Ärkeängeln Gabriel, 23 april

Ärkeängeln Gabriel

23 april 2015

Kanal: Marlene Swetlishoff

 

Kära ni

Låt oss ha en diskussion om den kvalitet av kärlek som benämns suveränitet. Denna kvalitet ger personer förmåga att ansluta till och använda den absoluta inre kraft som är deras naturliga födslorätt. De är anslutna inom sig till en stilla, enkel plats där de vet att de är bra nog precis som de är i ögonblicket, att de är vackra och värdiga, att de inte längre har något behov av att rättfärdiga sin personliga existens i denna värld, för sig själv eller någon annan. Då varje individ får balans i det gudomligt maskulina och feminina inom sig blir de mer kärleksfulla och medkännande med sig själva och alla andra. De blir passionerat engagerade med sina sanna äkta själv och med att uttrycka denna sanning i världen omkring dem. De börjar få mer mening och djup i alla aspekter av sina liv, arbeten, relationer och sina visioner av framtiden. De är mer medvetna om sin inre skönhet och styrka och den djupgående cirkeln av kärlek och stöd från familj och vänner. De ser världen som en trygg, säker och kärleksfull plats där de är djupt stöttade och bemäktigade att vara det bästa de kan vara. De kliver in i kraften och den strålande myndigheten av sin egen inre suveränitet.

Då de fortsätter att förfinas och släpper de mörkare aspekterna av sin varelse till ljuset av medvetenhet, vet de djupt inom sina kroppar, sinnen och själar, att undret, magin och mysteriet som är en naturlig del av deras mänsklighet och värld, är en viktig del i deras erfarenhet. När de succesivt omvandlas kommer de hem till sin Gudomliga Natur, och till medvetenhet om den skönhet, kärlek och livskraft som finns överallt och inom allting och till enhet med allt liv. De kommer till insikt om att det inte är meningen att de ska skjuta ifrån sig de tyngre delarna av sina liv, utan fullt ut engagera sig i dessa som sina lärare och guider i den andliga resan. Gåvorna av deras livserfarenheter, både de utmanande och de ljusa, finns där för att hjälpa dem växa och blomma ut till deras sanna, äkta själv, deras egen suveränitet. Dessa enkla sanningar gäller alla; varje individ är vacker, värdig, magisk och kraftfull bortom sin vildaste fantasi.

Dessa individer lever inte längre enligt de diktat från den yttre världen som inte ser eller ärar deras unika personligheter, och som avskiljer dem från deras inre skönhet och ande. Då deras personliga livsberättelse vävs in i de stora och små tingen i det dagliga livet så skär de en mall i den energetiska sfären som andra kan följa. De har tillit till att den vägledning som fordras för deras personliga arbete i den nuvarande livstiden kommer till dem då det behövs för att informera och guida deras andliga resa. De fortsätter att följa diktaten från sina egna själar och självständigheten i det egna varandet som återför dem till deras högsta drömmar och förkroppsligandet av mänsklighetens bästa kvaliteter. De väljer att fullt ut kräva de mirakel i det individuella livet som de blev lovade och är, i sin återtagna suveränitet, bemäktigade att leva i den skönhet och glädje som är deras speciella gåva till världen. De vet att de är tryggt hållna i kärlek och närvaro av Skaparen och de universella livskrafterna.

När de återtar sin suveräna frihet att, i varje upplevelse, välja hur de reagerar vad än livet för i deras väg, söker de inte längre veta sitt värde genom andra människors ögon. De har lärt sig att allt de egentligen behöver alltid finns inom dem och låter sitt vackra inre ljus skina utåt. De finner modet att förneka en kultur av förtryck och kräver frisläppande av deras hjärtan och själar och i detta upplever de ett större förkroppsligande av frihet i det dagliga livet. De agerar utifrån integriteten i sin egen personliga makt, suveränitet och myndighet över sina liv. De vet att det är deras personliga ansvar att leva med ärlighet, integritet och kärleksfullt omdöme, att visa rättvisa och medkänsla med andra så att allt som hindrar deras och mänsklighetens suveräna rätt att, som andliga varelser, leva och frodas, att allt sådant upphör att existera. Inom dem lever en djup varaktig självmedvetenhet som drivs av klarheten i inre vetande. De vet vad de behöver för sitt högsta bästa och välmående och är i ett bättre läge att göra goda val för sig själva. De följer den gyllene regeln i universell lag i all interaktion med andra.

Genom att kräva sin egen suveränitet gör de goda val för sig själva när de skapar sig ett hälsosamt och tillfredsställande liv som är riktat mot högre medvetande och den andliga väg av växande som de valt. De vet att oavsett hur avvikande det än manifesteras är allt liv en förlängning av det Gudomliga. De får näring av den högsta energi som flödar från alla människor och stödjer det fullaste uttryck i deras djupaste essens. De ser hur perfekt det Gudomliga stödjer deras suveräna verklighet. Livserfarenheten blir meningsfull när de väljer att leva i naturlig harmoni med det Gudomliga. Det är främst genom känslan av tacksamhet mot det Gudomliga som de öppnas för anslutning och uppriktning mot sitt suveräna själv. Livsupplevelsen blir meningsfull till den grad att de väljer att leva i naturlig harmoni med det Gudomliga och skapar därmed varaktig glädje och inre frid.

Må ni bli en mästare på att bemäktiga era djupare själv och låta perspektiven, insikterna och de bemäktigade förmågorna av er gudomliga essens vakna upp för att skapa nya sfärer av möjligheter och forma dem som lärande äventyr som expanderar och omvandlar medvetandet.

JAG ÄR Ärkeängeln Gabriel

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...