Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 23 juli, 2017

Arkturiska Gruppen

via Marilyn Raffaele

23 juli, 2017

Hälsningar! Återigen kommer vi för att ge er stöd och kärlek, när vi vid den här tiden bevittnar de fysiska, emotionella, mentala och andliga ansträngningar som förekommer hos så många. Energierna som strömmar till Jorden har blivit allt intensivare och de leder till att frågor som vanligen inte är problematiska, förefaller vara mycket större och mer betydelsefulla. Ni blir alltmer känsliga för energi och sålunda upplever ni mer av den på sådana sätt som tidigare skulle ha passerat obemärkta.

I och med att medvetandet blir allt Ljusare, mer förfinat och öppet för de högre frekvenserna, börjar också individuella mediala förmågor stegvis öppnas upp, vilket tillåter att man lättare kan nå Ljusvarelser, Guider, samt även nära och kära ’på den andra sidan’. Det är helt enkelt så att nya och högre nivåer av medvetande genljuder närmare intill de högre dimensionernas frekvenser.

Många tror att de som har mediala förmågor, vilka låter sig tonas in på den andra sidan, är annorlunda eller speciella. Nej, kära ni, alla har dessa förmågor, för alla är andliga varelser, men vissa är mer medvetna om detta än andra.

Vissa har stängt ner sina mediala förmågor på grund av rädsla, efter att man i en tidigare livstid har blivit bränd på bål för att man använt dem. Andra tror inte att de är verkliga, och därmed manifesterar man avsaknaden av dem. Vissa väljer att blockera dem för att helt kunna koncentrera sig på vissa livslärdomar som valdes att bli fullbordade under denna livstid, medan andra helt enkelt inte är tillräckligt utvecklade för att på ett ansvarsfullt sätt hantera dessa gåvor och ens Högre Själv har tillfälligt blockerat dessa.

Många inser inte att Medvetande, som är allt som existerar (ETT) är energi. Ju tätare och mer o-uppvaknat ett individuellt medvetandetillstånd är, desto djupare, långsammare och tyngre är ens frekvenser (frånvaron av Ljus). I verkligheten är samtliga rent medvetande, men på grund av den tredje dimensionella energins täthet, måste själarna bli manifesterade fysiskt på Jorden.

Alla kan med lätthet förnimma tät energi, men de flesta förstår inte vad de känner. Fysiska platser där krig, kamper, smärta och lidande har ägt rum, fortsätter ofta ha kvar energin från dessa händelser, tills den blir utrensad. En utrensning sker för världen av sådana som har en ren avsikt och förmågan att rensa och föra in Ljusenergi.

Utrensningar sker också genom naturliga händelser, såsom eldsvådor. Många platser för Inbördes- och indian-krig har rensats med hjälp av eld. Glöm inte att Gaia är en levande själ som även hon utvecklas. Hon är inte bara en fläck med jord som ska nyttjas för människans skull.

I och med att individer utvecklas andligt, blir deras energifält allt ljusare, för Det Gudomliga Medvetandets Essens är rent Ljus. Individuella energifält kan lätt ses och förnimmas av alla som är känsliga för energi, eller som har en förmåga att kunna se auror. Detta är varför ni kan känna er dragna till, eller reserverade gentemot vissa individer, fastän ni i själva verket inte kan se deras energifält.

Alla kan förnimma andras resonans, för det finns bara någon som förorsakar antingen en harmonisering eller icke-harmonisering med den energi som förekommer, om det så handlar om en person eller en plats. Detta är varför ni kan känna ett behov av att undvika vissa platser, händelser eller människor – ni känner er helt enkelt ur synk med den övervägande energin. Respektera detta. Å andra sidan, så är det också en energiharmonisering som attraherar samman människor, platser och händelser, om de så är positiva eller negativa.

