Ärkeängel Zadkiel via Natalie Glasson, 8 december, 2018

Ärkeängel Zadkiel

via Natalie Glasson

8 december, 2018

”Ditt sökande efter Sanning och Uppfyllelse”

Hälsningar och kärlek från Änglarna, jag är Ärkeängel Zadkiel. Jag är övervakaren av och Ärkeänglarnas representant för den Violetta Flamman av Transmutation och den 7:e Strålen av Ljus. Tillsammans med min feminina aspekt Ärkeängel Amethyst, befinner vi oss vid uppstigningens framkant, vi stöttar de nya energierna, de skiften och transformationer som nu äger rum och väntar på att få bli manifesterade på Jorden.

Idag önskar jag, Ärkeängel Zadkiel, tillsammans med er skapa ett inre skifte och en transformation som manifesteras genom inre reflektion, insikt och observation. Syftet med att uppstigningsenergierna laddas ner till Jorden är att väcka upp en inre utveckling, med en större känsla för självet och sanningen. För att ni inom er ska kunna skapa en inre uppstigning och aktivering, önskar jag, Ärkeängel Zadkiel, tala med er om två ämnen; uppfyllande och sanning.

Uppfyllande

Många Uppstigna Mästare och Ärkeänglar talar om att stötta er i att få tillgång till ert inre förverkligande samt uppfyllande i er fysiska verklighet. Många säger att uppfyllande är er gudomliga rättighet och skapas inifrån er snarare än från källor utanför er. Vad innebär detta verkligen för er? Jag, Ärkeängel Zadkiel, önskar dela med mig av mitt eget perspektiv till er.

Uppfyllande är en energi, sensation, emotion och upplevelse av att vara förenad, förbunden med samt att existera i harmoni tillsammans med Skaparen. Skaparen uttrycks genom er och ni är en förlängning av Skaparen, därför är uppfyllande ett djupt förenande av enhet med ert själv och er sanning.

Era tankar kan fördunkla ert perspektiv för uppfyllande, vilket också den yttre världens påverkan kan göra, i synnerhet den materiella världen. Att ha en suddig syn på vilka ni är som en fysisk varelse, andlig varelse och ett uttryck för Skaparen, kan leda till önskningar och behov som uppstår, vilka inte står i linje med er sanning.

Dessa önskningar, till exempel att behöva en ny mobiltelefon, att försöka se bra ut, att desperat försöka uppnå upplysning, kan leda till att era tankar blir virriga, samt till en besatthet att försöka uppfylla era önskningar till att bli manifesterade. När detta sker kan ni faktiskt förlora kontakten med uppfyllandets essens och till och med upplevelsen av förverkligande.

Jag, Ärkeängel Zadkiel vill förtydliga att detta att man önskar uppnå materiella objekt eller upplevelser inte är något dåligt, inte heller att försöka uppnå upplysning, bägge kan erbjuda uppfyllande ifall de står i linje med ert sanna själv och inre sanning. I sanning uppnår ni upplevelsen av uppfyllande utifrån alla former av jordiska upplevelser och andliga upplevelser.

Det är i själva verket inte upplevelsen som väcker upp ert inre förverkligande, i stället är det huruvida upplevelsen tar er närmare den som ni i själva verket är. Därför kan ni få uppleva en djupare förbindelse och närhet med Skaparen genom både fysiska och andliga upplevelser.

Nyckeln till att få tillgång till, samt till att få uppleva uppfyllande är att förstå att uppfyllande manifesteras när er förbindelse med ert själv och Skaparen betonas. Därför är det synnerligen nödvändigt att ni känner er själva och att ni får tillgång till er sanning. Att inse skillnaden mellan uppfyllande och vad ni vill underlättar också.

Uppfyllande ska förenas med er sanning och Skaparen, för att den ska bli bemäktigad samt för er, att känna er bemäktigade såsom ett uttryck för sanning.

En önskan är resultatet av en tanke som har skapats utifrån era tidigare upplevelser, varseblivningar och övertygelser. Det är en tanke som förefaller fixa problemen och ändå i själva verket distraherar er från er relation med ert själv.

