Shanta Gabriel via Ärkeängel Gabriel, 3 november 2019

Shanta Gabriel via Ärkeängel Gabriel

3 november 2019

11:11 Portalen till Högre Medvetande

 

Kära Ni,

Från tidernas begynnelse har det funnits tydliga stunder när Portalerna för Uppvaknande öppnas så att individer kan gå framåt. 11:11 Portalen är en kollektiv, hög-vibrationell portal som öppnas för att hjälpa medvetandet på jorden att utvecklas i denna tid.

Att träda genom portalen på ett bildligt sätt tillåter er att gå in i ert mest Utvecklade Själv, i enhet med Allt Som Är. Vi kommer att erbjuda förslag och visualiseringar så att er fantasi kan hjälpa er att skapa ett vackert scenario för att bemyndiga denna Ljus-fyllda ritual. Ni har blivit kodade inom er för denna stund av uppvaknande. Det är ytterligare ett steg i utvecklingen av medvetandet, ett med stor kraft och stort stöd. Ärkeänglarna står vid portalen för att hålla er i kärlek medan de erbjuder er styrka och mod att stiga in i ert nya uppvaknade liv.

Sedan digitala klockor kommit i stor användning, har bilden av 11:11 blivit mer bekant. Vad som ligger bakom symbolen är mindre känt. 11 har länge varit Änglasfärernas nummer med erbjudande av hjälp till dem på Jorden. När 11 syns tillsammans med 11 blir 11:11 en portal som symboliserar att Himlen kommer till Jorden, precis som höga bergstoppar når från jorden upp mot himlen.

Den viktigaste betydelsen av 11:11 är dess tillgänglighet som en Portal till högre medvetande, ett ögonblick i tiden då Änglar av Ljus kan ta de böner och goda avsikter ni erbjuder för att hjälpa deras manifestation på Jorden. Närhelst 11:11 visar sig fungerar den som en daglig påminnelse om att ta er en minut för att hålla era drömmar i hjärtat, erkänna stödet som finns tillgängligt i Änglasfärerna, och ha modet att affirmera er vilja att träda in i nya dimensioner av Kärlek. En ny nivå av Förening med ert Ängla-Själv, som samlat momentum de senaste 25 åren, finns tillgänglig i denna tid och den erbjuder en förunderlig stund av uppstigande befrielse från gamla mönster.

De nya möjligheter som finns tillgängliga bortom 11:11 Portalen är större medvetenhet och den djupare sanningen i era val och möjligheter. Många kommer att välja de gamla sätten, men de som attraheras av denna tid av Nåd kan gagna sig själva genom möjligheten att sväva, bemyndigade av Ärkeänglarna. Detta är en ceremoni av medveten avsikt, i harmoni med Gudomligt Ljus som kommer att påskynda medvetandets utveckling inom er och på Jorden.

Filtrering och Störning

Det är en tid för filtrering och störning. Nya uppfattningar om verkligheten filtreras genom energicentra inom er. Det sker störningar då dessa nya uppfattningar träffar kodningen i er kropps imaginära system på sätt som får er att förändras, likt metamorfosen av larven till en vacker fjäril.

Universum kommer att göra allt för att få er uppmärksamhet och uppmuntra er till att uppfylla er Själs öde. Störningar är obekväma med alla dess uttryck och får er att känna er upprörda. Men vet att alla sådana katalysatorer är utformade av er själ för att föra er till en ny nivå av utveckling. Eftersom stödet från Ängla-Dimensionerna är så tillgängligt, erbjuder denna portal i tiden en behagfull övergång så att ni tydligare kan se den värld ni väljer att skapa på Jorden, medan ni hjälper till med dess utveckling.

11:11 Portalen till det 5:e Dimensionella skiftet av Åldrarna släpper in ett harmoniskt flöde av Gudomlig Kärlek i er varelse. Detta kan påverka amygdala i den temporala loben i er hjärna på sätt som lugnar ned detta flykt eller kamp center och får det att återgå till dimensionerna i er ursprungliga Gudomliga blåkopia. Över åren har detta rädslo-center varit överstimulerat av trycket, övertygelserna och elektroniken i denna tidsålder. Mycket av det som kallas information är utformat för att öka flödet av rädsloenergi till detta center i hjärnan vilket får det att öka i storlek. Den resulterande vågen av obalanser, såsom panikångest, PTSD och allvarligare psykiatriska tillstånd har uppenbart skenat iväg.

Flödet av Gudomlig Kärlek genom varje människa kan skapa en expansion av uppfattningar, som om slöjorna dragits åt sidan så att ny klarhet dagas. Denna ökade klarhet manar till en känsla av befrielse och frihet till andligt uttryck inom er varelse. Böner för Jorden att ta emot en positiv förmån från detta ögonblick i tiden kommer att vara en stor fördel. Frisläppandet av tryck på 11:11 Portalen är likt början på ett hästlopp när hästarna hålls bakom grindarna. Då grindarna slås upp rusar rå kraft framåt och instinkterna tar över. Råheten i denna kraft kräver noggrann träning och vägledning, så att den går i riktningar som får mål att uppnås och belöningar att skördas. Era böner hjälper denna process.

Belöningarna från den tid vi talar om är de allmänt förhärskande i ett hjärta som söker Enhet, Frid och Harmoni inom sin varelse. Det går att få tillgång till dessa exalterade tillstånd bortom Portalen. Ärkeänglarna står närvarande och håller Ljusets styrkor som pelare vid portalen. Ni kan göra anspråk på detta bemyndigande av Gudomlig Kärlek för användning i ert eget liv.

