Ärkeängel Zadkiel via Linda Robinson, 31 december

Ärkeängel Zadkiel via Linda Robinson, 31 december

Ärke Zadkiel (kanaliserat meddelande)

Linda Robinson ~ Archangel Zadkiel ~ Inre frid under förändring

 

 

Januari 2017 Meddelande

MEDDELANDE FRÅN ARCHANGEL ZADKIEL ~JANUARI 2017

Överförs genom LINDA ROBINSON

INRE FRID UNDER FÖRÄNDRING

Hälsningar älskade,

VI ÄR Ärkeängel Zadkiel och Archeia Holy Amethyst, tillsammans med en mängd av Ljus Änglars verklighet och vi hälsar er kära. Idag vill vi diskutera att upprätthålla inre frid under förändring.

Många förändringar sker på er planet. Dessa kan variera från förändringar i ert privatliv till förändringar i det land där ni bor till globala och planetära förändringar. Oavsett omständigheterna, när en förändring sker, kan energin i ert personliga energifält påverkas av vibrations skiftena omkring er. Dessa kan vara tilltalande om ni gillar förändringar eller de kan vara svårare att hantera om ni inte vill ha någon förändring. Att upprätthålla inre frid under förändring innebär att ni kan anpassa er till förändringarna och flyta lättare med dessa.

Ert energifält består av många skikt. Dessa sträcker sig från de uppenbart yttre, de som ni känner som de inre består av personliga övertygelser, individuella avtal och Själs uppdrag. De kan också innehålla familjära övertygelser, geografiska föreställningar och kulturella föreställningar. Varje lager har sina egna energimönster och guidar er under era dagliga rutiner. Dessa är olika lager, vilka uppmanar er att agera på ett bestämt sätt, när ni inte har tid att bearbeta ett svar på en situation. De är era standardmönster.

Varje lager av energi spelar också en roll i ert svar på förändringar

Ju mer medveten ni är om dessa inre mönster, desto mindre sannolikt är det att de överraskar er under tider av förändring. Ju mer ni tränar på att hålla energifälten klara, ju mer information kan ni tillgodogöra er från dessa olika lager av energi. När ni är medvetna om ett energimönster, kan ni medvetet bestämma er för om ni vill behålla mönstret, som det är eller om ni vill förändra det. Ju mer ni deltar i denna process, desto mer inre frid kommer ni att uppleva. Det är en ständigt flödande process att vandra framåt på er uppstignings väg.

Ett sätt att vara medveten om dessa lager av energi är att stanna kvar i nuet. Ta emot information från ert energifält är mycket lättare, när man tränar medvetandet i nuet. När ni gör det, kan ni upptäcka subtila förändringar, när de uppstår. Ni kan följa er reaktion på en situation och tänka på vilken aspekt av ert energifält kan ha orsakat reaktionen. Detta kan hända om det är en glad och positiv respons eller om det är något som ni inte är bekväm eller missnöjd med. Det är viktigt att erkänna era känslor, när de uppstår. Medvetenhet är nyckeln till att vara kvar i nuet och kan underlätta denna process och hjälpa er att behålla er inre frid.

En annan process för att hjälpa er att behålla er inre frid är att vårda er själv. Detta är mycket personligt och individuellt och kan variera från en lugn stund att vara med andra, som är speciella för er. Det kan innebära att besöka ett lokalt naturområde eller att göra energiarbete. Det viktiga är att vara försiktig med er själva och göra det som ger er inre frid. Det behöver inte vara vad andra gör. Detta är er speciella tid att vara snäll mot er själva och göra det som gör att ert hjärta sjunger.

Ett av de viktigaste sätten att vidmakthålla ett tillstånd av inre frid under förändring är genom meditation och tona in er på er Gudomliga Gnista av Ljus. När ni söker er inåt genom en meditationsteknik, som är i resonans med er själv, kan ni tona ut er från yttre stimuli, som kan hindra er från att ta emot information från er inre vägledning. Detta tillåter er att se vissa situationer och förändringar från ett högre perspektiv.

I denna översyn, kanske ni upptäcker att ni är kallad att frigöra er från eller förändra saker, som inte längre passar er.

När ni tonar in på er Gudomliga Gnista, kanske ni vill fokusera på egenskaper, som är viktiga för er. Dessa kan vara egenskaper som kärlek, vänlighet, medkänsla och omsorg. Ju mer ni fokuserar på dessa egenskaper, desto mer kommer de att expandera och stråla ut genom hela ert energifält. Detta kommer att ge er ett positivt kraftfält, som bidrar till att bära er genom tider av förändring.

Ju oftare ni under dagen och vänder er inåt er själv, desto oftare kan ni uppleva inre frid. Då ni tränar detta regelbundet, blir det ett standardmönster. Ni vänder er inåt för inre frid och vägledning, samt för att utvärdera en förändring och att gå vidare för det högsta goda.

När ni gör det, är det mer sannolikt att förbli i en lugn och positiv sinnesstämning. Fråga efter det högsta goda för alla. Öva vänlighet, medkänsla och kärleksfulla tankar. Genom Lagen om Orsak och Verkan, blir utfallet det mest fördelaktiga resultatet för alla parter.

Genom att medvetet praktisera inre lugn och frid, kan ni gå vidare på er uppstignings väg.

Kära, vet att vi är med er under dessa tider av förändring. Kalla på oss för att vara med er och för att hjälpa er, för vi är bara en tanke eller en viskning bort. Vi applåderar er för ert mod under denna tid och vi är glada att ni väljer inre frid under tider av förändring.

Vet att ni är mycket älskade.

VI ÄR Ärke Zadkiel och Archeia Holy Amethyst, tillsammans med en mängd av Ljus Änglarnas Verklighet.

… Och vi omger er med kärlek.

Så är det.

 

All rights reserved Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.

Utstationering på webbplatser är tillåtet så länge informationen inte ändras, görs utdrag eller läggs till och kredit ges mitt författarskap, inklusive mitt namn och hemsida. Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.

Denna information kan publiceras i tidskrifter, tidningar eller offentliga tryck endast med skriftligt tillstånd. E-post: Linda@PersonalPathwaysOfLight.com

Du gillar kanske också...