Ärkeängel Gabriel via Marlene Swetlishoff, 17 december

angelgabriel2

Ärkeängel Gabriel via Marlene Swetlishoff,

17 december, 2015

 

Kära ni,

Låt oss diskutera en kvalitet av kärleken som är känd som spirituell upplysning. Upplysning betyder att man nu kan uppfatta en annan nivå av verkligheten. Den kommer ur tystnaden i kontemplation, och är beroende av tystnad för att vara stabil. Då ens personlighet kommer närmare spirituell perfektion blir man medveten om sitt högre syfte och ens spirituella tillväxt blir den huvudsakliga drivkraften i livet. Den uppvaknande personligheten kommer att börja följa den spirituella guidningen som kommer inifrån, hellre än det som kommer genom etablerade regler och doktriner från religion och samhälle. Spiritualiteten blir det centrala syftet och fokus i livet. När man återfår den sanna kunskapen genom det gudomliga som lever inom en, när man ännu är förkroppsligad på Jorden, kommer man vilja leva i enhet med denna högre aspekt av självet. Denna medvetenhet och upplysning är en form av gudomlig nåd som uppmuntrar en att släppa alla tidigare former av tankar och beteenden som inte passar ens spirituella strävanden. Det finns en längtan att komma närmare det gudomliga och att känna enhet med det gudomliga.

Detta är en tid för att göra allt nytt man lärt sig genom upplevelser till sitt eget och hitta sätt att uttrycka det i världen. Det är också en tid att vara snäll mot sig själv. Efter att en individ har blivit tillräckligt renad och deras sinne fortsatt är fullt fokuserat på nuet och gudomliga kvaliteter, kan ett tillstånd av upplysning oväntat infinna sig. I de tidiga upplevelserna, kan de uppleva ett bländande och intensivt vitt inre ljus. De upplever djupa känslor av universell kärlek och grundläggande spirituell intuition och insikt. Under många månader kommer dessa djupa känslor och insikter fortsätta flöda in. Dessa kommer gradvis göra sig hemmastadda i ett tillstånd av förhöjt och mer intuitivt och kärleksfullt medvetande. De blir medvetna om den gudomliga närvaron i allt och alla och deras intuitiva förmågor ökas mycket. De utstrålar en kärleksfull närvaro, fridfull harmoni och välvilja mot alla som kommer in i deras influenssfär. De blir medvetna om att de har tagit emot en spirituell gåva tillsammans med upplysningsupplevelsen och de försöker utveckla denna till en förmåga som kommer leda dem att hjälpa andra att vakna upp till sin egen högre potential.

Man ger gradvis upp (korsfäster) sin egen personlighet och individualitet. Det är nödvändigt att utforska varje aspekt av sitt liv och ta beslut om vad de vill behålla och vad som ska överges. De kommer till en punkt när de inte frågar efter något och inte önskar något. De ger upp sin individuella vilja till den gudomliga viljan inom dem i total passivitet och acceptans. Genom att ge upp allt och vara totalt passiv, kan man fyllas med den gudomliga anden. De upplever en konstant fridfull och kärleksfull enhet med det gudomliga. De vet att de själva är kärleksfulla instrument för den gudomliga viljan som är menad att användas för att manifestera den gudomliga planen på jorden. Detta kommer genom direkt handling från det gudomliga och för med sig ny kunskap och sanningar som man vet inte var något man visste tidigare. Att leva sitt liv i detta tillstånd av upplysning är enkelt och fullt av lycksalighet; det är ett permanent tillstånd av stor lycka och tillfredställelse. Det är som att leva i ett tillstånd av nåd som aldrig mer kan förloras. Vad man än gör är inte i själviskt intresse utan görs alltid för det högsta bästa för alla. De lever ett liv i osjälvisk service för det större bästa för mänskligheten och universum.

Upplysning kan också ske samtidigt med själens mörka natt eller i en reningsprocess och osjälviskt arbete. Detta kan samexistera och orsaka känslomässiga extremer under en kort period. Man behöver inte vara perfekt för att nå upplysning man kan fortsätta sin reningsprocess på djupare och djupare nivåer. Man måste inte ge upp saker, bara om man är fäst vid dem. Upplysning är resultatet av att rena sig och kunna kontrollera sitt sinne, hjärta och känslor för att utveckla en högre mental och emotionell kropp. I dagens värld har förmågan man har att förstå, ta in och kommunicera ökat mycket och detta gör det lättare att komma till ett tillstånd av upplysning i sitt liv. Den information om finns tillgänglig hjälper en att vara på en accelererande väg istället för vara förlorad i förvirring och känslomässig misär under långa perioder som hände tidigare.

Med all information som enkelt kan avkodas och finns lättillgängligt på de olika stadierna av den spirituella vägen för den spirituella sökaren, ger det varje individ ett behov av att avgöra och veta vad som är rätt eller fel för dem. De kan göra detta genom att ha sina högsta mål i tankarna och fråga sin inre guidning om hjälp för att bli ledd till den rätta informationen för deras nästa steg på sin spirituella tillväxtväg. Vad som är ytterst viktigt är att behålla sin renhet i medvetandet och hålla sitt spirituella mål på den rätta vägen. På detta sätt blir man ledd till det rätta materialet, människorna eller händelser som är viktiga för evolutionsprocessen. När man behöver mer information kommer den spirituella guidningen oväntat låta en hitta den. Att gå den spirituella vägen betyder att hitta sina egna insikter och det personliga förhållandet med det gudomliga. Denna upplysning kan vara livstidens höjdpunkt för vad man åstadkommit så man inte längre behöver gå med kaosets flöde. Deras verklighet upplevs med ovanlig klarhet och en strålglans och skönhet som aldrig tidigare anats.

Låt den vida arenan av den gudomliga kreativiteten i vilken ert liv är inbäddat för alltid bli överflödat med mer ljus och medkänsla för alla levande saker.

JAG ÄR Ärkeängel Gabriel

 

2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited.

Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

www.movingintoluminosity.com

 

Svensk översättning: Åsa Falk www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...