Ärkeängel Zadkiel via Linda Robinson, 31 juli

Unknown

Ärkeängeln Zadkiel

31 juli, 2015

Via Linda Robinson

Din inre kompass

 

 

Hälsningar Kära Ni, detta är Ärkeängeln Zadkiel tillsammans med Lady Ametist av den Sjunde Strålens Transformation och Manifestation. Idag vill vi ge er ett Ljusbudskap om er inre kompass.

Er inre kompass är ert inre centrum. Det är den delen av er som håller er jordade, samtidigt som den hjälper er att sväva genom flera dimensioner. Det är den del av er som ni vänder er till i stunder av tystnad. Det är den del av er som håller er på den avsedda kursen och hjälper er att hålla fokus. Det är den del av er som är evigt bestående.

Att lyssna på er inre kompass är särskilt viktigt i dessa tider av ökande energier. Den högre dimensionella energi ni för närvarande upplever, erbjuder många möjligheter. Ni ställs inför många tilltalande alternativ inför nästa steg på vägen. Det kan kännas som om ni har kommit till ett vägskäl som förgrenar sig i många olika riktningar och varje riktning erbjuder olika möjligheter.

Mer än en möjlig riktning eller upplevelser kanske intresserar er. Ibland är det bra att vända sig till den inre kompassen för att se vad varje riktning eller väg representerar. En väg kan representera vad ni känner att andra har förväntat sig av er. En annan väg kan vara det som ni alltid har gjort och skulle då representera en fortsättning av det. En av vägarna kan visa vad andra gör och ytterligare en kan symbolisera en helt ny upplevelse. Det kan finnas mer än en väg som företräder en ny upplevelse.

Det kanske inte är en fråga om vilken väg som är rätt eller fel, utan det kommer an på vilken väg som ger genljud inom er och får ert hjärta att sjunga. Det handlar om vilken av dem som kommer att ta er till nästa steg på vägen mot ert syfte och uppdrag i den här inkarnationen.

Genom att vända er till er inre kompass kan den ge er vägledning om vad som ger resonans inom er. Er inre kompass finns i ert hjärtcentrum. Det är dit ni går för att få klarhet om ert uppdrag och att hålla kursen.

Var och en har ett unikt uppdrag i varje inkarnation. Ditt uppdrag innefattar dina talanger, färdigheter och värderingar. Dessa aspekter blandas med din speciella energisignatur för att skapa den person som du är. När du tonar in dig till ditt hjärtcentrum är du i harmoni med vem du är, och det leder dig till ditt speciella uppdrag.

Om ni vill har större klarhet om ert uppdrag kan ni vända er till Universum eller era guider med en förfrågan. Lyssna sedan till er inre kompass och vägledning efter svaret. Det kan komma i många olika former. Ni kan få en idé som poppar upp i huvudet eller ni kanske ser en bok som fångar er uppmärksamhet, eller så kanske ni har en konversation med någon som väcker en tanke inom er.

När ni förblir fokuserade i nuet och är i samklang med er inre kompass och vägledning, kan ni känna igen signalerna mycket lättare. Då kommer er inre kompass att hjälpa till att hålla er på rätt kurs med ert uppdrag.

Ni kan lyssna till er inre kompass genom att rikta er uppmärksamhet på ert hjärtcentrum och fokusera på er andning. När ni fokuserar på er andning förblir ni i nuet och centrerar er själva och er uppmärksamhet kan vila i ert hjärtcentrum.

När ni andas in och ut blir ni medvetna om att ni är en Gnista av det Gudomliga. Ni inser att ni är så mycket mer än de yttre omständigheterna som omger er. Ni vet djupt inom er att ni är en del av en stor väv av liv som är universell.

När ni fortsätter att vara i denna vetskap, blir ni medvetna om att den är en del av er inre kompass. Den finns alltid där för att vägleda er när ni låter den förmedla sin universella kunskap till er. Den finns där för att leda er till ert uppdrag och till det högsta goda. Den är där för att visa er vägen till frid i er Själ. Ju mer ni lyssnar på er inre kompass, desto starkare blir den.

När ni lyssnar på er inre kompass under dagen, talar den om vad ni behöver veta i det ögonblicket. När ni sedan kommer till vägskälet verkar de olika val som presenteras för er att vara mycket mer hanterbara, eftersom ni är medvetna om er roll i det enorma universella spelet.

Det är som om er inre kompass vägleder er, och ni börjar glida genom ert dagliga liv med lätthet och elegans, oavsett vilka yttre omständigheter som kommer upp, eftersom ni är anslutna till en större plan. Ni är en del av den stora kosmiska planen där ni har en unik roll, precis som andra har sina unika roller. Med varje person som spelar sin roll, rör sig livets kosmiska dans på ett harmoniskt sätt. Vi är alltid här för att arbeta med er när ni kallar på oss. Vi arbetar alla för fred, harmoni och det högsta goda.

Var medvetna om att ni är ofantligt älskade.

VI ÄR Ärkeängeln Zadkiel och Lady Ametist tillsammans med en hel skara från Änglariket, och vi omsluter er med Kärlek. Och så är det.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

All rights reserved Linda M. Robinson  www.PersonalPathwaysOfLight.com.

 

 

Du gillar kanske också...