Ärkeängel Zadkiel via Shanta Gabriel, 23 september 2019

Ärkeängel Zadkiel via Shanta Gabriel, 23 september 2019

Kraften i ditt Själsuttryck ~ Shanta Gabriel

22 september 2019

http://shantagabriel.com/the-power-of-your-soul-expression/

Av Shanta Gabriel | 21 september 2019

Kära Ni,

Självförverkligande är en mycket önskvärd kvalitet i det moderna livet. Så mycket beror på din förmåga att kommunicera att stora självhjälpsindustrier har byggts kring detta behov.

När människor inte kan kommunicera sin sanning kan det orsaka smärta och brist på självkänsla. De behöver ofta hjälp för att artikulera och rensa blockeringarna i halschakrat som skär av deras förmåga att tala.

Men hur är det med förmågan att uttrycka din Själ och de gåvor som du kanske håller tillbaka från dess uttryck? Detta blir den ledande frågan för dem som vill uppleva en djupare aspekt av sig själva. Lusten att uttrycka din Själs gåvor och dela på mer meningsfulla sätt kan vara en drivkraft för en uppvaknande person som är redo att uttrycka sig i världen.

Din Själ kom för denna jordupplevelse, speciellt vid denna tid av massuppvaknande och förändring på planeten. Det finns lektioner att lära och det finns många gåvor som väntar på den tid, plats och utveckling som är nödvändig för den andliga förbindelse som krävs. Andlig anslutning innebär att du tar dig tid varje dag för att anpassa dig till ditt hjärta och bjuda in en anpassning till den mest gudomliga aspekten av dig själv.

Själsligt uttryck måste också känna den jordade närande närvaron av Jorden för att känna sig tillräckligt säker för att frigöra kanalerna som är blockerade på grund av rädsla. Halschakrat är ett viktigt medel för att uttrycka kreativitet. Det finns ett sådant behov för världen att lyftas i vibrationsfrekvens att det kräver att halschakrat öppnar sig i det expansiva fältet i ditt hjärta vilket ger vingar till ditt uttryck.

När orden du talar lyfter dina egna frekvenser till Själsuttryckets kraftfulla närvaro, kan du vara säker på att de också arbetar för mänsklighetens högsta goda. Att använda Kraftfulla ord blir ett viktigt verktyg i ditt uttryck för din själs röst. Högfrekventa ord har ökat i kraft sedan 2012. De är ofta rent positiva uttryck för Tacksamhet, Skönhet och Välbefinnande. Varje ord vibrerar på ett sätt som inte bara höjer dina frekvenser utan också stimulerar Ljuset i varje cell i din kropp. På detta sätt blir du ett strålande fält av expanderat Ljus med hjälp av frekvensen för ditt uttryck.

Din röst har kraften att lyfta andra och expandera medkänslan i världen. Bön, hängivenhet och engagemang för din ande är krafterna som aktiverar din Själs uttryck. Din hängivenhet till Gudomligheten i arbete inom dig lyfter upp din vibration och gör att du kan direkt ansluta till ditt Högre Jag. Denna Gudomliga Närvaro som arbetar i dig är vad din Själs röst är här för att uttrycka. När du använder kraften i denna mest Gudomliga essens inom dig, kommer dina Själsgåvor och din Själs syfte att uttryckas genom ditt halschakra.

Varje mantra som du säger kan stimulera kronbladen i halschakrat. Varje bekräftelse med specifika kraftord förankrar mer styrka och koppling till din gudomlighet. Kärleken och respekten du erbjuder till Jorden blir grunden för det nya uttrycket för din själs gåvor i världen.

När du tillägnar varje ord du säger till Kärlekens kraft som är aktiv på planeten, blir du en ledning för nytt livs födelse i hjärtat av alla varelser. Du inspireras i din andliga utövning till att öppna och expandera ditt halschakra så att allt som du är kan vara en gåva till världen.

Du behövs. Låt din röst inspireras så att varje hjärta lyfts av dina Kärleksord. Och så är det.

 

 

Shanta Gabriel för
Archangel Zadkiel
21 september 2019

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...