Ärkeängeln Ariel via Genoveva Coyle, 24 oktober 2018

Ärkeängeln Ariel 24 oktober 2018

Hur stort är det som är du?

Ni står i kontakt med alla och envar som ”kärleksvarelser”. Öppna upp för kärleken och dela den med alla… kanaliserat genom Genoveva Coyle

God morgon kära ni! JAG ÄR ärkeängeln Ariel. JAG ÄR er älskade syster i kärlek. JAG ÄR er vän och stöttande familj och jag kommer här med ett kort meddelande och för att sprida kärlek och glädje till er alla, och genom er till många flera, bokstavligen till alla i er värld. Så enormt stora är ni, så vidsträckt står ni i förbindelse med alla och envar. Och inte bara det. Kärlek är otroligt smittsamt och lätt att sprida på det mest underbara sätt, och inget annat behövs för att påverka er och allt annat än att helt enkelt vara kärlek.

Jag vill att ni ska fokusera på denna kärlek och öppna er för den. Ha för avsikt att ta emot den fullständigt, utan förbehåll. Låt den flöda genom er, och släpp taget om alla rädslor och all oro över att den inte ska vara för alltid, att den ska röra vid er och sedan bara lämna er igen… ty äkta kärlek, Moderns kärlek, lämnar och överger er aldrig helt, det är helt enkelt omöjligt. För ni förstår, detta är vad och vilka ni är, var och en av er – kärleksvarelser!

Från och med detta nu, sträva efter att söka kärlek och skönhet i allt omkring er. Och inte bara att se och iaktta den, utan känna den, röra vid den med ert hjärta och er varelse. Upplev den och lär känna den på riktigt. Ni behöver inte lägga ner mycket tid på det, det behöver bara ta några sekunder av er dag. Se den i unga, oskuldsfulla barns ögon eller i era älskade husdjurs ögon; se den i de övergivnas sorg, hos de gamla som blivit lämnade ensamma, och hos de bräckliga; se den hos den sörjande modern som mist sitt sjuka barn, se den hos den sårade soldaten som traumatiserats på så många sätt i kriget; se den i de vilseledande och kalla politikerna… Se den överallt.

För det spelar ingen roll om den uttrycks helt öppet och fritt för alla där ute, eller om den endast är en liten glimt eller gnista av ljus och kärlek gömd bakom många, många murar. Ni kan se den överallt.

Ni vet att ni kan tillåta kärleken i era lysande hjärtan att flöda fritt och utan några begränsningar ut till alla, och i synnerhet till de som slutit sina hjärtan av smärta. Ni dömer inte, ni är långt bortom detta eftersom ni vet att det inte tillkommer er att förstå deras resa, det tillkommer inte er att försöka ta hand om deras situation eller lösa deras problem. Ni sår frön av aktivering och minnen med er beröring och er omfamning. Ni ger er villkorslösa och äkta kärlek för att sedan gå vidare och leva ert liv till fullo, på det sätt ni alltid avsett, eftersom ni vet att det finns så mycket ni planerat att vara och göra den här livstiden. Ni vet att det finns så mycket ni måste ge er från er själva till er själva, och att detta sedan spiller över och når ut till alla.

Kära ni, fokusera på godheten och ljuset som finns i allt och alla, och innan ni vet ordet av kommer er värld och hela världen att bli den kärlek ni är och höra den sång ni sjunger!

Jag lämnar er nu i ljus och kärlek! Farväl!

Översättning: Sara

Du gillar kanske också...