Det kan vara utmanande att åtskilja önskan och uppfyllande, eftersom en önskan efter något ofta kan leda till en upplevelse av förverkligande. Om du kan börja ställa frågor som gäller dina önskningar och din längtan, så får du en djupare förståelse och du kan alltmer i första hand betona din relation med Skaparen och dig själv. När en önskan eller längtan uppstår, i synnerhet om den är livsomvälvande och kommer att påverka din verklighet i högre grad, ställ då följande frågor till dig själv:

  • Har denna önskan eller längtan uppstått utifrån en förväntan, ett behov av något eller en känsla av brist på något?
  • Vad är det som behöver healas eller uppmärksammas inom mig och hur kan det energimässigt bli healat?
  • Vilket är det uppfyllande som jag söker efter genom denna önskan eller längtan?
  • Hur känner jag nu gällande denna önskan eller längtan?

Genom denna process kommer du att förstå din inre sanning, vem du är, samt din relation med dig själv. Det kan vara så att när du är i synk med dig själv så förenar din sanning dig med samma upplevelser som du tänkte på såsom en önskan eller längtan i övningen ovan. Skillnaden är att när du är i synk med dig själv, så föds den upplevelse eller situation som du attraherar eller skapar redan utifrån att vara hel, fullständig och uppfylld och därför skapas en ytterligare och rikare uppfyllelse.

En önskan eller längtan kommer ofta utifrån en plats av brist, av att behöva healing eller från att man känner sig ovärdig. Kom ihåg att jag, Ärkeängel Zadkiel, i synnerhet talar om upplevelser som påverkar er verklighet snarare än små önskningar och behov, fastän dessa också kan leda er dit healing behövs.

Sanning

När ni inser er inre sanning, är sanningsenliga och ärliga med er själva och andra, när ni inser kraften i er kärlek och att ta hand om er själva och andra på ett kärleksfullt och respektfullt sätt, så stöttas ni med att utöka er relation med er själva. När ni utökar er relation med er själva, förstår era inre energier, tankar och emotioner, så blir ni naturligt medvetna om er intuition och inre vägledning.

Er inre energi av uppfyllande väller fram och skapar upplevelser av förverkligande (er förening med självet och Skaparen) vilket ytterligare bemäktigar er känsla av att livet är uppfyllande. Därför handlar inte livet av uppfyllande om att få ta emot vad ni vill och längtar efter, i stället handlar det om att leva i Skaparens sanning och såsom Skaparens sanning.

För att förklara det på ett annat sätt, så är det att leva i den sanning som ni är och såsom den sanning om vilka ni är. Sanning och sanningsenlighet är nyckeln till att inse och få tillgång till ert inre uppfyllande, med att ett förverkligande manifesteras i er fysiska verklighet och andliga tillväxt.

Jag, Ärkeängel Zadkiel uppmanar er att fokusera på att uppnå en djupare förståelse om vad i ert liv för er betyder att vara en kärleksfull varelse av sanning och ett sanningsenligt uttryck för ert själv. En kärleksfull varelse av sanning är ett fredligt uttryck för Skaparen, medan ett sanningsenligt kärleksfullt uttryck för ert själv är att vara ärlig med er själva och andra utifrån en plats av kärlek inom er varelse.

Ta er tiden att uppmärksamma alla områden, omständigheter eller upplevelser i ert liv där ni säger eller gör saker för att göra andra till lags, fastän ni önskar att ni inte var tvungna till det. Eller räkna upp de gånger då ni inte säger eller gör saker för att de kan leda till känslomässig oro för er själv eller andra. Kanske ni distraherar er själv från inre kaos eller rädsla.

Börja införa sanningsenlighet till ert medvetande, inte nödvändigtvis inledningsvis till era handlingar eller till er röst. Inre medvetenhet, observation och sedan kontemplerande är nyckeln till att uppmärksamma mönster och distraktioner inom er varelse vilka är ert eget skapande. Skiftet behöver ofta äga rum inom er varelse, detta förändrar er varseblivning och era reaktioner på er själv och ert liv.

Närvaron av uppfyllande och sanning existerar naturligt inom er varelse och ligger och väntar, redo att aktiveras och utforskas. Allting som ni söker finns inom er. När ni uppmärksammar närvaron av sanning och uppfyllande inom er varelse så harmoniseras er hela verklighet och till och med människorna omkring er med ert uttryck gällande vilka ni är. Detta är den ultimata upplevelsen.

En notering gällande Uppfyllande

Det är viktigt att inse att det inte förekommer bara en upplevelse, ett syfte eller en situation inom er som skapar uppfyllande för er. Andlig tillväxt är en process av ständigt uppvaknande och därför ständiga aktiveringar och upplevelser av uppfyllande som utvidgar er förståelse om förverkligande.

I kärleksfull frid och stöttning.

 

Archangel Zadkiel

www.omna.org

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

You may also like...