Saul via John Smallman, 13 juli, 2018

Saul

via John Smallman

13 juli, 2018

”Negativa själv-fördömanden, motanklagelser och skuldbeläggande utestänger er från den Kärlek som är er sanna natur.”

 

Allt skenbart kaos som pågår i världen har med all säkerhet ett syfte och det är att uppmuntra och puffa på mänskligheten till att entusiastiskt gå framåt längs vägen till att vakna upp. I detta sammanhang innebär framskridandet att ni ska uppmärksamma och bli fullständigt medvetna om alla ”ting” som inte längre tjänar er, samt att sedan mycket medvetet ha för avsikt att släppa taget om det. Uppmärksammandet är enkelt, men frisläppandet kan vara mycket krävande, i synnerhet när människor försöker förneka och vägrar erkänna vad som kommer in i deras uppmärksamhet på detta sätt, för det anses vara oacceptabelt, overkligt och skamligt smärtsamt. Ingen gillar att bli uppmärksammad på antingen sina fel eller på ovänligheten i sina relationer och ändå finns det ingen som är fri från ord eller gärningar som har drivits fram av dessa attityder eller beteenden.

Men dessa ”ting” är i sanning overkliga! Javisst, ni har minnen och en medvetenhet om dem, men de är en del av det overkliga spel som ni i eoner har engagerat er i och ni behöver bara släppa taget om dem. Det finns absolut ingen anledning till att gå in i motanklagelser mot er själva, negativt själv-fördömande och skuldbeläggande för de ord eller gärningar som ni har engagerat er i, vilka var kärlekslösa. Förlåt i stället er själva och acceptera att i det ögonblick som ni engagerade er i dessa ord och gärningar, så gjorde ni det som ni trodde var bäst – fastän ni nästan omedelbart efteråt insåg att så inte var fallet. Negativa självfördömanden, motanklagelser och skuldbeläggande utestänger er från den Kärlek som är er sanna natur och kvarhåller er i det spel där det förefaller som om ni var separerade från Källan, och sålunda dränerar ni er energi och tröttar ut er.

Att släppa taget är inte enkelt, för ni fortsätter minnas, återuppleva och döma er själva för saker och ting som har inträffat i det förflutna. Detta är över! Det finns bara nuet, så allt ni behöver göra är att förlåta er själva, älska er själva och acceptera att ni är, och alltid har varit Kärlek – en aspekt eller del av Källan som är ren, perfekt och oföränderlig – precis så som ni skapades. Att hålla fast vid skuld – ständigt negativt själv-dömande – som så många gör, dränerar bara er energi, tröttar ut er och gör er deprimerade och det tjänar inte till något nyttigt ändamål! Vad Gud skapar är perfekt och förblir perfekt och Gud i sin oändliga Kärlek och Visdom skapade er.

Vänd er därför inombords, till er heliga inre helgedom och öppna upp er själva för den Kärlek som bor där, villig och bara längtande efter att få omfamna er i varje ögonblick. När ni tillåter Kärleken omfamna er, så viker alla känslor av skuld och ovärdighet undan och ni kommer att få uppleva vetskapen, den absoluta vissheten om att ni är fullständigt värdiga att bli älskade och att ni verkligen blir villkorslöst och reservationslöst älskade precis sådana ni är.

När denna vetskap dyker upp i ert medvetande, kommer ert behov av att döma vika undan för att ersättas av en intensiv förnimmelse av kärlek och medkänsla för allt liv och frid och förnöjsamhet kommer att genomtränga er varelse. Naturligtvis är det så att eftersom ni fortfarande är människor i fysiska kroppar och måste ta itu med det dagliga livet, så kommer händelser att fortsätta dyka upp, vilka stör eller rubbar er inre frid. Detta är varför det är absolut nödvändigt att ni dagligen vänder er inåt för att få tillgång till den Kärlek som är er sanna natur och för att återställa er avsikt att enbart vara kärleksfulla, oberoende av vad som dyker upp. Det betyder inte att ni på något sätt är ansvariga för att göra andra människor lyckliga, eller att ni måste gå emot er intuition eller ert inre vetande för att inte göra dem upprörda. Att enbart vara kärleksfull innebär att agera med ärlighet och integritet och att genomskåda maskerna av ilska, fördömande, bitterhet och till och med hat som andra bär, gentemot den kärleksfulla varelse som de i sanning är, men som de fruktar att blotta, på grund av den smärta och det lidande som de genomgår.

Som ni är väl medvetna om så förekommer det överallt i världen en oerhörd mängd smärta och lidande och er uppgift – mottagarna av detta och liknande meddelanden – är att tillhandahålla de trygga platser där de som lider kan slappna av och få känna den kärlek och acceptans som de så desperat önskar. Kärlekslöst beteende uppstår när människor känner sig hotade, attackerade eller ovärdiga och oacceptabla, för att uppleva dessa känslor är fruktansvärt, så de känner behovet av att resa upp en skyddande barriär runt sig själva för att utestänga smärtan. Ifall detta inte fungerar för dem, så kan de mycket väl attackera andra, verbalt eller fysiskt, för i detta tillstånd av intensiv smärta kan de känna en intensiv och oemotståndlig önskan om att projicera det på andra och sålunda, såsom de ser det, befria sig själva och göra det möjligt för dem att överleva.

Det förekommer mycket få bland er som inte någon gång i era liv har fått uppleva detta behov, så ni kan förstå att när någon går till attack, så indikerar det att de känner smärta. Och naturligtvis, när ni känner att ni blir attackerade, så uppstår starka emotioner inom er och dessa uppmuntrar er till att gå till motattack. Men med den enorma hjälp som finns tillgänglig för er från de andliga sfärerna, så kan ni välja att inte reagera, utan istället för ett ögonblick stanna upp och sedan återuppta er avsikt att enbart vara kärleksfulla. När ni gör det så lättas den emotionella spänningen i situationen upp och då kan vadhelst som har dykt upp på ett fridfullt sätt lösas. Kom ihåg att ni inte är era emotioner, era känslor eller era reaktioner, ni är ett älskat Guds barn. Dessa intensiva sensationer är delar eller aspekter av det mänskliga tillståndet och när de uppstår erbjuder de er lärdomar som ni har valt att få uppleva, när ni så klokt planerade er livsväg inför denna inkarnation. Det förekommer inga misstag eller sammanträffanden. Misstag och sammanträffanden är endast händelser som ni, medan ni var begränsade av de restriktioner som följer med att vara en människa, var oförmögna att endera förutse eller föreställa er och vilka leder till överraskningar, tidvis extrema överraskningar, när de inträffar i era liv.

Så, jag upprepar det på nytt, det är absolut nödvändigt för ert välbefinnande i egenskap av människor, att ni dagligen går inombords, till denna heliga helgedom och att ni där återupptar er avsikt att öppna upp era hjärtan till den Kärlek som bor där, den Kärlek som är er sanna natur, så att ni ska få uppleva dess varma omfamning. När ni gör det blir ni starkare och ni får tröst, det återuppväcker er medvetenhet om att det endast existerar Kärlek, samt Källan, Moder/Fader/Gud från Vilken ni aldrig, ens för ett ögonblick, är separerade. Sedan kan ni gå vidare under er dag med gott mod, i vetskapen om att ni har förmågan att hantera vadhelst som dyker upp, för ni är inte ensamma, utan ni blir ständigt stöttade av alla i de andliga rikena.

Med så mycket Kärlek, Saul.

 

Saul via John Smallman, July 13th, 2018 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...