Ärkeängeln Zadkiel via Suzanne Lie, 27 november

Unknown

Ärkeängeln Zadkiel via Suzanne Lie,

Ett Meddelande från Zadkiel, Öppna Er Ande För Ovillkorlig Kärlek,

genom Sue Lie

16-11-27

Öppna er Ande för Ovillkorlig Kärlek

 

Välsignelser, jag är Ärkeängeln Zadkiel,

Jag kommer till er idag via det Tredje Ögat och det Höga Hjärtat, för att påminna er om allt det ert Tredje Öga och Höga Hjärta kan identifiera, och kan se igenom VARJE tredimensionell ”falsk flagga” och ”projicerade illusioner.”

Eftersom de Mörka blivit alltmer desperata, kommer de klamra sig fast vid vad som helst, som gör att de kan upprätthålla makten över andra, som de fått genom den rädsla de åstadkommit, från kraften i de fruktansvärda illusionerna de skapat.

Men det de Mörka inte kan förstå, är att många av de som en gång var i klorna på deras fruktansvärda illusioner, har expanderat sin medvetenhet tillräckligt, för att kunna skilja mellan en illusion och en riktig verklighet.

Jag Zadkiel, kommer NU att berätta hur ni kan expanderade ert medvetande, för att kunna skilja mellan det som är en holografisk projektion, och det som är en tre, fyr och/ eller femdimensionell verklighet, som har skapats av det enhetliga, kollektiva medvetandets medlemmar, i alla frekvenser av verkligheten.

Först vill jag påminna er om, att det faktiskt finns två versioner av Jorden. Den ena är en 3D-Matris till vilken ”Makt Över Andra”-grupperna är hänvisade, och den andra versionen av Jorden, är den verkliga planetariska kroppen av Gaia, som endast kan uppfattas av de som lever enligt lagarna av ”Kraften Inom sitt SJÄLV”.

Kraften inom sina själv, är ett högre fyr och femdimensionellt koncept, som de som lever via ”Makt Över Andra” tycker är dumt. ”Hur ska vi kunna kontrollera de som har hittat kraften inom sig?” frågar sig Makt Över Andra-gruppen.

Svaret är, att de inte kan kontrollera dem, som har hittat sin naturliga kraft. Det är anledningen till att de ”förlorade/ Illuminati” har skapat många holografiska projektioner, som när de uppenbaras verkar vara helt riktiga, av de som fortfarande är begränsade till sina tredimensionella uppfattningar.

De som har upprätthållit och/ eller kommer ihåg sin fyrdimensionella medvetenhet, kommer att kunna ”minnas drömmar, där mörkret försöker dominera ljuset.” De kan också få information under sina meditativa upplevelser, som påminnelser om, att även om de tre/ fyrdimensionella versionerna av ”livet på jorden” fortfarande pågår, så finns det en annan verklighet som flimrar vid gränsen av deras medvetenhet. Inom den ”andra” verkligheten, transmuterar Jorden till sitt femdimensionella uttryck.

De som fortfarande är bundna till 3D-Matrisen, vilken har fungerat som ett frekvensnät för att begränsa Gaias planetmedvetenhet, till de tredje/ fjärde dimensionerna, är oförmögna till att ens kunna tänka, att någon verklighet kan vara i resonans med den femte dimensionen, där tid/rum inte finns, och där allt liv är i resonans med medvetandet av HÄR och NU.

Lyckligtvis, utvidgar fler och fler människor sitt medvetande, och därmed sina perceptuella fält, till att omfatta möjligheten att se skillnaden, mellan en holografisk projektion och en sann, levande verklighet, i vilken elementen Jord, Luft, Eld och Vatten, har gått samman för att skapa livsformer, som kan acceptera Ljuset från Anden.

Den största skillnaden mellan en sann verklighet och en holografisk verklighet, är Anden. Ett hologram är ungefär som en docka. En docka kan verka äkta, men om ni kan observera dockan via det Tredje Ögat och/eller det Höga Hjärtat, så vet ni att ”dockan” INTE har någon Ande.

En holografisk projektion har heller ingen ande. En docka har en holografisk projektion från en ”dockmästare”, som talar om för dockan vad den ska säga eller göra. På samma sätt styrs de Mörka av sina osynliga ”dockmästare” som talar om för dem vad de ska göra, och när de ska göra det.

En av de saker som de Mörka har gjort, har varit att skapa holografiska projektioner, som blandas med den tredimensionella fysiska verkligheten. Vissa delar av katastrofen 9-11, är exempel på detta.

De Förlorade, eller som en del kallar dem, de Mörka, kan inte skilja mellan en holografisk projektion och en sann verklighet, eftersom de har sagt ifrån sig integrationen av sin egen Ande.

