Ärkeängel Zadkiel via Linda Robinson, 31 juli 2018

Ärkeängel Zadkiel via Linda Robinson, 31 juli 2018

Per Staffan 31 juli 2018

Hälsningar, Älskade Ni.

VI ÄR Ärkeänglarna Zadkiel och Lady Amethyst, och vi hälsar er med Kärlek. Idag önskar vi diskutera att vara helt närvarande.

Den inkommande energin rör sig snabbt till en högre frekvens. Den kallar dig att absorbera den och integrera den i din Varelse. Den kallar dig till ett högre medvetande.

När denna nya energi kommer in i ditt fält får du möjlighet att lära dig nya insikter för din progression. De är mycket subtila och kräver din fulla uppmärksamhet för att få de fulla fördelarna av dem.

Som en flerdimensionell Ljusvarelse är ditt energifält flytande. Det är inte en fast tidpunkt utan snarare ett ständigt föränderligt och utvecklande fält. Det är konstruerat för progression och lyssnar tillbaka till den tid då du var subtil energi och inte ännu blivit solid materia.

Som sådan, ju mer du förblir öppen för nya insikter, desto snabbare går du vidare på din uppstigningsväg.

Ett sätt att göra detta är att vara helt närvarande.

Att vara fullt närvarande innebär att man fokuserar på den uppgift man håller på med. Du fokuserar inte på vad du gjorde igår eller vad som kommer att ske i morgon. Du fokuserar på nuvarande ögonblick.

Det betyder inte att du är omedveten om vad som händer. Det betyder att du har utökat din medvetenhet till att omfatta det förflutna, nutiden och framtiden samtidigt. Du har fått förmågan att expandera och kontrakta din medvetenhet efter behov. Du är medveten om att linjär tid är ett tredimensionellt koncept, och detta frigör dig för att fokusera på det nuvarande ögonblicket. Du är en Ljuspunkt i det stora kosmos och händelser är energipunkter i denna process

Denna insikt låter dig fokusera på den energipunkt som för närvarande äger rum.

När du är fullt närvarande i ögonblicket kan du ta emot de subtila insikterna från Universum. Dessa uppmaningar kan komma i form av en tanke som passerar som en mild bris. När de kommer in i din medvetenhet kan de tyckas vara en kuriositet eller ett ifrågasättande om varifrån detta kom eller vad det betyder.

När du är inriktad på det nuvarande ögonblicket, förblir dessa insikter i ditt medvetande och finns där för att vägleda dig när du behöver dem.

Det är som om ditt energifält alltid är öppet för att få dessa insikter, och det anpassar sig för att reflektera över dem och tillmötesgå dem efter behov. Detta gör att du kan gå vidare eftersom du är öppen för att ta emot den inkommande energin.

För att förbli öppen är det viktigt att vara villig att ta emot de nya insikterna. Om du är fäst vid en förutbestämd uppfattning om hur saker ska vara, blir det svårare att känna igen insikterna när de inträffar. Men när du inte är kopplad till ett visst begrepp kan du flyta med den nya medvetenheten när den inträffar. Detta gör att du kan utvecklas med lätthet och nåd. Den nya medvetenheten kommer in i ditt energifält, och eftersom det är flytande, är den assimilerad som passande.

Det innebär inte att du automatiskt accepterar varje ny insikt. Det betyder att du är medveten om den. Om du är osäker på vad den betyder för dig, kan du placera det i vänteläge för vidare reflektion.

Förutom att vara öppen för att få nya insikter kan du förbättra denna process genom att fokusera på vad som händer i nuet. Var helt fokuserad på vad du gör. Det betyder inte att göra flera saker samtidigt så att du inte har något begrepp om vad som händer runt omkring dig. Det betyder att du är inriktad på uppgiften du håller på med, och detta låter dig ta emot inkommande insikter.

Om du finner att din uppmärksamhet flyger iväg från vad som händer kan du helt enkelt pausa, ta några djupa andetag, in och ut, och återvända med ditt fokus till nuvarande ögonblick.

Ju mer du övar på det, desto mer automatiskt blir det. Du kommer att slappna av när du är helt närvarande, och du kommer att vara ett med Allt Som Är.

Älskade, vi är glada att ni är helt närvarande i ögonblicket. Vi är med er när ni får insikter för det högsta goda.

Vet att ni är mycket älskade.

Vi ÄR Ärkeänglarna Zadkiel och Lady Amethyst

… och VI omger er med kärlek.

Och så är det.

Copyright © 2018 Linda M. Robinson, PersonalPathwaysOfLight.com. Alla Rättigheter Reserverade. Postande på webbplatser är tillåten så länge informationen inte ändras, tas utdrag ifrån eller läggs till, och kredit för upphovsrätt, inklusive mitt namn och hemsida, ges. Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.

Denna information får publiceras i tidskrifter, magasin eller offentligt tryck endast med skriftligt tillstånd. Email: Linda@PersonalPathwaysOfLight.com.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

You may also like...