Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel den 29 januari-2018

Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel den 29 januari-2018

 

Det har sagts att inneboende i varje problem finns dess lösning. Det är samma som med våra önskningar. En del av er tror att det är möjligt; annars skulle ni inte haft önskningen.

Er själ vet att vissa önskningar är nödvändiga för er att uppfylla för att uppnå ert livslärande i detta liv på Jorden. Detta är inte önskningar som är skapade av aggressiv marknadsföring. Dessa önskningar är de som ofta är djupt begravda i era hjärtan och är så värdefulla att ni kanske måste ge er själv tillåtelse att ens tänka på dem.

Ibland är det nödvändigt att expandera och utveckla idén om att allt är möjligt. Det är viktigt att vi inte tillåter oss att avfärda när en kreativ idé först poppar upp i vårt medvetande. Det kan bara vara början på en dröm eller en önskning som vi verkligen behöver ha i vårt liv för att skapa mening och syfte. Drömmarna som fortsätter komma in i mitt medvetande är de som jag vet att jag måste ge uppmärksamhet eftersom min själ påminner mig och mina önskningar inte försvinner.

Vi lever i en värld av ren potential där vi kan skapa förändringar och nytt liv flödar över genom vår uppmärksamhet. När spiritualitet och kvantfysik kommer tillsammans har kraften av den sanningen blivit dokumenterad efter år av vetenskapliga experiment.

I denna nya och kraftfulla tid av uppvaknande, känns det viktigt att vi får våra hjärtas drömmar uppfyllda genom att fokusera på våra intentioner av vad som uppfyller oss mest, vad som ger oss passion och ger oss glädje och mening till våra liv. Medför det en risk? Alltid, men för mig är det mer en risk att inte följa mitt hjärtas intelligens och min själs önskan.

 

Gudomliga sinnesnärvaro,

Tack för inspirationen från min själ som kommer i form av mitt hjärtas önskningar. Må jag ha omdöme att veta när en önskning är viktig att fokusera på och i enlighet med min själs högsta verklighet.

Må jag ha tillit att fullfölja när jag blir inspirerad av mitt Högre Jag och fokusera min uppmärksamhet på önskningarna som inte verkar vilja försvinna. Må jag ha det nödvändiga modet att fortsätta respektera mitt hjärtas djupaste önskningar.

Må jag komma ihåg att i förväg vara tacksam för de Kreativa Lösningarna som dyker upp som tillåter mig att uppnå mina drömmar på underbara sätt. Och må jag lära mig att på ett helt nytt sätt ta emot som tillåter mig att bli en klar kanal för de Goda Resultat som finns tillgängliga för mig från den Gudomliga Källan. Tack Gud, och så är det.

 

Shanta Gabriel

28 januari, 2018

www.ShantaGabriel.com

 

Du gillar kanske också...