Ärkeängel Zadkiel via Linda Robinson, 31 maj 2017

Ärkeängel Zadkiel via Linda Robinson, 31 maj 2017

Linda Robinson ~ Ärkeängel Zadkiel ~ Att ta emot medvetandets ljus.

 

MEDDELANDE FRÅN ARCHANGEL ZADKIEL ~ JUNI 2017

Överfört via Linda Robinson

ATT TA EMOT MEDVETANDETS LJUS

 

Hälsningar älskade,

Detta är Archangel Zadkiel, tillsammans med Archeia Holy Amethyst. Vi i hälsar er i Kärlek. Idag vill vi diskutera att ta emot Medvetandets Ljus.

Det mindre täta Ljuset med högre frekvens når er planet i en allt snabbare takt och med högre intensitet, än vad ni tidigare har upplevt. Ljuset cirkulerar i och runt Universum för att ge möjligheter till alla livsformer att utvecklas. Det inbjuder er till att uppleva känslan av lätthet i medvetandets utveckling.

Medvetandets Ljus är en vibrationsfrekvens, snarare än en fast form. Därför kan uppmaningen att ta emot medvetandets Ljus förekomma på många olika sätt. Det kan tyckas som en lugnande, mild form av energi. Det kan kännas som en mjuk bris trots att det vindstilla. Det kan låta som en spröd melodi eller det kan vara en tanke som dyker upp i ert sinne. Det kan till och med vara en vacker regnbåge eller doften av er favoritblomma. Oavsett vilken form det tar, kommer det att visa sig när ni är öppna och redo för att ta emot detta ljus.

När ni tackar ja till inbjudan att få Medvetandets Ljus, kommer det att röra sig försiktigt runt er. Dess porlande Ljuspunkter strömmar mjukt in i ert energifält och blandar sig med ert befintliga energimönster. Ni kan reglera flödet genom att kommunicera med Ljuset för att låta det få veta, när ni är redo att ta emot mer. Ett partnerskap mellan er och Ljuset.

Ljuset uppmanar er att stiga till en allt högre grad av medvetande och ni samtycker till att bära detta högre vibrerande Ljus för allas högsta goda.

Förberedelser för att ta emot Medvetandets Ljus är en pågående process. Ju mer ni förbereder er för att ta emot Ljuset, desto lättare kan ni införliva det i ert energifält. Ju mer ljus ni införlivar desto mer kan ni ta emot.

I våra tidigare meddelanden har vi diskuterat att det är bra att släppa gamla, föråldrade tankesätt för att kunna förbättra denna process.

Att vara medveten om era tankemönster gör att ni lättare kan följa er nuvarande position. När ni reflekterar över er dag kan ni bedöma, om ni under liknande omständigheter i framtiden behöver förbättra ert sätt att tänka eller om ni behöver göra andra justeringar.

Till exempel är, förändring konstant i 3D-världen. När ni anpassar era tankemönster för att återspegla konceptet ständig förändring, kan ni vara mer förberedd inför förändringar. Ni inser att förändringar kan inträffa, även om ni kanske inte alltid gillar det. Ni kan förstärka era inre förmågor, så att ni förbättrar er förmåga att förbli centrerad vid förändringar. Dagliga metoder för meditation och tyst tid kan hjälpa er att bygga era inre förmågor.

Om ni upptäcker att ni har vissa tankemönster, som uppträder regelbundet och orsakar problem, kan ni bestämma er att reflektera över, vilka tankar och känslor, som ligger bakom dessa tankemönster. I en situation förknippas mycket ofta den första tanken med en underliggande tanke eller känsla. När ni blir medveten om dessa mönster har ni möjlighet att ändra tanken eller behålla den. Även om ni kanske inte kan ändra situationen är ni medvetna om och kontrollerar era tankar kring det.

Därefter kan ni medvetet bilda nya, mer inkluderande och expanderade tankemönster. Detta kommer att bidra till att skapa nya vägar, som ljuset kan flöda i. När dessa nya vägar formas, inser ni att ni är mer öppna för ännu fler nya tankemönster. Ni kan bli medvetna om nya sätt att betrakta situationer, som ni tidigare aldrig har gjort. Ni kan kanske se alla sidor av en situation och förstå varje synpunkt, medan ni mycket klart är medveten om vilken synpunkt, som representerar ert nuvarande tillstånd av medvetande. Det betyder inte att ni måste sympatisera med varje synpunkt. Utan helt enkelt bara observera och vara medveten om varje synpunkt.

Observation och medvetenhet tillåter er att vara observatör. Eftersom ni bara observerar, är ni inte engagerade på en känslomässig nivå.

Ni kan fråga efter det högsta goda. När ni gör det, kan ni ta in ännu mer av Medvetandets Ljus. Detta lyfter er till en högre vibrationsnivå. När ni får mer ljus, strålar det ut från er till alla omkring er och det sträcker sig också ut över hela universum.

Det är en fortlöpande process och cykel. Ju större er förståelse är, desto mer medvetna blir ni. Ni utvecklar era egna framsteg i er Uppstigningsprocess och ni kan vara mer tjänande genom att utstråla ert ljus och genom att vara det magnifika väsende som ni är.

Vi är glada att ni utvidgar er förmåga att ta emot Medvetandets Ljus. Vi är med er när ni gör den här magnifika resan för ökad medvetenhet och Medvetandets Ljus.

Vet att ni är mycket älskade.

Vi är ärkeängeln Zadkiel och Arkeia Holy Amethyst… och vi omger er med kärlek.

Och så är det.

Copyright © 2017 Linda M. Robinson, PersonalPathwaysOfLight.com. Alla rättigheter är förbehållna. Upplägg av texten på webbplatser är tillåten så länge informationen inte ändras, görs utdrag eller läggs till text och kredit för upphovsrätt, inklusive mitt namn och hemsida, ges. Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com. Denna information får endast offentliggöras i journaler, tidskrifter eller offentligt tryck med skriftligt tillstånd.  Email: Linda@PersonalPathwaysOfLight.com

 

 

 

Du gillar kanske också...