Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 12 september 2021

Ärkeängeln Gabriel
Via Shanta Gabriel, 12 september 2021
https://tinyurl.com/ha4euwjx
Er väg till frihet är genom total acceptans av era otroliga olikheter.
Ni har alla blivit tränade på den här jorden för att passa in, att vara en del av hur saker och ting har varit och att inte göra avsteg från vägen för att förändra det som är. Det här är träningen och ändå, djupt inom sig vet de flesta människor sanningen – att det är endast genom att vara annorlunda som stora förändringar kan inträffa. I kreativitet ligger att inte vara den samma som alla andra. Det innebär att lyssna till en annan tonart – den inom er själva.
Så många människor går genom livet och känner sig som en utstött, som om det är något fel på dem därför att de inte är som andra. Vi säger att dessa otroliga olikheter är era gåvor att ge till världen. Det är dags att acceptera dessa skillnader och följa ert kreativa jag. Att försöka passa in kväver er själ.
Frihet kommer från att veta att dessa delar av er, som skiljer sig från andra människors, är nyckeln till den glädje och framgång ni önskar.
Det är genom att acceptera er själva som ni kommer att växa. Ni kan inte bara älska det som ni anser är bra med er själva och avvisa de andra delarna. De här andra delarna har också ett syfte. Att förstå det kommer att leda er till den plats av helhet som ni längtar efter.
Helhet innebär att man känner total glädje och kärlek inombords, och känner en anknytning till Gudskällan och allt i livet. Det här är bara möjligt om ni kan älska och acceptera alla olika delar av er personlighet.
Självkritik är en av de största faktorerna för att orsaka personlig smärta och bromsa tillväxten. Så det skulle vara till stor hjälp att hitta en ny roll för er inre kritiker. Det finns många situationer där den här typen av inre röst kan vara användbar. Tala helt enkelt om för den här sidan av er personlighet att ni uppskattar dess ansträngningar för att göra er till en bättre person, och se till att den är upptagen genom att sätta den i arbete på de områden där ni behöver mer ordning och organisation i era liv.
När ni lägger dömandet åt sidan kommer ni att känna en utvidgning i er hjärna, som låter inspiration och kreativitet komma in. Ni har redan dessa kreativa delar av er personlighet. De här är delar av er som strävar efter expansion och är länkade till er Högre Kraft och till Änglaenergin.
Öva:
Om ni kallar på Inspirationens och Kreativitetens Ängel för att visa er olika sätt att expandera och berika ert liv, kommer ett kraftfullt fokus av energi att börja arbeta i den riktningen. När ni börjar använda detta nya kreativa flöde, kommer det att bli starkare och starkare. Kreativa lösningar kommer att visa sig där de tidigare inte var uppenbara. Ni kommer att börja ändra gamla tankemönster som håller er tillbaka, och dörrar kommer att öppnas för att tillföra mer glädje, välstånd och originalitet inom varje område i ert liv.
När ni kan acceptera alla delar av er själva som unika och speciella på sitt eget sätt, kommer ni att få en känsla av frid inom er. Ni kommer att känna er mindre rädda för att följa er inre vägledning och intuition. Ni kommer att börja lita på er själva och uttrycka er originalitet. Kom ihåg att alla människor som är vördade och anses som stora personligheter av världen, är högt värderade för sina olikheter, inte för sina likheter.
Håll fast vid detta som er intention. Välj frihet och expansion istället för rädsla och förminskning. Fråga er själva vad ni skulle göra om ni kunde göra något? Vad som skulle få ert hjärta att sjunga? Be sedan om hjälp från
Änglarna för att skapa er vision för allas bästa, och var medvetna om att allt är möjligt. Mirakler är den naturliga ordningen i Universum. Var villiga att få saker att förändras till det bättre i era liv. Var villiga att se det goda hos er själva och acceptera de otroliga skillnaderna som gör er till de ni är. Och kom alltid ihåg att ni är mycket älskade – precis som ni är.
Ert budskap från Ärkeängeln Gabriel idag är:
Er väg till frihet är genom total acceptans av era otroliga olikheter.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...