Ärkeänglarna Zadkiel och Lady Amethyst via Linda Robinson, 1 maj, 2018

 

Hälsningar, Kära Ni!

VI ÄR Ärkeänglarna Zadkiel och ”Lady Amethyst” och vi hälsar er med Kärlek. Idag vill vi prata med er om att ta emot den nya energin.

Ni gör stora framsteg på er uppstigningsresa. Ni är medvetna om de oändliga möjligheter som väntar er på er resa.

Ni fortsätter att bli ”duschade” med en imponerande stor mängd av högre dimensionell energi som inbjuder er till att stiga till nya nivåer av varande. Den här energin innehåller en raffinerad typ av Ljus som kallar er till att inkorporera det i ert energifält, så att det kan lyfta er till högre dimensioner och öppna upp ert medvetande för nya insikter.

Varje gång ni stiger till en ny dimensionell nivå, så ges ni möjlighet att ”skärskåda de lektioner” som ni har upplevt och lärt på tidigare nivåer.

Till exempel, så har ni kanske lärt er att besegra en känsla såsom ilska och förbli lugn när situationer uppstår som tidigare skulle ha triggat den här känslan inom er.

När ni har stigit till en ny nivå av medvetande, kan en liknande situation uppstå, så att ni kan se om det finns några resterande ”områden” som behöver transformeras och släppas. Det här är inget straff, utan snarare en möjlighet för er att ytterligare rensa era energifält och era Ljuskroppar.

Det finns flera steg ni kan ta regelbundet, så att ni är redo att ta emot varje laddning av högre energi, när de kommer.

Att stanna i det innevarande ögonblicket kan hjälpa er att bli medvetna om när energiförändringarna inträffar. Då är det mindre troligt att ni blir överrumplade i oväntade situationer. Då kan ni förbli mer centrerade och uppfatta vilka områden ni önskar transformera.

Det som har hänt i det förflutna kan användas som vägledande information och som ett lärande. Ni kan undersöka en situation som hänt och få en lektion av den och transformera energin runt den händelsen. Framtiden ligger öppen för nya upplevelser. Det innevarande ögonblicket är ert utgångsläge för medvetenhet och möjligheter och det är portalen till att stiga upp till högre nivåer.

Ett annat viktigt steg för att ta emot den nya energin, är att ni övervakar era tankar. Det är lättare när ni stannar i det innevarande ögonblicket. Om ni ser att en tanke är allt annat än positiv, så kan ni lätt känna igen den och lätt ändra den till en mer positiv tanke. Genom medveten närvaro kan detta bli korrigerat innan det leder till en känsla som är allt annat än positiv.

De olika typerna av tankar skulle kunna liknas vid olika TV-program eller filmer. Varje program eller film har en övergripande typ av vibration. Ni väljer ett program eller en film baserat på era intressen. Om ni upptäcker att ett program inte är vad ni hoppades på, så kan ni bara byta kanal till en som passar er bättre.

Samma koncept gäller för era tankar. Varje slags tanke har en speciell vibration. När ni inser att ni har tonat in på en tanke som inte har den vibration som ni vill bära i ert energifält, så har ni möjligheten att byta till en tanke och vibration av en ”högre kanal”. Det här kan ske ögonblickligen när ni är närvarande i det innevarande ögonblicket.

När era tankar är positiva, leder detta till positiva känslor och ni har banat väg för den nya energin att inkorporeras och assimileras in till era Ljuskroppar. Allt går smidigt energimässigt och er vibration höjs till en högre nivå.

När er vibration ökar, upptäcker ni kanske att ni känner er öppna för nya och ”expanderade” koncept. Ett ”expanderat tänkande” är karakteristiskt för de högre dimensionerna. Att vara öppen för nya idéer och perspektiv kan också göra att man mycket lättare tar emot de nya energierna. Ju högre ni stiger, desto mer expanderade koncept.

När ni möter ett nytt koncept, kan ni undersöka det från alla perspektiv för att se om ni vibrerar med det. Om ni är osäkra på det, kan ni lägga det åt sidan så länge och be om ett klargörande vid en senare tidpunkt. Det viktiga är att ni undersöker det och tonar in till er inre guidning i ert beslutsfattande.

Ni förbereder er för att ta emot den nya energin genom att stanna kvar i det innevarande ögonblicket och genom att övervaka era tankar och att välja det bättre alternativet samt genom att ni undersöker nya koncept. Vi är glada över att ni tar dessa steg för att kunna ta emot den nya energin och stiga till högre dimensioner.

Vet att ni är högt älskade.

VI ÄR Ärkeänglarna Zadkiel och ”Lady Amethyst”

… och VI omsluter er med Kärlek.

Och så är det.

Översättare: Marie Nilsson

Du gillar kanske också...