Evolution är den långsamma och ofta smärtsamma resan genom livstider av upplevelser, vilka behövs för att en själ slutligen ska vakna upp från sinnets illusioner, till det upplysta medvetandetillstånd som ständigt har funnits fullt närvarande, men som har hållits dolt bakom falska koncept och övertygelser.

Varje ny sanning som uppnås (inte bara intellektuell kännedom) utvidgar ens energifält och leder till att det växer sig klarare och ljusare och medger att man med större lätthet får tillgång till andligt utvecklade tankar, uppfattningar samt människor med samma resonans. Detta kallas Attraktionslagen.

Ni kanske frågar varför det finns de som har mediala förmågor och som inte förefaller vara andligt utvecklade. Deras mediala avläsningar och förutsägelser återspeglar ofta det tredje-dimensionella trossystemet och är fyllda med ’jämmer och elände’. Många av dessa människor utvecklades och bär inom sina cellminnen mediala förmågor som de fick i tidigare livstider, ofta genom tekniker för att manipulera energi och för att få tillgång till andra dimensioner.

Läror gällande energi-manipulation var en stor del av mysterieskolorna och var ägnade att hjälpa lärlingen i riktning mot upplysning. Men det fanns några som inte ännu var redo eller tillräckligt utvecklade för att på ett hedersvärdigt sätt kunna tillämpa teknikerna. Vissa bröt sig ut och började tillämpa vad de hade fått lära sig, för själviska ändamål, vilket var ursprunget till det som kallas svartkonst. Icke upplyst energi kan ses och kännas som tät, mörk och tung.

Det finns fortfarande idag de som söker efter att använda energi-manipulation för personlig vinnings skull. Ren energi är varken god eller dålig, utan den bara är. Men den kan användas, och den blir använd, till bådadera i samförstånd med användarens medvetandetillstånd och avsikt. Healingmetoder baserar sig på healerns förmåga att låta Högre Ljusenergi flöda och balansera disharmoniska energier.

Healingen förblir kvar så länge som patienten stannar kvar i sin harmonisering med de nya frekvenserna. Det inträffar ofta att individer helt enkelt återvänder till sina gamla sätt (de som framkallade disharmonin till att börja med), och medger att situationen återvänder. För dessa kommer energi-healingen vid en viss tidpunkt att upphöra att ge hjälp, för man måste lära sig att utföra sitt eget arbete.

Energi som har manipulerats för själviska ändamål förefaller tät och tung, på grund av frånvaron av Ljus. När den används till healing, uppträder den som kristallina färger eller guldaktigt Ljus. Detta är varför det finns så många berättelser om trolldom, energi-manipulering och negativ häxkonst, såväl som vita trollkarlar och kraftfulla healers. Dessa berättelser har tillgång till det kollektiva cellminnet och är inte enbart fantasi.

Det är viktigt att känna till att inte alla som är mediala, utan inte har något intresse för andlighet, blir en negativ manipulatör av energi. Många har seriöst studerat och fått lärdomar i mysterieskolorna och använde informationen såsom avsikten var. Lärorna i de urtida mysterieskolorna (det förekommer fortfarande några på Jorden idag) presenterades mestadels från nivåer av dualitet och separation, för detta var dessa tiders huvudsakliga medvetande.

Många som idag är medialt begåvade, i synnerhet de som finns inom alla healing-grenar och metoder för personlig utveckling, arbetade i de Heliga Healing-Templen från långt tillbaka i tiden och bär fortfarande dessa förmågor inom cellminnets energi.

När ni andligen utvecklas, ökar er förmåga att få tillgång till hittills otillgängliga frekvenser, på grund av att er personliga resonans nu förmår harmonisera med dem. Ni kanske börjar se människor och djur som har gått vidare. Många av er gör detta nu. Det sker vanligen under sömnen/i vaket tillstånd när ni ännu inte är helt vakna.