Avsikten med 11:11 Bemyndigandet

Den större avsikten med detta 11:11 bemyndigande har alltid varit att jorda Gudomlig Energi i Jordens djup så att planetär evolution kommer att råda. Då miljoner uppvaknade människor får tillgång till det Gudomliga Ljuset genom Portalerna, blir Enhetsmedvetande den resulterande kraften som genomsyrar alla hjärtan i mänskligheten. Tvivla aldrig på miraklet av Spontan Utveckling som en kreativ möjlighet för det femte dimensionella skiftet på denna planet. Att be om mirakler i denna tid är mycket lämpligt.

Den hopflätade spiralen i DNA är en stark bild i upplevelsen av denna portal. Då strängarna i den dubbla spiralen hopflätas i den subtila kroppen, ansluter dessa de övre chakrana i energimanteln ovan kronan till Universell Närvaro. I spiralen nedåt ansluter de kronchakrat genom kroppens kärna till rotchakrat. De fortsätter från ryggslutet ner i jorden, ansluter till energimanteln nedan jorden och lyser upp de tolv chakrana i den subtila kroppen.

Bilden av den Dubbla Spiralen av DNA-strängar fungerar som en allegori för Symbolen för Uppvaknat Medvetande – såsom ovan, så nedan, denna symbol representerar Förkroppsligad Gudomlighet på en Jord som har blivit helig. Det finns också en djup förbindelse med flödet av Kundalini andlig energi då den slingrar sig genom kroppens energicentra. Detta subtila länkande involverar de två centra nedan ert rotchakra och tre ovan er krona för de 12 chakran av subtil energi som kommer till fullbordan med 12:12. När ni använder denna bild, länkar ni ert Mest Gudomliga Andliga Själv med ert mänskliga själv, anslutet till Jorden genom kärnan i er varelse.

Förening med Självet

11:11 Portalen öppnar vägen för denna förening med självet. Ni kan använda bilden av den dubbla spiralen för att påminna er om er linje från Himlen till Jorden. Ärkeänglarna står redo att välkomna er in i den nya kreativa kraften av upphöjd medvetenhet. Att omskola och vägleda de rädslofyllda tankar som plågat era dagar är bara en bön borta. Varje bön höjer er frekvens av energi och kan vara den som släpper lös den kritiska massan för Spontan Utveckling på planeten. Föreställ er att er bön är vändpunkten – den nyckel som passar i dörren till Enhet.

En Bön till er Egen Personliga 11:11 Ceremoni

Gudomliga Närvaro, Allt Som Är, och Ärkeänglar av Ljus:

Då jag förbereder mig för att bli vägledd genom denna 11:11 portal i tiden, ber jag att Ljuset av Gudomlig Kärlek rensar bort all disharmoni i mitt energifält. Jag släpper villigt bördorna av gamla övertygelser så att jag kan stå rak och röra mig fritt genom portalerna till Enhets-Medvetande.

I utrymmet av mitt rensade energifält ber jag att det ska fyllas med kraften av gudomlig Kärlek, Harmoni och Frid. Jag ber om att få ta emot styrka och mod att förkroppsliga dessa fält av Gudomligt Ljus och att jorda närvaron av Kärlek, Frid och Healing i Jorden för att hjälpa till i hennes utveckling.

Jag går samman med Ängla-Dimensionerna och de miljoner som arbetar i Guds Ljus, då vi leds genom 11:11 Portalen. Jag vet att då en lyfts upp, lyfts alla upp. Jag låter nya mönster av upphöjd Ljusenergi komma in i min mänskliga struktur i fullbordandet av Enhet – Förening inom min varelse med det Gudomliga.

Jag dansar genom de Ljusfyllda portalerna kännande din vägledning och vetande att kärleksfull medvetenhet om nya möjligheter i mitt liv kommer att beredas mig i varje ögonblick, med varje hjärtslag. Jag vaknar upp i ditt Ljus och omfamnar de Gudomliga Gåvor som erbjuds mig nu med största tacksamhet. Du ger mig Gudomlig förbindelse till större liv och jag tar tacksamt emot det. Jag är hedrad att få förankra detta Ljus i Jorden då Naturens närvaro väntar på min medvetenhet.

Håll mig med Kärlek och vägled mig då jag kliver genom denna portal in i 5:e Dimensionell medvetenhet, så att jag kan använda din Gudomliga Kärlek för att föra större Liv, Frid och Glädje genom min varelse och vara en välsignelse för Jorden.

För detta och alla dina välsignelser säger jag Tack. Tack. Tack

Så är det, Var så. Amen.

De nya nivåerna av 5:e Dimensionell medvetenhet som är tillgängliga bortom denna portal kan påverka alla aspekter av er varelse. Ni erbjuds en stöttad och frigörande väg genom dessa upphöjda portaler till nytt territorium för er Själs tillväxt på Jorden. 11:11 Portalen är ett stort ögonblick i tiden, ändå är det Gudomliga Ljuset som orsakar utveckling inom er i det ögonblicket, en gåva från en Tidlös Verklighet som är i harmoni med Allt Liv.

Och så är det.

© Shanta Gabriel
For Archangel Gabriel

November 1, 2019

www.ShantaGabriel.com

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...