstigningsväg. Ni har expanderat era medvetanden och ni är medvetna om att ni nu fungerar på en multidimensionell nivå. Ni har förmågan att se på situationer utifrån ett tredjedimensionellt perspektiv för att sedan zooma ut och se dem ur en mycket större synvinkel. Eftersom ni fungerar på denna nivån så samskapar ni nu på en multidimensionell nivå. Ni kan bli varse att era tankar och önskningar manifesterar mycket snabbare än de tidigare gjorde. Detta beror på att ni arbetar med högre frekvenser av renodlat Ljus. Detta är byggstenarna i ert skapande. När ni fokuserar på det ni vill ha, och tar de nödvändiga stegen, blir era drömmar verklighet.

Det är därför som vi vill poängtera vikten av att inse att ni är medvetna samskapare på en multidimensionell nivå.

Som en sådan, så har de manifesteringsstegen ni bemästrade på lägre dimensionella nivåer mycket större inflytande på högre nivåer. Därför kan det vara till hjälp att se över betydelsen av varje steg. Era tankar och intentioner är mycket kraftfulla, speciellt när de ökar i styrka av känslor och starka önskningar.

När ni brainstormar idéer om det ni skulle vilja ha och hur ni skulle vilja designa nästa steg på denna väg, så kommer det faktum att ni håller er objektiva i början av processen att hjälpa er att få idéer utan att bli allför starkt fäst vid dem. Ni kommer inte att oavsiktligt råka sätta händelser i rullning för att manifestera en ide innan ni är redo att förbinda er till den.

När ni går igenom era idéer, tänk över var och en och bestäm er för om den får ert hjärta att sjunga. Om den gör så, fundera över om den är praktisk och om det är något som ni önskar manifestera.

När ni har valt ert önskade nästa steg, så kan ni formulera en intention. Se till att ni uttrycker den på ett positivt sätt som om det redan vore manifesterat. Kom ihåg att försäkra er om att ert mål är för det högsta goda för alla inblandade.

Fokusera sedan på hur det känns att veta att ert mål har förverkligats. Genom att fokusera på det yttrande ni skrivit ner och lägga till det känslomässiga bränslet kan det sätta fart. Ju starkare fokus, desto större energi kommer det att ha. Ni har skickat ut era intentioner i Universum.

När ni skickar ut era önskningar på detta vis, så attraheras de högre Ljuspartiklarna till att forma objektet som ni önskar. Detta kan enbart uppstå när målet är för det högsta goda.

Det är troligt att ni kommer att ta emot idéer om vilka steg ni ska ta för att manifestera era mål. Att ta de nödvändiga stegen är viktigt eftersom ni befinner er i en samskapande roll. Era önskade mål kommer inte att manifesteras bara för att ni har skrivit ner det på ett papper eller ritat en bild av det. Det är nödvändigt att agera.

De högre Ljusvarelserna kommer att hjälpa er om ni kallar på dem och om era skapelser är av det högsta goda. De kan komma med delar av information genom en bok, en artikel, eller något ni hör på tv. De kan också arrangera ett möte med någon som kan hjälpa er med ert projekt. När de gör sin del med att komma med information, så gör ni er del genom att utföra de nödvändiga handlingarna. Därför fungerar det samskapande partnerskapet som ett milt och dynamiskt flöde mellan er. Ju större aktiv roll ni tar i denna process, desto mer samarbete kommer ni att uppleva med de Högre Sfärerna. Genom er fokuserade uppmärksamhet på era mål och stegen ni tar, är det sannolikt att ni märker att era mål manifesteras smidigare.

Om ni når en punkt där ert projekt inte rör på sig som ni planerat, så kan ni behöva se över ert mål för att se om det fortfarande är något som får ert hjärta att sjunga, om det är rimligt, och om det är för det högsta goda. Sen kan ni göra justeringar om det behövs.

Genom att ta er fram på detta vis, är ni medvetna samskapare med Ljusvarelserna.

Älskade, vi är glada att få arbeta med er i era fantastiska samskaparprojekt.

Vet med er att ni är oerhört älskade.

VI ÄR Ärkeängeln Zadkiel och Lady Ametist

…..och vi omger er med Kärlek.

Så är det.

 

Copyright © 2018 Linda M. Robinson, PersonalPathwaysOfLight.com. All Rights Reserved. Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given.  Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.

This information may be published in journals, magazines or public print only with written permission.  Email:  Linda@PersonalPathwaysOfLight.com.

 

 

Översättare Veronica

 

You may also like...