Ärkeängel Zadkiel via Linda Robinson, 26 augusti, 2017

Ärkeängel Zadkiel

via Linda Robinson

26 augusti, 2017

”Inter-dimensionellt Samarbete”

Hälsningar, Älskade Ni!

Detta är Ärkeängel Zadkiel, tillsammans med Archeia Holy Amethyst och vi hälsar er idag med Kärlek och Ljus. Idag har vi sällskap av en skara från Änglariket samt de Uppstigna Mästarna, för att få tala om inter-dimensionellt samarbete.

Ett inter-dimensionellt samarbete uppstår inom ett koncept av Enhet, vilket vi nyligen har diskuterat med er. Hela Skapelsen härstammar från Källan. Innan de ursprungliga Ljus-partiklarna blev genomsyrade med sina individuella egenskaper som behövdes för deras roll inom Skapelsens övergripande design, innehöll partiklarna Skaparens rena Kärleks- och Ljus-energi i en homogen sammanställning. Samtliga partiklar befann sig i harmoni och det förekom ingen konkurrens.

När Källan rörde sig, började de individuella Ljus-partiklarna ta till sig sina specifika egenskaper och sitt medvetande, vilket behövdes för deras roll inom Skapelsens stora ordning. Harmoni och Kärlek fanns i centrum av deras medvetande och individuella egenskaper lades till för specifika roller.

Gradvis manifesterades Skapelsens stora plan och alla delar befann sig i harmoni. Så länge som kärnan inom varje del höll sig fokuserad på det högsta goda, rörde sig och fungerade allting på ett harmoniskt sätt.

Ifall vibrationen inom någon del hamnade utanför enhetsmedvetandet, så kunde detta förnimmas alltigenom Skapelsens storslagna nätverk. Med hjälp av andra Ljus-partiklars kärleksfulla inflytande kunde alla partiklar som befann sig utom samklangen, återigen justera in sina vibrationer tillbaka till den ursprungliga avsikten hos det högsta goda. Detta resulterade i ett Universum som rörde sig i harmoni.

I och med att partiklarna separerades till dimensionella nivåer, fortgick denna samverkan. Varje cell, organism och Varelse hade en inre vetskap om att den bidrog till det högsta goda. Så länge som denna fokus förblev hos kärnan, rådde harmoni.

Varelserna av Ljus hade sina främsta fokuseringsområden och de visste att varje roll var viktig för det högsta goda. Det förkom ingen konkurrens och de samverkade gladeligen med större projekt.

När differentieringen fortgick, föddes ett experiment gällande fria viljan för det Jordiska planet och den tredje Dimensionen. Det bestämdes att människorna skulle få utöva fri vilja utan inblandning från de Högre Sfärerna, ifall dessa inte blev tillfrågade att hjälpa till.

I början var allt harmoniskt eftersom fokus låg på det högsta goda. Kännedomen om Källan var intakt, och människorna var medvetna om att deras arbete direkt var förbundet med Källan.

I och med att kunskapen om denna förbindelse försvagades, minskade den harmoniska kvaliteten gällande samverkan. Ljusvarelserna blev ledsna, för de tilläts inte ingripa ifall de inte blev tillfrågade om det av människorna.

Detta tar oss till nutiden och ger en bild av behovet av samarbete tvärs över alla dimensioner, såväl som inom det Jordiska planet.

Samarbetet börjar med individen. Det är ett tänkesätt som handlar om att önska det bästa för samtliga.

För att börja, vänd dig inombords och fokusera på din Gudomliga Ljus-Gnista. Detta är din förbindelse med Skaparen, med Källan. Detta är var den Gudomliga Kärleken inom din Varelse bor. När du fokuserar på din Gudomliga Gnista, förstärks din förbindelse med Källan. Du kan minnas att det ursprungliga syftet för hela Skapelsen var att tillsammans arbeta för det högsta goda.

När du värmer dig i Kärleks-energin som finns i din Gudomliga Gnista, kan du känna en önskan om att få återgå till detta strålande tillstånd av harmoni.

Du kan föreställa eller tänka dig hur du skulle önska att din idealiska värld såg ut. Ju mer du fokuserar på detta, desto starkare blir den vibration som gäller harmoni vilken du sänder ut.

Nästa steg är att be Ljusvarelserna om hjälp. Detta låter dem tillhandahålla dig idéer och människor som delar samma vision. När du tar emot idéerna, kan du utvärdera dem på en hjärtnivå gällande deras kärleksfulla avsikter och sedan på en mental nivå för att se ifall de är praktiska. Detta bildar ett partnerskap med samarbete mellan dig på det Jordiska planet och Ljusvarelserna inom de Högre Dimensionerna.

Ju mer du fokuserar på det högsta goda, desto starkare blir denna förbindelse.

Ditt eget Ljus kommer att tillhandahålla en positiv modell för alla runtomkring dig och du kanske finner att du själv står i kontakt med andra som också arbetar för det högsta goda.

När du fokuserar på det högsta goda och ber Ljusvarelserna om att arbeta tillsammans med dig, så tar du ett stort steg i riktning mot inter-dimensionell samverkan.

Älskade Ni, vi gläder oss över att ni kallar på oss inom de Högre Rikena för att få arbeta tillsammans med er, för det högsta goda.

Var medvetna om att ni är högt älskade.

VI ÄR Ärkeängel Zadkiel och Archeia Holy Amethyst

… och VI omger er med Kärlek.

Så är det.

 

 

 

Copyright © 2017. Linda M. Robinson, http://www.PersonalPathwaysOfLight.com. All Rights Reserved. Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given. Linda M. Robinson, http://www.PersonalPathwaysOfLight.com. This information may be published in journals, magazines or public print only with written permission.

Email: Linda@PersonalPathwaysOfLight.com

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...