Ärkeängel Gabriel via Marlene Swetlishoff, 24 september

angelgabriel2

Ärkeängeln Gabriel

Kanal: Marlene Swetlishoff, 24 september 2015

 

Kära Ni

Jag vill ha en diskussion om den kvalitet av kärlek som är känd som vördnad. Denna kvalitet manifesteras som en djup uppskattning av prakten och skönheten i världen omkring oss. Det är också en inre längtan att ansluta till något större än sig själv. Det är en kvalitet av hjärtat som leder till sökande efter det goda i allting. Känslan av vördnad ger röst åt ens önskan att ansluta till det gudomliga, att finna tillfredsställelse bortom sig själv i livets mysterium och heligheten i alla ting. Att förkroppsliga denna kvalitet för en närmare andra människor och världen omkring. Det är upplevelsen av att överträffa sig själv och att öppna upp för något större. Det är en känsla av förundran över att skönheten och härligheten som upplevs i världen fördes fram av Skaparen för människors rena njutning. Dessa känslor är heliga stunder som omfattar en disposition av hjärtat som erkänner skönheten, godheten och undret i varje skapelse. Det fyller deras hjärtan med lovord och tacksamhet till Skaparen för skönheten, undret och skapelsens mysterium. De firar Skaparen som källan och grunden för alla ting, synliga, osynliga och kända.

Vördnad upplevs som respekt och häpnad för väldigheten i den tystnad man upplever när man tittar upp på natthimlen som är fylld med gnistrandet från världar i oändlighet. Det är en djup uppskattning av expansiviteten i den gåva som frikostigt skänkts oss, förande med sig en känsla av enhet inom varje själ. Det är en naturlig reaktion på underverken i gudomligt skapande. Vördnad är den rörelse i hjärtat som uppkommer genom lyssnande på ett musikstycke eller en sång, genom ett konstverk eller skrivande, genom barnafödsel, eller genom kontemplation och att bara känna den utsökta skönheten i sammansättningen av alla saker, stora som små. Vördnad som känns i hjärtat är en kraft som drar ens fokus inåt och befäster och stärker själen. Denna livskraft erkänns inombords genom varande i vördnad och respekt för sig själv och andra på alla sätt. Man känner vördnad och respekt för Jorden och alla hennes skapelser genom att använda gåvorna av Jordens intelligens, kreativitet och kärleksfulla medkänsla genom påfyllnad på sätt som återställer, är hållbart och regenererar allt liv.

Vördnad är den heliga kalk som ger näring till under, helhet och ett firande av livet. Ett vördnadsfullt liv ges bränsle från ett medkännande hjärta och en generös ande. Det är ett liv som omfamnar kvaliteterna av glädje, fred, hopp och skönhet. När man värderar sitt liv på ett sätt som känns i hjärtat, finner man en väg att generöst värdera andra för att öka välbefinnandet och ekologin på Jorden, hela naturen och mänskligheten. Man behandlar alla och allt med respekt, förbindlighet, tacksamhet och vördnad. Som en tjänare av Jorden känner man vördnad för partnerskapet med naturen.  Man känner kärleksfull medkänsla med Jorden som källan och grunden för sin mänskliga livsupplevelse, som sitt hem, sin trygghet, sin frid, sitt förflutna, nuet och framtiden. Man uppskattar och värderar naturens väldiga mångfald av resurser och dess inneboende skönhet och gör allt i sin makt för att skydda allt liv. Man ser världen genom en lins av vad som är meningsfullt och vad som är vackert och vördar anden i skönheten som alltid finns överallt omkring.

Man är snäll mot naturen och bemödar sig om att förstärka och bibehålla skogar, oceaner, friska vattensystem och sköra ekosystem för framtida generationer. Man ser sin planet som en helig fristad i universum, en som är fylld med mångfald och överflöd för allt liv på den. När man är mitt i naturen känns den helig, att vördas och bevaras i all dess invecklade och sköra skönhet. Man ansluter till universum med kärlek, ödmjukhet, vördnad, firande och ett sökande efter djupare förståelse för sin plats i det. Man har en känsla av förtjusning med världen och känner att livet på Jorden är speciellt och att det är ett naturligt och gudomligt avsett tillstånd för mänskligheten.

När människor erkänner det heliga i allting och fokuserar sin uppmärksamhet på att se det gudomliga i allt, lever deras ande på en plats av vördnad för allt som existerar. Vördnad omfamnar många av de positiva andliga kvaliteter och värden i livet som människor strävar efter i sitt hjärta av hjärtan. Det väcker dem till den gudomliga närvaron i alla saker och för syfte och mening till deras liv. Genom att utveckla sitt inre liv växer de i visdom och kärlek och får en djup vördnad för det gudomliga. De är mer medvetna och involverade i världen runt dem och påverkar naturligt andra runtomkring och världen självt på mer livsbejakande och förstärkande sätt.

Må ni vörda det gudomliga inom er själva och andra och lita på att kärlek är svaret på allt och att den alltid råder.

JAG ÄR Ärkeängel Gabriel

2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited.

Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

www.movingintoluminosity.com

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...