Det finns ingen anledning till att frukta dessa upplevelser. Var medvetna om att de som kommer till er kan vara förvirrade och vet inte var de är, eller ens att de har avlidit. De attraheras av ert ljus. Ni kan förklara för dem att de behöver gå till Ljuset, där hjälp och vägledning väntar dem.

Många av dessa kära som dröjer kvar, har genomgående varit inrotade med övertygelser om helvetet och fördömelse och som ett resultat är de skräckslagna att flytta ut ur den jordiska energin. Be att Guider eller släktingar ska komma för att hjälpa dem in i Ljuset. Om de efter ett tag vägrar ge sig av, kan ni helt enkelt be dem gå.

Frukta aldrig dessa upplevelser. Alltför många berättelser som är baserade på ovetskap om dualitet och separation har vidarebefordrats ner alltigenom livstiderna och är fortfarande en del av många religiösa läror. Denna falska programmering har lett till att många har blivit rädda, och tror på att allt som är ”medialt” är av ondo och därför måste fruktas och avfärdas. I verkligheten är ”den andra sidan” var och ens sanna hem och sålunda mycket mer verklig än jordiska upplevelser.

Det är oklokt att öppna upp er till den andra sidan utan tanke; genom spel, droger eller ceremonier. Det finns outvecklade varelser som skulle älska att kommunicera med er om ni tillät det. Var aldrig rädda för att förena er med era Guider och lärare, men uttala en avsikt att vara öppna enbart för Varelser av Ljus innan ni utövar kanaliserande eller kontakt. Denna avsikt behöver göras bara en gång.

Ifall, eller när, ni går in i rädsla gällande upplevelser av medial karaktär, för genast till ert sinne vilka ni verkligen är – inte en människa som är utsatt för några eller alla övertygelser av dualitet och separation, utan snarare ett uttryck för Gud i manifestation. Detta bekräftar att det inte finns något, absolut inget verkligt som någonsin skulle kunna separera eller förminska er till något mindre än det Gudomliga uttryck som ni är. När ni centrerar er och kommer i linje med detta högre medvetande, skiftar ni automatiskt till ett högre medvetande, ett medvetande där rädsla och energier som genljuder lägre, inte kan komma in.

All rädsla uppstår ur övertygelsen att något eller någon har skenbar makt över er. Rädsla kan inte existera i ett medvetandetillstånd som inte känner någon makt annan än Gud – den Gud som finns i ert eget Själv. Negativa intryck kan bara existera där det förekommer en energi som tror på att de ska kunna uppstå.

Detta betyder inte att ni aldrig mer kommer att ha en tanke eller en upplevelse gällande fruktan, eller få bevittna skrämmande tre-dimensionella situationer, utan när ni alltmer växer till ett medvetande gällande sanning, blir de allt glesare och det finns inte längre någon energi som ger dem näring.

De flesta av er har redan börjat lägga märke till ökad synkronicitet i era liv. Saker börjar falla på plats utan ansträngning och lösningar förefaller dyka upp när de behövs. Detta beror på att ni börjar identifiera er med Självet i stället för ert själv och förstår att det verkliga Självet är fullständigt och helt nu, inte i någon avlägsen framtid. Ett förvärvat medvetande av helhet och fullständighet uttrycker sig utåt på skenbart vanliga sätt.

Ni är skapare, men har inte varit medvetna om det och därför har ni sett upp till Gud i himlen eller till mänskliga lösningar för att fixa det som ni själva har skapat. Använd varje upplevelse till att undersöka ert trossystem och tvivla aldrig på att frid, harmoni och villkorslös kärlek är er födslorätt.

Hela resan handlar om att upphöra med att söka dessa saker i den yttre världen och i stället att minnas att de redan är fullt närvarande inombords och att sedan låta dem strömma ut som er varje upplevelse.

 

Vi är den Arkturiska Gruppen.

 

 

 

Note to readers–There will be no Arcturian Group Messages until late August.

 

http://www.onenessofall.com/newest.html

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...