Därför har de ingen aning om, att det finns människor som kan använda sina nedärvda Andliga krafter, för att skilja mellan en holografisk och en sann verklighet. Eftersom dessa förlorade inte har någon Ande inom sig, kan de inte se Anden i andra varelser, eller i andra verkligheter.

Å andra sidan, våra volontärer på Jorden, det vill säga de som frivilligt lämnade det högre dimensionella Rymdskeppet eller Hemmet, för att ta en fysisk jordfarkost på den tre/fyrdimensionella Jorden, kan lätt uppfatta frekvensen av människor och situationer, genom att observera hur mycket andlighet som strömmar in i, och genom varje individ, plats eller sak.

Jag, Zadkiel, uppmanar er att använda ert ständigt växande minne, och tänka på när ni såg ett flygplan fyllt av människor, som flög. Kom ihåg att”anden” i det här fallet inte betyder ”andlig”. Den ”ande” som jag talar om är ”livskraften från anden” som kommer in i varje människas första andetag, när ni föds.

Många av er, de våra på Jorden, har kunnat behålla den där känslan av andlig vägledning genom hela livet. Nu, använd er fantasi, som är femdimensionella tankar, för att komma ihåg ”falsk flagga”- incidenter, som har inträffat de senaste decennierna.

Många av er har undrat varför ni har tvivlat på att dessa händelser var ”verkliga”. Men ni vågade inte prata med så många människor om era tvivel, av rädsla för att de skulle tro att ni var ”konstiga”.

Det faktum att ni är konstiga, annorlunda, bisarra, och/eller egendomliga, gör att ni kan skilja mellan verkliga situationer som är fyllda med anden, från de människor som upplevt dem, och de ”falsk flagga” holografiskt projicerade situationer ”som saknar all ”närvaro av anden.”

De mörka, som skapade dessa fruktansvärda holografiska projektioner, har förlorat sin egen ande genom sina liv av ”makt över andra” och ”hjälp till sig själva.” Därför kan de inte skilja mellan en holografisk projektion, och en sann verklighet, som gav liv genom ”anden i det första andetaget.”

Jag, Ärkeängeln Zadkiel, har valts för att informera er om att de Förlorade planerar att skapa fler holografiska projektioner, med avsikt att skapa mer rädsla. De Förlorade, även kända som Illuminati, är mycket oroade, eftersom de förlorar kontrollen över en stor del av 3D-Matrisen, det tredimensionella frekvensnätet de skapade.

De skapade en 3D-Matris, som fungerar som ett frekvensnät, som hjälper dem att projicera sina fruktansvärda illusioner, i den tredje och lägre fjärde dimensionen, hos mänskligheten på Jorden. Tyvärr för de Förlorade, så ”loggar” fler och fler människor ”ut” från 3D-Matrisen, och utvidgar sitt medvetande till att omfatta den femdimensionella ”Anden” av Gaia.

”Hur loggar vi ut?” hör jag er fråga. Svaret är, att NI, de uppstigande människorna, medvetet eller omedvetet, slår samman era medvetanden med Gaias, för att bättre kunna dela er andliga essens med Moder Jord.

Ni kan bäst dela er mänskliga ande med Gaia, genom att skicka henne Ovillkorlig Kärlek. Gaia vill och kommer att ta emot er mänskliga ande, och tacksamt använda kraften från er ande till att läka Hennes extremt sårade planet.

På grund av ert engagemang med att dela er ständigt växande ande, med Gaias element av Jord, Luft, Eld och Vatten, så loggar ni ut ur 3D-Matrisen, och delar er andliga livskraft med den fysiska kroppen av Gaias Jord.

På grund av ert stora bistånd, kan Gaia inte bara läka de många sår som mänskligheten har tillfogat hennes planetariska kropp, utan hon växer också tillräckligt mycket, för att kunna mata ut 3D-Matrisen från Sin planetariska kropp.

Då, precis som att ett torrt löv inte kan överleva i lågan från en eld, kan 3D-Matrisen inte överleva frekvensen från Gaias växande ande. Därför frigörs Gaias 3D-Matris från Jorden, och flyttas till en plats med lägre dimension, för att inhysa de som fortfarande är i resonans med frekvensen hos den tredje dimensionen.

De Förlorade börjar förstå, att om de vill ha ett format som de kan fästa sin vissnande livskraft vid, så kommer de att behöva ”lyfta” med 3D-Matrisen. Matrisen lyfts från Gaias kropp och transporteras bort för att omsluta en annan, lägre frekvens, planet, måne, eller asteroid.

Denna information kan tyckas ovanlig för många av er, men mer och mer av Gaias mänskliga invånare förstår att något är mycket annorlunda. Djur, fåglar, insekter, fiskar och andra invånare på Gaias Jord, är väl medvetna om den stora förändring som sker.

Kommunikation med ord, besvärar inte de icke-mänskliga invånarna på Jorden. De icke-mänskliga varelserna på jorden, har aldrig upplevt sig ”separerade” från Jorden. För deras djur-”andar” är i ständig kommunikation med anden i Gaias planet.

