Ärkeängeln Gabriel via Marlene Swetlishoff, 22 oktober

angelgabriel2

Ärkeängeln Gabriel via Marlene Swetlishoff

22 oktober 2015

Kära Ni

Jag vill ha ett samtal om den kvalitet av kärlek som kallas visdom. I sin essens är visdom sanningen om det gudomliga. Den stiger upp från människors inre vägledning klart, rent och enkelt som en vetskap att något är absolut sant för dem. Den inre vägledningen talar alltid till dem och de använder kvaliteten av visdom när de tonar in och lyssnar till dess lågmälda röst. På så sätt är de vägledda att navigera på sitt livs flod med gudomlig intelligens. Att följa den inre visdomen fyller en individ med en känsla av kärlek för självet och andra. Visdom är det obestridliga vetandet att ett sätt att agera är det kloka valet att göra och att man ges all den vägledning man behöver för att göra precis det rätta. När man förlitar sig på att den högre visdomen och den inre vägledningen gör det som känns bra, känner man sig tillfreds i sitt hjärta vetande att man alltid leds i rätt riktning. När man låter denna inre visdom höras vecklas livet ut på mystiska och underbara sätt. Det är att ge upp sina personliga önskningar för det universella flödet av liv, den kärleksfulla intelligens som är större än något man kan föreställa sig.

Ett sinne som är förenat med inre visdom blir skickligare på att uppfylla de djupaste och mest äkta önskemål. När man hänger sig åt att utforska självet med en känsla av vördnad, nyfikenhet och passion, blir man ansluten till en djup lycka som står orubblig mot kaos, kritik eller nuvarande omständigheter. Inre visdom är förmågan att nå sitt hjärtas språk, kärlekens språk och känslornas språk. Det är en hjärtvärmande känsloupplevelse. För att höra den inre rösten av högre visdom måste man vara mentalt avslappnad, fysiskt och medvetet medveten och känslomässigt öppen att ta emot den vägledning som kommer. När man använder sin inre visdom för att undersöka sina känslor blir det tydligt vad som för närvarande sker i livet.

Med denna högre nivå av medvetet medvetande har man friheten att välja, vetande att känslorna ger viktig information angående varje given situation som föreligger. När man låter livet flöda med i sin inre visdom, känner man sig lycklig i hjärtat. När man försöker tvinga saker i någon viss riktning känns det inte bra, man förlorar rytmen. När man tillåter livet att vecklas ut ger varje steg en återkoppling med de svar som behövs för att komma tillbaka på rätt spår. Man kommer till insikt om att kroppen är den hemliga budbärare som ger de ledtrådar som den inre visdomen tillhandahåller. Det är viktigt för varje individ att bli medveten om hur detta sker. Man måste vara villig att agera på dessa, att lita på att det för en till nästa steg på resan och att det är rätt steg för en.

Då en individ är villig att möta allt som kommer upp som upplevelser genom att undersöka dem, blir den sanna riktningen i varje given situation tydlig. Att föra medkänsla för självet in i denna undersökning är nödvändigt. När man hänger sig åt att kliva in i det okända, tillåter man flödet av vägledning från den högre visdomen. När man vänder sig djupt inom sig och ber den inre visdomen om hjälp att göra de rätta valen, blir man aldrig lurad. Ju mer man lyssnar, desto lättare blir det att vid behov urskilja det rätta svaret. Man inser att genom att vara en klok lyssnare på den kärleksfulla högre visdomen blir livet välsignat. När man följer sin sanning tillåter man sig själv att låta den inre visdomen vägleda sig snarare än att lyssna på sina personliga önskningar. Livet blir mycket mer fridfullt, centrerat, kärleksfullt och milt när man utvecklar sin förmåga till inre lyssnande. När man gör ett val och gör sitt bästa, erbjuder varje livssituation det lärande och växande som man behöver.

Då varje person orienterar sig till och lyssnar på sin kärleksfulla högre visdom, fylls deras sinnen och hjärtan med kreativa uttryck, nya idéer och maningar som kommer från en plats av fullhet, en plats av kärlek och fullbordan. De vet inom sig att de är orienterade med ett medvetande som bara talar sanning och karaktäriseras av känslor av tillit och kärlek, ödmjukhet och tacksamhet, medkänsla och nåd, fred och harmoni och tolerans och förlåtelse. Ju mer man identifierar och orienterar sig med sin högre visdom och sitt högre medvetande, desto större blir den andliga styrkan och saker börjar manifestera sig i livet genom förbluffande synkroniciteter. De svar man får är vettiga på mer än ett plan då sanningen uppenbarar sig på alla plan. Man kommer till insikt om att kraften inom sig är samma kraft som skapar världar och att en del av livets syfte är att lära sig använda denna kraft för att skapa den fredliga värld man vill ha. Detta har en underbart positiv effekt på ens liv!

Må er anslutning till er inre visdom mana er att alltid lyssna till ert hjärta. Det är universums skaparkraft som talar genom er. Det är värdefull vägledning från djupet inom er.

JAG ÄR Ärkeängeln Gabriel

Översättning: Markku Pärssinen

2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited.

Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

www.movingintoluminosity.com

Du gillar kanske också...