Ärkeängel Zadkiel via Linda Robinson, 29 februari

ÄÄ Zadkiel

Den Inre Stillheten

29 februari 2016
Kanal: Linda Robinson

 

Hälsningar Älskade Ni,

 

Detta är Ärkeängeln Zadkiel, tillsammans med Heliga Lady Ametist. Vi är förenade av en mängd från Änglarnas rike och Hathors. Idag vill vi diskutera den inre stillheten.

Ni presenteras många möjligheter för att gå framåt på er uppstignings väg. Varje våg av inkommande energi ger nya möjligheter för vägar att utforska och sätt att tjäna.

Ibland kan dessa vågor av energi och möjligheter verka komma snabbt. Ni kan känna det som om ni inte har tid att bearbeta en våg av energi innan nästa anländer. När detta inträffar, önskar ni kanske att vända er till er inre stillhet för att överväga era alternativ.

Många av de stora visa och lärare drog sig ofta tillbaka när de övervägde sina alternativ eller när de stod inför en stor uppgift framför sig. De skulle gå bort från massorna och gå in i tystnad för att kommunicera med Skaparen och sina guider och lärare i de högre världarna. Under denna tid, skulle de få vägledning och sedan fokusera sin energi och avsikt på uppgiften som låg framför dem.

I dagens samhälle är det inte möjligt för alla att dra sig tillbaka en lång tid. Istället kan ni överväga en promenad i parken, en promenad längs stranden, eller lite tid på ett lugnt favoritställe. Några minuter i ett lugnt läge kan hjälpa till att rensa minnet och få nya insikter.

Ett annat sätt att tona in på den inre stillheten är att utveckla en daglig rutin av lugn stund. Ni kanske känner att ni inte har tid att göra denna övning. Men när ni börjar med denna rutinen, kan ni kanske upptäcka att ni vinner extra tid genom den klarhet och de insikter som kan komma av denna övning. Att börja med bara ett par minuter, en eller två gånger om dagen kan ge bra resultat.

Ni kan använda vilken teknik som helst som genljuder med er. Detta kan vara att fokusera på era andetag, upprepa ett mantra, eller föreställa er en helig varelse. Det viktiga är att välja något som ni kommer att se fram emot.

När ni har möjlighet att sitta i en favoritstol eller på en favoritplats, kommer er energi att börja byggas och hjälpa er att få ännu mer lugn när ni är där.

Då er uppmärksamhet vilar mjukt på er valda fokuspunkt börjar en stillhet att utvecklas. Denna stillhet har sin egen tysta energi. Er kropp, själ och ande börjar slappna av, och ni är i frid.

När denna stillhet fortsätter, kan ni börja märka en paus eller lucka mellan era tankar. Denna paus eller lucka ger utrymme för insikter och kommunikation med era guider och lärare.

När ni går djupare in i er inre stillhet, kan ni börja känna hur ni förflyttas till ett annat plan av energi. Det är där ni flyttar in i utrymmet mellan utrymmena. Detta är den punkt där ni inser att ni är mycket mer än ert individuella jag och mer än er kropp och själ. Ni börjar vara medvetna om att ni är en del av något mycket större än er själva. Ni är medvetna om enheten av hela skapelsen.

När detta inträffar får ni klarhet och kan se saker från en mycket större utsiktspunkt. Alla beslut som ni funderar på gällande er väg ses ur ett mycket bredare perspektiv. Ni blir medvetna om hur era tankar och handlingar påverkar det större kollektivet. Ni känner enhet, och detta leder er till en önskan om det högsta goda för alla.

Ni går in i en större punkt av stillhet och frid. Ni kanske känner att detta är vad ni har letat efter hela tiden.

När detta inträffar, vet ni att ni kan återvända till denna punkt när helst ni vill. Ju mer ni utnyttjar den inre stillheten, desto starkare blir den. Ni kan ta er igenom er dag med lätthet och grace. Ett tillstånd av inre stillhet blir er standard, ungefär som en standardinställning på en dator. Det blir ert naturliga och normala sätt att vara.

När ni tar er igenom hela dagen, kommer alla omkring er att nytta av ert tillstånd av inre stillhet och era vibrationer av frid och stillhet porlar ut i etern till förmån för alla.

Käraste, vi är glada att ni tonar in till er inre stillhet. Vi finns med er och skickar er våra viskningar av Kärlek och frid.

Vet att ni mycket älskade.

 

VI ÄR Ärkeängeln Zadkiel och Heliga Lady Ametist

… Och vi omger er med kärlek.

Och så är det.

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

All rights reserved Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.
Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given.  Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.
This information may be published in journals, magazines or public print only with written permission.  Email:  Linda@PersonalPathwaysOfLight.com
Website:  www.PersonalPathwaysOfLight.co

Du gillar kanske också...