Ärkeängeln Gabriel via Marlene Swetlishoff, 5 november

angelgabriel2

Ärkeängeln Gabriel via Marlene Swetlishoff

5 november 2015

 

Kära Ni

Låt oss ha ett samtal om den kvalitet av kärlek som kallas frihet. Frihet är ett sinnestillstånd som tillåter en individ att göra val och vara villig att erfara konsekvenserna av det. Frihet kommer till personer som är självmedvetna och vet vad som krävs för att bibehålla sin mentala, känslomässiga och fysiska välmåga och sedan gör ett medvetet val för att uppnå, tillgodogöra sig och upprätthålla det målet. Frihet kommer när de inser att de är ett med Skaparen av allt och kraftfulla och obegränsade i sin potential. De kommer till insikt om att de alltid är fria att välja hur de ska reagera på varje given situation. De är fria att välja att uppleva något nytt, att ta en risk, att utmana deras nuvarande förståelse av sig själva och sitt liv. De är fria att ändra sig angående allt som de tidigare föreställt sig eller upplevt. De kan bestämma vad de vill med sitt liv och sedan ta de nödvändiga stegen för att följa sina drömmar och mål. De är tydliga med vad de vill uppleva och gör allt som behövs för att uppnå den upplevelsen så länge det inte stör, sårar eller skadar andra.

Känslan av personlig frihet ökar när de är villiga att göra vad som känns rätt oavsett vad andra tycker om det. När de förstår sin koppling till den gudomliga källan till allt liv, att det är källan till allt som är gott, öppnar det deras sinne för nya val, nya och spännande tillfällen och obegränsade möjligheter. De hittar frihet genom att lära sig att vara sanna mot sig själva och har förmåga att säga nej till andra när saker inte står i resonans med deras egna mål och visioner. Frihet kommer när de slutar att jämföra sig med andra och att tävla med andra, när de är villiga att göra val och tar fullt ansvar för konsekvenserna av dessa val. De utvecklar förmågan att välja för sig själva vad de verkligen önskar. De väljer en livsstilskvalitet som hjälper dem att vara avslappnade och inte längre ålägger sig själva onödiga självpåtagna plikter som tröttar ut dem mentalt, känslomässigt, andligt och fysiskt. De ärar sitt behov av tid med sig själva, av sig själva och för sig själva. De har lärt sig värdet av vilka och vad de är och ärar sitt behov av en regelbunden anslutning till sin gudomliga källa.

När de utövar sin frihet väljer de att använda sin energi, sina resurser och handlingar på ett klokt sätt som när deras själar. De blir fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt stabila vilket resulterar i generell andlig och utvecklande tillväxt. De tillbringar sin tid i ett tillstånd av balans vetande att allt de behöver få gjort blir gjort i gudomlig tid och ordning. De förstår att det att lära sig konsten att slappna av och spara på sin energi är den största gåva de kan ge sig själva och allt liv. De har förmågan att göra sina önskningar kända och att stå på ny och okänd mark och är fria att lyda viskningarna från sitt hjärta. De väljer att lyssna på vad deras gudomliga essens säger till dem och uppnår en nivå av förståelse som på verkar det sätt som de uppfattar sitt liv på. När de fritt gör medvetna val visar de sin villighet att hitta nya sätt att leva och vara och den gudomliga intelligensen som leder dem stöttar deras beslut genom att föra fram de resultat de avser på ett lätt och behagfullt sätt.

Deras gudomliga essens tar fram det gudomliga behaget till deras liv, såsom stort överflöd, hälsa, välmående, frid, glädje och kärlek som ett resultat av vad de tänker, känner och tror om sig själva, sina liv och det gudomliga. När de använder sin personliga frihet och väljer att syna och utmana de saker de blivit lärda att acceptera som sanningar, finner de sanningen om sanningen bakom dessa. Som ett resultat av denna undersökning om livet och dess mening finner de just att bara vara vilka de är och att göra det de gör i stunden är precis den frihet hela mänskligheten söker efter. De inser sanningen att den gudomliga närvaron finns inom dem och att de är unika uttryck för denna gudomlighet som lever på jorden för att fullfölja ett gudomligt uppdrag och syfte. De ärar sin egen inneboende gudomlighet och när denna närvaro blir mer aktiverad inom dem blir de ingjutna i en konstant fridfull känsla av välmående.

Varje omständighet de möter i livet innehåller frön till deras frihet så att de kan låsa upp dörrarna och riva ned väggarna som håller dem från att vara vilka de verkligen är. Det hjälper att se varje situation som en lärdom skickad som en möjlighet att befria sitt själv. Då blir det mycket tydligare att världen utanför självet alltid är en korrekt spegling av ens inre tillstånd av medvetande. Det kan vara smärtsamt att erkänna vad som då syns men det är också vägen till frihet som slutligen släpper loss majestätet i det riktiga varandet. De slutar att anklaga den yttre världen för vad de upplever för de inser att deras gudomliga energi läcker ut och kastas bort. De kommer till insikt om att svaret alltid finns inom dem. När varje individ av fri vilja gör valet att tillåta det gudomliga ljuset i deras hjärtan att skina, lyser det upp världen omkring dem och ger dem djup frid.

Må ni göra valet att låta era hjärtan sjunga och tillåta er själva friheten att lysa upp världen med ljuset i era själar.

JAG ÄR Ärkeängeln Gabriel

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

 

2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited.

Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

www.movingintoluminosity.com

Du gillar kanske också...