Ärkeängeln Zadkiel via Linda Robinson, 5 april 2016

Unknown

Ärkeängeln Zadkiel, 5 april 2016 

Via Linda Robinson

Låt ditt hjärta sjunga

 

 

Hälsningar kära vänner! Det här är Ärkeängeln Zadkiel tillsammans med den Heliga Lady Amethyst och en stor skara från Änglarnas Ljusrike. Idag vill vi ge er ett Ljusmeddelande som handlar om att låta hjärtat att sjunga.

 

Hjärtat finns där ni börjar få tillgång till de högre dimensionernas energi. Hjärtats energi är detsamma som Kärlekens energi. De högre dimensionernas energi baseras på Kärlek. Det är en universell Kärlek som sträcker sig bortom romantisk kärlek.

 

Kärlekens energi är en universell vibration som omger hela skapelsen. Det är en energi som hummar genom alla Universa och förenar både det manifesterade och den omanifesterade potentialen av Allt Som Är. Det är essensen av rent Ljus.

 

Ljuset förenar er med Allt Som Är genom den Gudomliga Gnistan i ert hjärtcenter. Det är den plats som ni kan vända er till för att känna er anslutna till hela mänskligheten och till Allt Som Är.

 

När ni lever på ett sådant sätt att ert hjärta sjunger, förblir energin i ert hjärtcenter klar, och ert Ljus lyser starkt. Ju klarare energin är i ert hjärtcenter, desto starkare lyser ert Ljus.

 

När ert hjärta sjunger är ert Ljus sammanhängande och rör sig i samma riktning på ett organiserat sätt. Det finns inget som får energin att röra sig i olika riktningar. Ni är klara över vad ni vill och vad som får ert hjärta att sjunga. Det gör det möjligt för energin att röra sig framåt på ett organiserat sätt.

 

När det inträffar är er personliga energifrekvens högre. Detta gör att ni kan få tillgång till energin i de högre dimensionerna och ni börjar höja er till högre nivåer. Där finns ingen kamp eller stress. Det händer automatiskt eftersom ni har tillåtit ert hjärta att sjunga.

 

De många planetariska energiskifterna har hjälpt till i processen med att få ert hjärta att sjunga. Varje skift för med sig saker till Jordens yta och till ert medvetande för granskning. Ni har möjlighet att avgöra vad som får ert hjärta att sjunga. När ni är klara över det, blir ni erbjudna att höja er till högre nivåer.

 

Att vara klar över vad som får ert hjärta att sjunga är en pågående process. Som Ljusvarelse förändras ert energifält hela tiden och flödar i enlighet med era tankar och känslor, såväl som med det planetariska energiskiftet. Detta ger en fantastisk möjlighet för er gå framåt.

 

Att vara medveten om den förändrade energin är en viktig del för att låta ert hjärta sjunga. Det ger er möjlighet att flyta med energin. Det ger er också möjlighet att släppa det som inte längre känns rätt för er. Det frigör energi så att ni kan utforska nya intressen. När det sker förnyar er energi sig själv hela tiden och ert hjärta sjunger.

 

Varje dag ger er möjligheter till nya insikter, eftersom ni lever i nuet. Ni blir medvetna om konceptet att nuet är allt som finns. När ni blir medvetna om nuet, börjar en känsla av lugn att strömma ut från er, och ert hjärta sjunger.

 

När ni fokuserar på vad det är som får ert hjärta att sjunga, låter det insikterna flöda mer naturligt, därför att ni har höjt er energetiska vibration. Ni befinner er i ett homogent Ljus. Ni är i flödet. Ju mer ni engagerar er i den här processen, desto oftare kommer den att inträffa. Snart kommer den att bli ett sätt att leva för er.

 

Det betyder inte att ni kommer att ge avkall på allt ansvar. Det betyder att ni medvetet avsätter tid varje dag för att göra det som får ert hjärta att sjunga. De aktiviteter ni väljer börjar bygga en bro eller ett nätverk av Ljuspunkter som tar er igenom det ni behöver göra under dagen.

 

Ju fler Ljuspunkter ni skapar, desto lättare kommer er dag att flyta på. Ni börjar höja er till en högre vibration som bär upp er när ni går framåt. Det är ett skapande av Ljuspunkter, som upprätthåller dem genom att vara medveten om vad som får ert hjärta att sjunga.

 

Om ni kan hitta en aktivitet som tidigare gjorde er lycklig men som inte längre ger er något, välsigna den för den lycka den gav er och skicka den med Kärlek till Universum. Den fridfulla energi som omgav den här aktiviteten är då fri att omvandlas till något som kommer att vara en energetisk kick för er vid en lämplig tidpunkt.

 

När ni stannar kvar i nuet är ni mer medvetna om när energiskiftena inträffar. Ni kan göra förändringarna gradvis och mycket lättare. Det blir ett flöde av medvetenhet om vad som får ert hjärta att sjunga i stunden. När processen äger rum, sjunger ert hjärta, och ni börjar flyta med sfärernas musik.

 

Kära Vänner, vi är glada för att ni låter ert hjärta sjunga. Vi gläds med er varje gång vi hör den underbara musiken i ert hjärtas sång.

 

Var medvetna om att ni är mycket älskade. VI ÄR Ärkeängeln Zadkiel och den Heliga Lady Amethyst och vi omger er med Kärlek.

 

Och så är det.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

All rights reserved Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.

Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given.  Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.

This information may be published in journals, magazines or public print only with written permission.  Email:  Linda@PersonalPathwaysOfLight.com

Website:  www.PersonalPathwaysOfLight.com

 

Du gillar kanske också...