Ärkeängeln Gabriel, 8 maj

ÄÄ Gabriel

Kvaliteten av Respekt

8 maj 2015
Kanal: Marlene Swetlishoff

 

Älskade,

Låt oss tala om den kvaliteten av kärlek som kallas respekt.

Denna kvalitet manifesteras inom människor som att uppriktigt och gladeligen hålla varje person man möter i högt anseende och därefter upprätthålla detta värde i sin samverkan med dem.

Respekt är kvaliteten av att vara fullt närvarande med den andra i mottaglighet och medkänsla, som syftar till att relatera till den andra personen med en öppenhet i hjärta och sinne som hedrar deras resa i livet. Detta hjälper varje person att känna respekt och vara mer fullständigt sammankopplad i sitt medvetande och i sina handlingar.

Höga tankar och respekt är gåvor som man ger fritt till någon annan från sitt hjärta. Det är ett mycket kraftfullt sätt att stärka varje aspekt av sitt eget liv, för när man tillämpar principen om respekt för någon annan, finns det en känsla av ens egen kraft.

Man känner att man har ett starkt inflytande på andra människor i ens liv. Genom att hålla någon annan i respekt, väljer man att se den inneboende godheten i dem båda. Att visa respekt ger underförstått den andra ett gott rykte som de kommer att ha fördel av i framtiden.

Respekt och hänsyn till andra är en av de viktigaste ingredienserna till ett framgångsrikt liv. Bruket av att visa respekt förbättrar sina egna ideal, och gör det samtidigt möjligt för andra att nå deras.

Via komplimanger och att erkänna den andra personens goda gärningar och positiva egenskaper, matar man deras själar och för ut det bästa i dem. Man blir mer effektiv på att engagera livet, eftersom det expanderar deras sensoriska förnimmelse utanför deras eget hjärta och sinne.

De känner vibrationerna av allt runt omkring dem genom andra människor, naturen, sin omgivning och världen. Engagerande liv är en expanderande handling; Det öppnar nya vägar för positiv erfarenhet och skapar nya möjligheter för tillväxt.

Man vinner självförtroende av att hålla andra i stor respekt. Då de söker efter och upplever den sanna förundran och skönheten i någon annans innersta väsen, expanderar de sina möjligheter utöver deras normala självpåtagna begränsningar.

Då man höjer den andres känsla av välbefinnande, lyfts och höjs alla till en högre relationsnivå. De föreställer och förväntar sig ett bra resultat i interaktionen och reagerar mer effektivt på verkligheterna i sin omgivning.

Respekt är inte bara en underbar gåva man ger till andra utan är också en mycket givande gåva till sig själv. Genom att skapa en positiv självbild i förhållande till någon annan, får man en förbättrad känsla av godhet i sig själv och detta leder till val som ytterligare utökar sin känsla av välbefinnande.

Det är kunskaper inom en själv som gör att man har gett mer än man trott vara i stånd att ge, som expanderar ens känsla av vem man är och hur mycket man har att ge till andra.

Varje gång man lyckas respektera och lyfta varandra, bygger man på sin egen inre styrka. Man kommer till en medfödd förståelse av att man tjänar syftet av en större kreativ kraft och det hjälper till att stödja ens insats.

Genom att ge varje ögonblick innan dem sin fulla uppmärksamhet och sin egen kreativa touch, gör man dem till sina egna. Att göra detta och samtidigt behålla en känsla av det som har verkligt värde, förbereds man för vad som än kan komma och hjälper till med ens egen känsla av klarhet och möjlighet.

Det är hur man tänker, talar och agerar som bestämmer det sanna värdet av ens karaktär. Ens visdom och den respekt det bringar fram kommer från ens erfarenheter och interaktion med världen som ger dem nåd och ödmjukhet.

När man tror på sitt eget värde och respekterar det som är viktigt för en, har man ett inre förtroende och tillit till sin egen förmåga och resurser, vilket gör dem bekväma med sin nuvarande position i livet.

Att vara ärlig mot andra, belyser respekt för dem och ens egen känsla av värde och kan leda till positiva förändringar i relationens dynamik.

När man följer den gyllene regeln, att göra mot andra vad man skulle ha gjort mot sig själv, skapar det en atmosfär av förtroende och respekt.

Varje person lever sina liv byggda på övertygelsen om att de har värdighet, eftersom de är ett barn av det Gudomliga och börjar varje dag genom att leva upp till detta arv. De lever i glädje, kraft och seger av den vetskapen.

Att ha respekt för sig själv och andra ger en känsla av glädje och belöning av att lära sig om sig själv, andra och världen omkring dem och ger också en acceptans till de grundläggande värderingarna om ömsesidig respekt och tolerans.

Det finns ett intresse av att utforska och förbättra sina kunskaper om och visa respekt för olika religioner och kulturell mångfald.

De kan förstå och uppskatta andras synpunkter på dessa frågor. De är ärade, gedigna och pålitliga människor; deras ord är deras band, så de ger inte löften lätt och kommer inte att spara någon möda på att uppfylla sina åtaganden.

De riktar avsiktligen sina tankar, ord och handlingar för att bli den typ av person som andra kan respektera och lita på att ge givande råd och välkomna varandra med kärlek och respekt. De hjälper andra med en känsla av ödmjukhet och tacksamhet över att det Gudomliga hjälper andra genom dem.

Deras personliga lycka önskar se bra saker hända med alla runt omkring dem och denna andliga lycka lyser starkt i deras liv och i världen varje dag

Jag lämnar er nu med största respekt och mina välsignelser.

JAG ÄR Ärkeängeln Gabriel

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

“Archangel Gabriel: The Quality of Respect,” channeled by Marlene Swetlishoff, May 7, 2015, at http://www.therainbowscribe.com/archangelgabriel2015.htm

 

Du gillar kanske också...