Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel 4 september 2022

 

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel

4 september 2022

Ni attraherar till er bara det som finns i ert medvetande.

Era tankar är magnetiska.  Även om ni inte är medvetna om vad ni tänker på så påverkar kraften i era tankar ert liv. Det ni har i sinnet skapar en nivå av medvetande, och detta påverkar vad ni upplever i er värld. Så, om ni vill förändra den värld ni lever i, börja med era egna tankar och känslor.

Det finns många nivåer av medvetande. Totalt medvetande kan kallas enhet med Guds Sinne. Detta är den plats där mästarlärarna håller till, och det är en nivå av medvetenhet som alla människor till slut söker uppnå. Ju närmare ni kommer nedsänkning i denna Gudomliga Närvaro, desto större kraft för det goda är ni på planeten.

Att be om att uppnå medveten förening med Gud kommer att öka den energi ni arbetar med i det dagliga livet, det genererar en hög vibrationell frekvens i ert sinne, och uppmuntrar sålunda mer positivt tänkande hela tiden. Positiva tankar, i medveten medvetenhet, kan också påverka alla omkring er på ett positivt sätt. Tankar ”smittas”. Eftersom alla sinnen är en del av Guds Sinne, är alla människors sinnen länkade. Genom denna länk kan ni sprida tankar av mörker och rädsla, eller tankar av kärlek och medkänsla. Det är ert val, och det kräver medvetenhet ögonblick för ögonblick.

Ibland verkar det som om ni inte har något val angående hur ni känner. Men, om så detta mörker kommer från er, eller ni blir påverkade av medvetandet hos människor omkring er, så är det upp till er att göra vad ni kan för att förändra era tankar. Om ni inte gör det skapas en nedåtgående spiral av energi, och större ansträngning krävs för att komma tillbaka till ett kärleksfullt perspektiv.

Övning

Det finns några mycket enkla övningar som kan användas för att skifta dessa tankar och känslor. Först, acceptera att era tankar orsakar ert lidande. Sedan, var bara villiga till förändring.

Er avsikt att skapa förändring kommer att sätta denna energi i rörelse. När ni vet vilka kvaliteter ni vill ha i er värld, då skapar ni den avsikten i ert medvetande. Till exempel, är det er avsikt att leva i frid, kärlek och harmoni? Eller är det er avsikt att leva i kamp, rädsla eller intolerans? När ni väljer att leva i den större energifrekvensen av kärlek och acceptans, jublar universum och alla sätt att hjälpa er blir omedelbart tillgängliga för er.

Att sätta en avsikt är egentligen en form av bön, eftersom den uttalar vad det är ni vill. Ni kan be om dessa kvaliteter, och också om hjälp att ta emot dem. Det spelar ingen roll Vilken ni ber till. Det finns bara en Gud vars makt är tillgänglig för er när ni ber om det, och när ni underkastar er personliga vilja den större Viljan.

Att förändra er värld börjar med er, med era tankar och känslor. Bär i er medvetna medvetenhet bara sådant ni vill uppleva under er dag. Ni kommer att märka att ni attraherar mer kärlek, harmoni och gudomlig ordning på varje område av ert liv, och ni kommer att lyfta inte bara ert eget medvetande, utan hela världens.

Vet att Änglarna vägleder och välsignar er så att ni alla kan bli transformerade, när ni kommer ihåg.

Ni attraherar bara det som finns i ert medvetande.

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

You may also like...