Gabriel, januari 2015

ÄÄ Gabriels

Meddelande för januari

Kanal: Marlene Swetlishoff

Kära Ni,

Låt oss ha ett samtal om den kvaliteten av kärlek som kallas att hjälpa, stå till tjänst. Vad är den sanna innebörden av att hjälpa? Att stå till tjänst är ett sätt att få djupare kontakt med den andliga sammankopplingen av världen man lever i. Varje gång en person hjälper någon annan, kommer de närmare sin väsentliga gudomlighet. Då de tjänar andra, måste de glömma jaget och koncentrera sig på den givna uppgiften, att göra det som behövs efter bästa förmåga för ett framgångsrikt resultat. Med processen av att glömma jaget, följer en storslagen känsla inom dem, som uppkommer av att ge service som är generös och välvillig. Att försöka nå sitt högre jag genom att tjäna andra är en storslagen offerhandling som renar, och möjliggör för en individ att utnyttja sin mäktigaste tillgång, kärlek, utan längtan efter att få tillbaka. Genom att öka sin förmåga att tjäna, utvecklas själen och för fram de gåvor som finns inom dem. Det ger dem möjlighet att uttrycka dessa gåvor tydligt och fullständigt. Att lära sig att tjäna ger dem möjlighet att ge dessa gåvor utan tvekan, utan förbehåll, i friheten över att deras själ menar att uttrycka dem från ögonblick till ögonblick. Sann hjälp bär med sig stor glädje, stor kärlek och medkänsla och genom att dela med sig, förmedlar ens själ de välsignelserna den innehåller, till någon annan.

Att hjälpa är ett sätt att känna sin större andliga anslutning på ett djupare plan, och som förbinder en med en verklighet mycket större än vad som är tillgänglig för det mänskliga jaget. Osjälviskt tjänande bygger på en identifikation med själen i stället för den lägre aspekten av jaget som är extern. Detta möjliggör ens hjälp till andra, att vara mer kärleksfull, kreativ och effektiv och som expanderar deras syn på den värld de lever i. Det gör djupa och fantastiska saker för anden inom varje individ när de känner tacksamhet i sina hjärtan av att kunna vara behjälplig till andra på ett kärleksfullt sätt. Någons äkta hjälp, det sanna uttrycket för deras själ och de gåvor som de bär inom sig expanderar alltid och utvecklar deras sanna Gudomliga jag. Att vara behjälplig lockar till sig stora mått av heder, kärlek, hjälp och stöd från alla som tjänar Gud. Dessa mäktiga krafter av kärlek rusar in i samarbete tillsammans med individen i glädje, expansion och uttryck. Genom att tjäna andra, ser man de många aspekter av sitt eget liv, både förr och nu, i ett annat ljus och med en mycket större känsla av förståelse och uppskattning. Ens hjälp, vare sig stor eller liten, låter individen känna lycka av att anslutas med sina bröder och systrar. Det påminner dem om att Gud ofta tillåter varje individ, såsom de själva, att vara svaret på någon annans böner.

Varje individ har möjlighet att använda sina kunskaper för att göra världen till en bättre plats. Det kan vara subtilt och knappt märkbart, men möjligheten att tjäna andra genom sin insats och talang finns omkring dem varje dag. När någon utför sin insats med ödmjukhet och önskan att stå till tjänst för andra, vårdas en hälsosam anda inom dem genom dennes målmedvetenhet. Det känns bara naturligt och rätt för dem att tjäna andra. Det håller dem jordade och fria från mycket av det psykologiska bagage som kan mörka deras omdöme och bli till hinder för det sanna givandet av värde. I dessa tider, finns det fler och fler individer som vill uttrycka sin andlighet genom det arbete som de gör. Andligt utövande i vardagen omfattar inte bara övning av vänlighet mot andra, utan innebär också att ta sig tid för individuell självreflektion och granskning. Denna övning medför ofta tyst kommunikation med Gud genom bön, meditation, andlig läsning och reflektion. De som utövar andlig hjälp hittar mer självförverkligande och engagemang i vilket arbete de än utför, med bättre prestanda och förbättrade relationer som ett glatt resultat. Kvaliteten på kärlek genom att ge service till andra återspeglas i utövandet av omsorg och att bry sig om, genom att lyssna mottagligt, och genom uppriktig uppskattning av bidrag från andra.

Det finns oändliga möjligheter att stå till tjänst där man kan uppmuntra människor att göra det de älskar, att följa sina drömmar, att uppnå sina mål och göra saker de gillar att göra. De andliga värdena av integritet, ärlighet och ödmjukhet måste vara en integrerad del i att vara till tjänst för andra samt att behandla andra med respekt, vänlighet och rättvisa. Detta ger positiva effekter i vilken form av tjänster man än tillhandahåller. När man gör små vänliga handlingar för sina grannar, deltar i samhällstjänst, tar ansvar för sina lokala ( och även i större skala) humanitära insatser, så sammankopplas man till dem man tjänar och ger en tillfredsställelse som egennytta aldrig kan erbjuda. När man tjänar andra, påminns man om att ingenting i detta liv varar lika länge som de band som man bildar med andra människor. Det finns inget bättre sätt på vilket man kan ansluta sig till andra än genom att arbeta tillsammans för det gemensamma bästa. Genom att sätta sin egna önskningar och personliga ambitioner bakom andras, så närmas det civilkurage som involverar deras hjärta, själ och Gud inom dem. Detta är kärnan av kärlek i handling. Genom att bistå någons strävan att hjälpa människor, kommer man känna en djup lycka som aldrig har känts förut.

Att tjäna är viktigt för ens omvandling, personlig utveckling och för att utnyttja sin kreativitet. När varje individ funderar på vad de kan bidra med till att kreativt förändra världen, varje dag och på sitt eget sätt, så deltar de i en global transformation. När de tar sig tid att ge, lyssna, älska, läka och vara medkännande i sina dagliga insatser för allt liv, uttrycker de kärlek genom det tjänandet. Kärlek handlar om att tjäna andra varelser genom medkänsla, vänlighet och en djup och bestående känsla av att ge. Detta i sin tur ger individen en djup känsla av kärlek, respekt och beundran för sig själv. Att uttrycka tacksamhet till andra och bli tacksam för någons vänlighet genom ögonblicklig acceptans är en kärleksfull tjänst till den som är snäll. Varje handling av vänlighet är en tjänst till en annan, oavsett hur stor eller liten den verkar. Att tjäna andra är ett sätt att ge villkorslöst vad än personen behöver för ögonblicket, genom att svara på deras behov. Genom att vara behjälplig på detta sätt, gör man sin del av att förkroppsliga himlen på Jorden genom att uttrycka sina själsgåvor.

Må era kärleksfulla tjänster ge mer av himlen i era liv, var och en av er, och i livet för era nära och kära och in i er värld.

JAG ÄR Ärkeängeln Gabriel

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

©2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Du gillar kanske också...