Ärkeängeln Gabriel via Marlene Swetlishoff, 26 november

angelgabriel2

Ärkeängeln Gabriel 26 november 2015
via Marlene Swetlishoff

 

Mina Kära!

Låt oss samtala om den egenskap hos kärleken som kallas vetande. som är ett inre sätt att veta genom att lyssna till rösten inombords som berättar saker för individen som de faktiskt inte kunde veta baserat på logik. Varje individ har andliga krafter som de besitter, och förmågan att fungera vid höga nivåer av perception, tydlighet, kreativitet och intuitivt vetande. När de lär sig att lita på och använda nya sätt att uppfatta och kommunicera med sitt inre vetande, återuppväcker de subtila sinnen som fungerar i deras vardag. De upplever ett flöde av information och synkronicitet som ger dem vägledning och validering genom deras intuition. Intuitiv vetskap är en solid, orubbliga och enkel kunskap som kanske inte verkar förnuftigt, men är en vetskap om saker som ska hända. Det är viktigt att man uppskattar sitt eget inre vetande och har tillit till den, eftersom det är en röst från ens gudomliga vägledning som talar till en. Att känna sitt inre jag kräver en hög grad av introspektion och självmedvetenhet. Det är en process i att upptäcka, som är en livslång resa. Att känna sitt inre jag är det första steget i att leva ett liv medveten om sitt eget skapande.

Varje individ har denna aspekt i sig som kan ge dem gudomlig vägledning. Det ger dem känslighet för de subtila världar som finns i de osynliga rikena omkring dem. Där finns klarhet i direktiven som gör det möjligt för dem att bli anpassade till den insikten som kan flöda från deras gudomliga väsen. De blir stärkta genom denna högre nivå av vetande och medvetande. Gudomliga medvetandet, med sin förmåga att skänka inre vetskap, har alltid varit tillgängligt för varje individ. Det öppnar dem till en helt ny nivå av medvetenhet. Det startar en livslång process i att leva från insikt, snarare än att ta beslut strikt från det medvetna sinnet. Ju mer man slappnar av i ett tillstånd av förtroende och låter sig bli ingjuten med den gudomliga närvaron som leder dem, desto mer blir ett medvetet levande deras vardag. Varje individ har förmågan att få tillgång till sin egen djupa visdom och använda den för att skapa ett bättre liv. Varje dag i deras liv är en lärande resa i upptäckten av vad de står för. Ju mer de upptäcker och avslöjar om sig själva, desto tydligare kan de leva på ett medvetet sätt.

När man blir stilla och tillräckligt tyst inom sig för att kunna känna deras inre väsen, tillåter det ett högre sinne att dyka upp och avslöja sin visdom. Detta förbereder dem för större uppenbarelser och för verklig insikt från det utrymmet inne i dem som har sina viktigaste svar. I sin renaste form är intuitiv vetskap en neutral, lugn medvetenhet. Vetandet tar en till vad som känns sant för dem, den djupare uppmaningen inom dem att leva sitt liv i linje med sitt hjärta, sinne och själ. Att leva med sitt intuitiva vetande tar dem dit de vill gå. De kommer att finna sin väg och kommer att veta exakt vad deras kallelse är när tiden är rätt och de är redo att lyssna genom att lita på jaget och sitt inre vetande. Ingen kan säga till en annan person vad de är här på Jorden för att göra eller vad som är rätt tid att göra något. Detta är deras liv och de ensamma måste leva det. De har rätt till sina val och kan även njuta av de misstag de har gjort och lära av dem. De kan njuta av alla sina triumfer och sedan släppa dem, och öppna sig för allt större erfarenheter.

Det okända är verkligen allt som finns. Livet skiftar ständigt på ett sätt som man aldrig logiskt eller rationellt kan veta, för alla är en del av en större existens och deras makt och medvetenhet bor inom dem. Att återvinna förtroendet för den gudomliga sanningen är att bli medveten om sin inre visdom, äkthet och vetande. Att se den gudomliga ordningen i sig själv som en klok varelse fylld med ljus och energi av kärlek är ett intuitivt och vist vetande. Det ansluter dem till deras innersta visdom och kunskap som ligger under ytan av intellektuellt tänkande. Det krävs en vilja att ha ett öppet sinne och titta djupt inombords och lita på och acceptera det som visdomen avslöjar för dem. Varje individ har visdomen inom sig för att omvandlas till att vara starkare och öppen för förändringar. De frodas genom ett kontinuerligt lärande, växande och att se bortom yttre livet för att upptäcka vad de verkligen vill ha åt sig sjäva för att verkligen njuta av sina liv.

När man ansluter sig till sitt inre jag, gör man ett åtagande att se till att varje handling man vidtar kommer att röra en mot fullständig anpassning till denna högre närvaro. Detta kommer som ett resultat av ens medvetna ansträngning och avsikt. Vetande är en anslutning till en oförklarlig intuitiv vägledning och vägledningen man får från denna kloka och kärleksfulla närvaro är ofta skyddande för en. Varje individ har tillgång till denna medvetna och vaksamma vägledning inuti dem. För att dra nytta av dess vägledning och riktning, måste de lära sig att lita på att deras intuitiva vetande är korrekt. En livstid av erfarenhet lär dem att nyckeln till att dra nytta av deras inre vetande är att de lär sig att lita på sin vishet över sina medvetna tankar på ytan. Varje individ tar emot dessa intuitivt vetande meddelanden varje dag. Det är viktigt att de agerar på sitt högre inre vetande eftersom de då blir medvetna om dess guidning. För att ha det bästa, tryggaste och mest lyckliga liv som är möjligt, lönar det sig att lita på sitt inre vetande. Helt säker är att varje gång man handlar modigt på dess skyddande, kärleksfulla och ansvarsfulla ledning, har ens liv förbättrats avsevärt.

Må ni alltid höra ert inre intuitiva vetande och tillåt er själv att vara helt närvarande i varje ögonblick av ert liv.

JAG ÄR Ärkeängeln Gabriel

 

 

2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited.

Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

www.movingintoluminosity.com

 

 

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...