SaLuSa, 14 november

SaLuSa

14 november, 2014

Kanal: Mike Quinsey

Inget kommer att tillåtas att stoppa Ljusets framfart tills att det omsluter alla aspekter av era liv. Vid det laget kommer de mörka att ha lämnats bakom, då de har avgjort sin framtid genom tidigare handlande. Alla själar kommer att finna sig själva precis där de är ämnade att vara, både genom deras handlande och intentioner. Ingen kan undvika dess konsekvenser, men misstag kommer inte nödvändigtvis att förhindra er från att stiga upp. Det är er intention som är av vikt, och ibland med de bästa intentioner så gör ni fortfarande misstag. Om ni fattar beslutet att följa Ljusets Väg så kommer ni att hjälpas på vägen, och såvida ni inte blir distraherade och går vilse bör ni nå målet. Framsteg fastställs i enlighet med era vibrationer, vilket vid en viss punkt kommer att resultera i er Uppstigning.

Vi fortsätter att följa era framsteg in i den Nya Åldern, och vi observerar noga de mörkas aktiviteter. På sätt och viss är de som mest farliga då de slåss och håller på att förlora, men vi har tillräckligt med kontroll för att se till att de inte kan förhindra eller stoppa framstegen. Ert öde är redan kartlagt, och inom kort kommer ni att veta utan tvivel var er framtid ligger. Sakta men säkert så tar våra representanter på Jorden positioner som kommer att trygga framgång. Då vi så gör har vi kunnat se till att händelserna kommer att gynna de som arbetar för Ljuset, medan de förhindrar eller bromsar de i opposition från att blanda sig i. Sådant handlande är nu tillåtet då ni har gjort tillräckligt med framsteg för att klart indikera era intentioner att följa vägen mot Uppstigning.

Vi skulle vilja be individer utav Ljuset att hålla fast er på er väg, och inte svikta eller tvivla på slutresultatet. Ni är redan på vägen som leder till framgång och med tiden kommer det att snabbt tillta, och fler själar vaknar upp till sina uppgifter. De flesta Ljusarbetare är en del av vad vi skulle kalla den tysta majoriteten, som outtröttligt fortsätter med sitt arbete oberoende av vad som händer runt omkring dem. Deras styrka kommer ifrån att vara en mäktig kraft av Ljuset som väcker upp många andra själar runt omkring dem. Ni har genomgått otaliga prövningar under århundraden, men nu kommer ni få belöningen för era ansträngningar. Ljuset tilltar exponentiellt och har en global effekt. Förändringarna kanske inte än är uppenbara, men med tiden kommer det att bli uppenbart att en ny energi har tagit plats på Jorden.

Nyhetsmedia är fortfarande mycket kontrollerat, men ert internet har vuxit till en sådan enorm storlek att det är en gruva av information och ni kan få lära er så mycket därifrån. De mörka är naturligtvis medvetna om det och lägger ut falsk information på det, men ni bör kunna identifiera de sajter som är av den typen. Ni har redan många namngivna källor och sajter som ni vet ni kan lita på, och som är välkända. De mörka kommer att försöka att förvirra er med falsk information, men med försiktighet kommer ni att kunna identifiera dem. I själva verket så finns en överväldigande mängd information som är tillgänglig, och ni kan notera de som är utav Ljuset.

På Jorden infaller många incidenter som uppmuntras av de som söker att vilseleda folk. Falsk rykten cirkuleras och förvillelse följer, men vid det här laget bör ni kunna se igen sådana händelser för vad de är. Allt av Ljuset kommer att stå starkt och hålla testen av tid, så lita på er intuition då det gäller allt annat. Ni kommer ibland att göra misstag, men lär er från dem och gå vidare. Testen då det gäller hur det går för er är till vilken grad ni kan ignorerar vad som händer runt omkring er. Var fullt centrerade och stadiga på er väg, och då kommer ni inte att påverkas av några av de mörkas försök att lura bort er. Då tiden går så kommer ni att finna att saker och ting blir mycket lättare att hantera, och mindre benägna att orsaka er problem.

Då ni närmar er slutet av året så kommer tankarna vända sig mot vad ni förväntar er från det Nya Året, och vi kan säga er att det kommer att vara märkt av framstegen som görs för att föra in Uppstigningen. De kommer avslöjanden som förklarar sätten på vilka ni kommer att föra er in i förändringarna som kommer att bli uppenbara. Då inflytandet från de lägre energierna blir mindre effektivt så kommer ni att snabbt göra framsteg och slippa deras inflytande. Det blir en tid av glädje och lycka då er sanna historia avslöjas, och er framtid är säkrad.

Tack vare ansträngningarna från Ljusarbetarna så har fler och fler människor ett öppet sinne då det gäller oss, men många är fortfarande osäkra på eller till och med rädda inför utsikten att träffa besökare från andra planeter, och befarar att vi har andra avsikter. Då Rymdåldern har anlänt har dock många sinnen vaknat upp till existensen av andra liv. En del källor, såsom Science Fiction, beskriver oss som skrämmande varelser som enbart är intresserade av att ta över Jorden. Var säkra på att inget sådant hot finns och att ni är noga beskyddade av oss. Tidvis har andra civilisationer kommit så långt som till er Jord, men vi har förhindrat dem från att påverka er framtid. Sluttiderna är redan avgjorda och existerar i ”Nuet” redo att manifestera. Ni behöver inte oroa er då denna cykel har ett lyckligt slut, såsom utfärdat av Gud.

Då förändringarna på Jorden fortsätter att gå framåt kan det förefalla som att slutet är nått, men var säkra på att ni är stadigt fast i de tidiga stadierna av den Nya Åldern. Mycket arbete har utförts för att bortföra de sista resterna av de gamla sätten, och introducera fördelarna med den Nya Åldern. Många av dessa finns redan, men har hållits tillbaka till då den rätta tiden infaller, då de kan uttalas och avslöjas. Ni har redan en uppfattning om vad de är och de kommer att ge er framsteg på många fronter, såsom transporter. Ni kommer att slungas in i en framtid som kommer att övervinna behovet av att använda Jordens resurser.

Jag är SaLuSa och njuter av att ge er glimtar av framtiden som snart blir en verklighet. Så mycket väntar på er som kommer att lyfta upp er i en helt Ny Ålder.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Ursprungssajt:http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Du gillar kanske också...