Ärkeängeln Gabriel via Genoveva Coyle 10 oktober 2017

Ärkeängeln Gabriel via Genoveva Coyle

10 oktober 2017

Hälsningar käraste ni! JAG ÄR Gabrielle, Suzanna Michaela Gabrielle, Ärkeängel och Kärlekens Lilja, Sanningens Trumpet, bärare av nyheter, i tjänst till Modern och till er alla. Jag kommer i sådan glädje idag för att lyfta upp er och för att gratulera er för ert mod och er ståndaktighet, för er beslutsamhet att kliva fram och hålla upp ljuset så att alla kan se det och följa det, om de så väljer.

I dessa tider råder kaos och tumult, och vi går inte så mycket in på att förklara orsakerna till den fortsatta turbulensen därute, för som ni vet håller en del av det på att rensas och renas, och en del av det är orsakat av dem som inte är villiga att släppa de gamla rädslobaserade sätten att styra genom förslavning av andra, och dessa negativa individer försöker mycket starkt att kapitalisera på dessa naturliga katastrofer.

För er, ni käraste och modiga, spelar det egentligen ingen roll varför det är på det viset, för ni förstår att ert uppdrag är detsamma … att hålla i den stabila platsen av kärlek och frid och mera, att bära glädje och hopp till alla, oavsett händelserna i världen.

Ni är jättelika och magnifika varelser av ljus, och ni är förankrade där ni för närvarande lever, och ni är förankrade på många platser på jorden genom era aspekter av själv, så ni vet att det ni tillåter er själva att känna och tänka spelar stor roll, för er vibration och ljuskvot kommer att fluktuera i enlighet med det.

Varför inte känna lycka och ljus i varje stund och låta er följa ljusets flöde? För friden till ert hjärta och lita på att ni flödar och får alla med er, och ja, ni flödar snabbt in i Moderns hjärta, in i den enorma oceanen i kärlekens Källa.

Alla utmanas väldigt mycket i denna tid, och alla måste konfronteras med sina egna rädslor och begränsningar. Ni, i frontlinjen, ljusarbetarna på den Nya Jorden, ni blir också utmanade att släppa taget, så att ni kan expandera era horisonter i ert arbete för ljuset. Ni vänder er till oss för uppmuntran och ja, vi är här precis bakom er och håller om er hårt med vår kärlek och omfamning. Ni tar ett steg i taget in i det okända, vetande att ni är på rätt väg. Ert uppdrag blir uppgraderat och expanderat, och ni anförtros mer ansvar då ni klarar att hantera sanningen given er.

Ni kan nu förstå att varför det inte är för det högsta bästa att ni får alla detaljerna i ert uppdrag till del; ni inser i efterhand att ert ego skulle fått er att tveka och sabotera hela uppdraget och planen. Men nu när ni börjat förstå den verkliga makt som ni äger, skulle ni inte vilja göra det på något annat sätt.

Ni litar mer och mer på er själva som sändebud för Moderns kärlek och ljus och kommer att föra Hennes visdom och ljus och ovillkorliga kärlek till världens oroliga platser. Ni vägleds att föra ert strålande ljus och öppna hjärta in i mörkret och sitta där fridfullt och utan rädslor, tyst låtande Källans kärlek hällas i dem som gömt sig i rädsla i så lång tid.

Ni är fredliga krigare av ljuset, men ni far också överallt för att utropa och tala om att ljuset och kärleken har anlänt. Ni förkunnar att de gamla tiderna är över och att Faderns/Moderns/den Endas önskan är att det på planeten Jorden bara kommer att finnas ljus och kärlek och frihet.

Medan ni är stadigt förankrade i er gudomliga auktoritet låter ni dem som levt i mörkret så länge komma till er och få känna värmen i ert ljus, öppna deras hjärtan och ögon och slutligen känna att de är trygga, att de är älskade och accepterade som älskade barn av Gud, och att de också kan finna sin väg tillbaka hem. Ni talar om för dem ”Inget mer av de gamla sätten, för det är inte längre acceptabelt!”, men ni visar dem också medkänsla och kärlek på vackra och meningsfulla praktiska sätt genom att låta dem se och känna de höga vibrationerna av ovillkorlig kärlek.

Käraste ni, detta är vad ni lovat att göra när rätt tid infaller, och detta är hur vi förändrar och lyfter upp världen, lyser upp ett mörkt hörn i taget. Ert arbete är beundransvärt och häpnadsväckande och ni får mina gratulationer och mitt fulla stöd!

Jag lämnar er nu med gyllene bubblor av glädje och kärlek. Till nästa gång, farväl.

Source – Channel: Genoveva Coyle

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

Du gillar kanske också...