Ärkeängeln Gabriel via Lee Degani, 17 november 2018

Ärkeängeln Gabriel via Lee Degani

17 november 2018

Glöm inte att karva ut ett utrymme för era heliga själv

Det hjälper er att påminna er om varför ni är här och hur ni kan bidra, på de mest glädjefyllda sätt, till glädjens väg.

JAG ÄR Gabriel, Kärlekens Lilja, Sanningens Utropare, Glädjens Frambringare. Och jag bringar er glädje denna dag, för det finns stunder, mina kära, när man måste ta ett steg tillbaka, när man måste ge glädjen av att vara i fysisk form till sig själv. Och jag talar till många av er. För ni är hängivna, ni är flitiga, ni är beslutsamma och vi applåderar er och erkänner er. Och vi prisar er och älskar er för detta. Men det finns också tid för att njuta av enkelheten och ta av den börda ni känner av att bära världen, från era axlar, för det är inte menat att vara på det viset, älskade.

Ni behövs. Ja, det är sant. Vi behöver er. Vi är i partnerskap med er för att höja planetens vibration, att vara stödet för att föra kärleken till Gaia. Men ni är en förbindelse till Gaia, ni är förbunden med Gaia. När ni går ut och vänder ert ansikte mot solen och njuter i de gyllene strålarna, gör ni mer än ni vet. Ni bringar Gaia kärlek. Ni bringar den tillbaka och sålunda bidrar ni till höjningen av planetens vibration.

Det behöver inte vara så att ni fördjupar er i allt som pågår. Ja, vi ber er sända ert ljus. Men det betyder inte att ni inte ska få utrymme att roa er. Alla behöver det utrymmet och ledig tid. Och den ledigheten kan vara bara några få stunder om dagen. Kommer ni ihåg att ta er den tiden? Kommer ni ihåg att karva ut ett utrymme för era dyrbara och heliga själv? Kommer ni ihåg att skicka kärlek inte bara till andra, utan också till er själva? Genom att göra det gör ni mer än ni vet.

Så ta er den tiden, ta er den oavsett vilka era plikter är i den fysiska världen, oavsett vad ni känner att ni måste göra, oavsett vad som pågår omkring er, ta er den tiden. Ta er tid att andas. Ta er tid att andas in rosens essens, den vackra blommans. Håll upp ett finger i luften och låt skönheten och härligheten uppfylla er. När ni gör det gör ni mer än ni vet, älskade. Det för er tillbaka till ett tillstånd av glädje. Det för er tillbaka till ett tillstånd av nåd. Det för er tillbaka till ett tillstånd av kärlek. Och nej, ni förlorade aldrig dessa tillstånd. Men det för er djupare. Det hjälper för att påminna er om varför ni är här och hur ni kan bidra på det mest glädjefyllda sätt, till glädjens väg, vägen av enkel glädje.

Det är vad jag påminner er om denna dag. Och så säger jag farväl. Jag lämnar er med mycket kärlek.

By permission.

©2018 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

 

 

 

Översättning: Markku

You may also like...