Ärkeängeln Gabriel Via Shanta Gabriel, 25 oktober 2015

angelgabriel2

Ärkeängeln Gabriel, 25 oktober 2015

Via Shanta Gabriel

 

 

Sann Visdom och Ren Kärlek går hand i hand. Ni måste älska allt hos er själva innan Ren Visdom kan slå rot inom er.

 

När ni mottar ren kärlek från er Gudomliga Källa och ger det till er själva, kommer ert liv att förändras. Att älska sig själv innebär att acceptera sig själv som en elev som studerar livet. Ni vet att ni växer varje dag, och djupt inom er finns en gnista av ett upplyst medvetande som är Gud.

Om ni fokuserar på denna gnista av Gudomligt Ljus kommer ni att hjälpa den att växa. När ljuset av Gudomlig Kärlek växer, lyser det upp ert sinne och hjärta så att ni ser ert liv från ett mer utvidgat perspektiv. Det gör att ni kan nyttja Universums flöde och leva i mer frid och harmoni.

Att älska sig själv innebär att ni kan se egots påfund och sidor i er personlighet som skulle kunna förbättras. När ni ser klart, välsigna då dessa delar av er själva. Den här välsignande energin gör det möjligt för Guds Kärlek att flöda genom er. Era rädslor kommer att försvinna, och ni kommer att arbeta utifrån ett kärleksfullt hjärta i varje ögonblick.

Om självkritik skapade perfektion, skulle ni vara perfekta vid det här laget. Det fungerar inte på det sättet, så var snälla mot er själva. Ni befinner er i en mänsklig kropp på Jorden för att få en utbildning. Er själs tillväxt är på väg mot perfektion, men det är en process.

Ni är som en bit kol som håller på att bli en diamant. Det hjälper inte att tycka illa om den oslipade formen och önska att det var en diamant. Vad som krävs är en steg-för-steg-process med rätt verktyg som används med flit och omsorg.

Vidkänn er otroliga potential att bli en diamant. Låt Änglarna underlätta processen med att slipa bort de ojämna kanterna. Var medvetna om att det tar sin tid, och älska er själva för att ni bryr er tillräckligt om er värld för att vilja bli så bra ni kan.

Var lika tålmodiga och omtänksamma mot er själva som ni skulle vara mot ett litet barn. Håll fast vid Guds Ljus inom er. Be Änglarna om hjälp och lita på processen. Ni blir starkare och vackrare för varje dag. Vet att ni är otroligt älskade och ni förtjänar allt det goda livet har att erbjuda.

Kom ihåg:

Sann Visdom och Ren Kärlek går hand i hand. Ni måste älska allt hos er själva innan Ren Visdom kan slå rot inom er.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

TheGabrielMessages.com

 

Du gillar kanske också...