ÄÄ Zadkiel via Linda Robinson, 30 augusti

ÄÄ Zadkiel – Ett Ljus av Frid

30 augusti 2015
Kanal: Linda Robinson

 

Hälsningar Älskade Ni,

Detta är Ärkeängeln Zadkiel, tillsammans med Lady Ametist, sjunde Strålen av Transformation och Manifestation. Vi har sällskap av Hathors, Sirianerna, Arkturierna och en värd från Änglarnas LjusRike. Vi lämnar detta Budskap om Ljus tillsammans, för att visa det inbördes förhållandet mellan Alla Ljusvarelser. Idag vill vi diskutera er möjlighet att bli ett Ljus av Frid.

Många vågor av högre dimensionell energi fortsätter att nå er planet. Detta ger löpande möjligheter för snabba framsteg på er andliga väg. Det ger er också en möjlighet att stå till tjänst som ett Ljus av Frid på en flerdimensionell nivå.

I ert dagliga liv, kan ni stöta på personer som är medvetna om dessa energiskiften likaväl som de personer som inte är bekanta med dem. Förändringarna inträffar oavsett någons medvetenhet om dem. Oavsett om de omkring er är medvetna om dessa energiändringar, ges ni möjlighet att vara ett Ljus av Frid genom att få tillgång till den högre energin, att vara ett lugnt centrum av energi och utstråla en känsla av frid.

Denna högre dimensionella energi kan nås med en ren avsikt och en önskan om det högsta bästa. Intentionen som ni sätter förbereder scenen för allt som följer. Den skapar ett energimässigt mönster som kommer att locka liknande vibrationsenergi till den. När er avsikt är för frid och för högsta bästa, så tillåter detta de många Högre Väsen av Ljus att komma in och hjälpa till vid manifestationen av er avsikt.

När ni har satt er avsikt, är nästa steg att hålla era tankar och känslor på en hög vibrationsnivå. Genom avsiktligt fokus, kan ni hålla era tankar fokuserade på positiva, höga vibrationella saker. Era känslor kommer att följa era tankar med en liknande hög vibration.

När detta händer, kan ni få tillgång till högre dimensionell energi och föra ner den genom ert kronchakra till ert hjärtcenter. Hjärtat är centrum för att vara ett Ljus av Frid. Ni kan då märka denna höga energi med en kärleksfull vibration. Den kommer att genomsyra hela er varelse. Varje cell, vävnad och organ kommer att bära denna kärleksfulla, fredliga energi när ni håller ert fokus på frid och kärlek. Ni kommer att få en glöd av frid omkring er.

När detta sker, kanske ni upptäcker att ni är mycket mer riktade inåt och svarar inte så snabbt på yttre omständigheter. Det är som om ni är i ett tillstånd av inre samhörighet med er Gudomliga Gnista och med Allt Som Är.

Sedan strålar era fredliga vibrationer ut från er och välsignar alla omkring er. Er utstrålning lyser genom flera dimensioner.

Ni är ett strålande Ljus av Frid. Ni är en kraft av Kärlek och Ljus för det högsta bästa.

Det finns många sätt att behålla ert inre centrum som ett Ljus av Frid. En daglig fokus på er avsikt att bli ett centrum för Fred, är ett sätt. Meditation, tyst tid, och att vända sig inåt hjälper er att fokusera er avsikt på Fred och att förbli medvetna om er anslutning med er Gudomliga Gnista och med Allt Som Är. Det är dit ni går för att söka uppfriskning och avkoppling. Det är er inre fristad.

En annan process är att se tillbaka på er dag för att se om det finns områden som ni vill rena och rensa. Detta kan göras genom att åberopa den Violetta Flamman med sin svala, uppfriskande, fridfulla energi. När ni känner den Violetta Flamman omkring er, kan ni uppleva hur er energi övergår till en fredligare vibration.

Det är viktigt att vara varsamma med er själva under den här processen. Om det finns områden som ni vill ändra, förlåt då först er själva för er del i något som ni vill förbättra. Erbjud sedan förlåtelse till andra. Varje individ är på en livsväg och får lektioner i det dagliga livet. Det är i erkännandet av lärdomar och införlivandet av visdomen från de lärdomarna som hjälper er att gå vidare och hålla ert centrum av fred intakt.

När ni behåller er avsikt att vara ett Ljus av Frid, vet ni inom ert varande, vilken teknik som ger resonans hos er och ger er en känsla av frid.

Ju mer ni fokuserar på ert inre centrum av Frid, desto starkare blir det.

Ert inre centrum kommer att stråla som ett Ljus av Frid. Ni kommer att bli en del av ett stort nätverk av andra själar som också strålar ut Ljus av Frid, och ett vackert rutnät av Ljus och Frid kommer att omge er planet och expandera i flera dimensioner.

Kära ni, vi är glada att ni arbetar tillsammans med oss ​​med att stråla Ljuset av Frid.

Vet att ni är högt älskade.

VI ÄR Ärkeängeln Zadkiel och Lady Ametist,

… Och vi omger er med kärlek.

Och så är det.

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...