Lyckligtvis ”återvänder” fler och fler människor till ”landet”, och lever på det de odlar på marken. Denna växande trend uppstår genom 3D:s operativsystem, som till stor del skapats och styrts av Slöfockarna, de Mörka och/eller Illuminati, som gjorde sin egen hemvärld obeboelig och därför kom till Jorden, för länge sedan.

För eoner sedan, styrde dessa Förlorade Gaias Jord, men NU flödar Andens högre ljus in Gaias planet. Det här Högre Ljuset väcker upp mänskligheten, och fler och fler människor kommer ihåg sina sanna, Multidimensionella SJÄLV.

Då människorna minns, att deras essenser INTE är begränsade till deras tredimensionella jordfarkoster, då återfår de den inre kraften från sin Ande, som hade gått förlorad under deras många inkarnationer med försök att ”titta UPP” för att kommunicera med Anden.

Men ni, våra kära volontärer, som NU tagit jordfarkoster, kom ihåg att ”titta IN” för att kommunicera med Anden, för då kommer ni att upptäcka er nedärvda Visdom, Kraft och Kärlek.

Er nedärvda Oändliga Visdom, Multidimensionella Kraft och Ovillkorliga Kärlek vägleder er så att lätt kan skilja mellan illusionerna från 3D-Matrisen och Sanningen som lagras i Gaias Kärna. När ni kommer ihåg att titta IN, i stället för UPP, för er egen högre vägledning, kommer ni också ihåg att titta IN i Kärnan av planeten, för att kommunicera med Gaia.

De Mörka skapade ”religioner” där ”GUD” fanns långt borta, UPPE i skyn. Människor var tvungna att ”gå till kyrkan” och prata med en utbildad människa, för att kunna kommunicera med denna separerade Gud, som fanns långt borta. Sedan började mänskligheten tro, att Gud fanns där UPPE, ovanför dem, i stället för djup INOM dem.

Därför tjänade de en överlägsen Gud, hellre än att arbeta med den andliga kraften av ETT, som var Kärnan i ALLT liv. När Gud fanns långt borta uppe i Himlen, kunde människor ”komma undan med makt-över-andra.” I själva verket är de flesta ledarskap baserade på makt-över-andra.

Eftersom människor trodde att ”Gud” var långt över dem och hade makt över dem, accepterade de att de var svaga, och behövde en ”starkare människa” som skulle vägleda dem. Men NU är det dags för mänskligheten att komma ihåg, att deras anslutning till de högre dimensionerna och den andliga vägledningen, inte finns där UPPE.

Det är nu dags för människor att komma ihåg, att ALLT liv är ETT. Därför är mänskligheten ETT med GUD och ETT med JORDEN. Så, för att kommunicera med Anden och/eller för att kommunicera med Jorden, ska ni gå IN i er SJÄLVA.

Jag Zadkiel, är Ärkeängeln från den Sjunde Strålen av Uppstigning. Denna uppstigning vägleder er bortom illusionerna i den fysiska verkligheten. Den Sjunde Strålen är den Violetta Strålen av Transmutation. Skillnaden mellan transmutation och förändring är att ”förändring” kan förekomma inom samma frekvens av verkligheten, som den ni byter ifrån.

Å andra sidan, är transmutation inte bara förändring. Transmutation är att ”öka i frekvens” hos någon individ, plats, situation eller sak. Man kan byta från ett tre/fyrdimensionellt hus, jobb, önskan, och/eller kommunikation, till en annan tredimensionell situation, och vara kvar inom samma tid/rum-utrymme.

Men när man transmuterar en situation, en plats eller någons själv, och stannar kvar i samma situation, kommer det att upplevas från en högre frekvens av perception.

Precis som att ni har en bättre ”utsikt” från en bergstopp, än från en djup dal, får ni en bättre uppfattning om alla möjliga verkligheter, som ni kan skapa när ert medvetande är i samklang med den femte dimensionen och bortom, än när ert medvetande är begränsat till den tredje dimensionen.

”Tillståndet i er medvetenhet” bestämmer frekvensen i er ande, som ni kan anknyta till, och frekvensen i er ande bestämmer frekvensen i den verklighet som ni befinner er i. Sedan, verkligheten ni uppfattar är den frekvens av verkligheten, som ni kommer att uppleva.

Kom ihåg, att vi är era Änglar och Galaktiska vänner, familj och guider, som ger resonans bortom ert tredimensionella tid och rum. Därför är vi alltid tillgängliga i NU och vårt ETT, för att hjälpa er.

Allt ni behöver ”göra” för att kontakta oss, är att öppna er ande till vår ovillkorliga kärlek,

Välsignelser från Ärkeängeln Zadkiel

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

Du gillar kanske också...