Ärkeängeln Gabriel

Ärkeängeln Gabriels meddelande om expansion

Kanal: Marlene Swetlishoff

6 november, 2014

 

Kära Ni,

Låt oss samtala om den kvalitet av kärlek som kallas expansion. När ens medvetande expanderar, blir upplevelsen av livet rikare, djupare och mer verkligt. Utan de begränsningar som man brukade placera på sig själv, öppnas livet upp och blir roligare. Man börjar se människor som vänner i stället för fiender och man ser utmaningar istället för omöjligheter. Det finns mer klarhet i allt som man gör och livet strålar med obegränsad möjlighet och livfullhet. När man expanderar sitt medvetande, börjar man att smälta in i verkligheten och att flyta med livet istället för mot det. Man inser att man inte behöver göra eller få något för att vara sig själv. Man vet allt om sig själv och vad som gör en lycklig, glad och självsäker och på grund av denna kunskap, finns det frihet och en levande klarhet istället för förvirring i de val som man gör. Man upplever mer lätthet i stället för kamp i det dagliga livet. Man får mer gjort och känner sig bättre och lever ett mer autentiskt liv.

En expansion av medvetandet sker i ens liv som är en del av kärnan i ens hela upplevelse av livet. Processen att utvidga sitt medvetande ger en känsla av samhörighet med allt liv. Med expansionen av medvetandet kommer nya sätt att se verkligheten. Detta förändrar allt. Man ser saker som man aldrig uppfattat tidigare. Gamla filosofier och religioner verkar plötsligt naiva och man ger vika för en betydligt djupare förståelse. En grundläggande förändring i ens medvetande, på det sätt man förstår och interagerar med verkligheten sker. Expansion är det oundvikliga resultatet när detta inträffar eftersom det är i den riktning som allas mänskliga medvetande, som ett kollektiv, nu är på väg. Hela mänskligheten börjar älska och acceptera sig själva och varandra på ett sätt som de tidigare trott var omöjligt. De finner frihet från rädsla och upplever en återgång till en full medvetenhet om deras eviga väsen. De börjar leva i en full vibration av kärlek och självacceptans, och de förstår att det inte finns några begränsningar förutom de som de sätter för sig själva.

Varje individ blir medveten om sin kreativa förmåga och deras strålande potential. De blir medvetna människor med begränsade identiteter som istället relaterar till sina oändliga identiteter och gudomliga väsen. De blir medvetna om medvetandets energi. De eftersträvar att förkroppsliga medvetandet om sin högre jag, som är energin av kosmos inom varje individ och är den vilande energi inom dem som expanderar sin medvetenhet. En ny klarhet ger expansion av deras uppfattningar. De förstår

inverkan och effekten av en åtgärd innan de tar den. De inser att de har ett val om man vill handla eller inte handla. Deras sinne vaknar ur sin långa tupplur och de slutar att leva i en imaginär verklighet. De blir engagerade i sitt syfte och sin tjänst till världen. De ser, känner och njuter av den rikliga glädjen i livet som alltid har varit tillgängliga för dem. De börjar förstå verkligheten i den obegränsade makt som är kärnan i deras själ. Deras gåvor är integrerade i sitt dagliga beteende och sina dagliga handlingar och deras talanger blir en praktisk del av deras människoliv när de vaknar upp till deras potential att skapa gott i världen omkring dem.

Varje individ har rätt att fatta mer vågade val och alla har energin för att skapa ett stort och spännande liv. De kliver utanför deras upplevda medvetna begränsningar i utbyggnaden av deras förmåga att förverkliga sina gudomliga ursprung och identiteter. De återtar alla aspekter av deras väsen – deras mentala förmågor, deras emotionella energi och deras fysiska struktur i balans, anpassning och jämvikt. De utökar sin förmåga att uttrycka, att uppleva, och att dela med sig av sitt oändliga själv. De börjar släppa sina anknytningar till det välbekanta och det förflutna, till rädslan för förändring och det okända, till begränsade och begränsande föreställningar och självdestruktiva vanor. De släpper gamla känslor och sår och en känsla av att något saknas eller är fel på dem. De läker sina sår med kärlekens kraft som ger dem erfarenheten att de är kompletta och hela. Deras helhet och expanderade fysiska grund hjälper dem att lugnt och graciöst hantera de mentala, emotionella och andliga aspekterna av deras liv. De inser vad som är verkligt och upptäcker det som är viktigt för dem. Deras inre kompass leder dem mot sina mål för att leva sitt liv fyndigt och passionerat.

Expansionen av kunskap blir verklig visdom först när varje individ har upplevt det i sina egna hjärtan, sin egen själ, sin egen kropp och sin fulla varelse. Det är upplevelsen av denna integrerade visdom som upprätthåller och konsekvent stöder dem. Det är genom erfarenhet som positiva vanor bildas. Det är genom erfarenhet som horisonten av deras medvetenhet breddas. Det är genom erfarenhet de utstrålar glädje, uttrycker kreativitet och förkroppsligar spirit i sitt dagliga människoliv. Allt som de urskiljer denna sanning i kärnan av deras väsen, ger detta dem möjlighet att följa sitt hjärtas väg. När de har möjlighet att agera utifrån deras innersta sanning, upplever de en uppfyllelse inom sig, framgång i sina liv och salighet i deras existens. Glädjen av att agera från deras sanning är en av de heliga gåvorna av att vara människa, och de inser att det finns inget som är mer underbart än att må bra i alla aspekter av deras liv. Upprättandet och expansionen av ett medvetet förhållande mellan deras personlighet och deras oändliga själ stärker deras strålglans som ger dem en större kapacitet och utökat genomslag i att leva ett rikt och meningsfullt liv.

När jag nu återgår, må dessa ord väcka expansion och förståelse inom ditt sinne och hjärta.

JAG ÄR Ärkeängeln Gabriel

Översättare: Alexandra Davidsson – www.st-germain.se

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

 

Du gillar kanske också...